Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Laboratoria Przyszłości

Wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości

na zajęciach techniki, informatyki oraz koła informatycznego z elementami robotyki

 

W listopadzie 2022 r. uczniowie klasy 8a na lekcjach informatyki
pracują z robotami edukacyjnymi - SkriBot.

 

        

 

W listopadzie 2022 r. uczniowie klasy 2b na zajęciach z projektu edukacyjnego z robotyki zamieniali się w młodych konstruktorów. Z  klocków do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami - SkriKit budowali wymyślone przez siebie modele. 

                                          

 

                                                                   

 

W październiku 2022 r. Uczniowie klasy 8a pracują z robotami edukacyjnymi - SkriBot.

 

 

W październiku 2022 r. Uczniowie klasy 2a na zajęciach z projektu edukacyjnego z robotyki l zamieniali się w młodych konstruktorów. Z  klocków do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami - SkriKit budowali wymyślone przez siebie modele.

 

  

 

Podczas zajęć uczniowie pod kierunkiem nauczyciela pracują z robotami edukacyjnymi - SkriBot,  zakupionymi w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie, po zapoznaniu z filmem instruktażowym, rozpoczęli składanie robotów.

 

 

 

We wrześniu klasa 8a na zajęciach z informatyki poznała zasady działania drukarki  3D wraz z akcesoriami.

Efektem ich pracy są gotowe wydruki.

 

 

 

 

 

Anna Włodarczyk

 

Wykorzystanie sprzętu audio-video

zakupionego w ramach programu Laboratoria przyszłości

 

W Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy  w roku szkolnym 2021/2022 zakupiony został
w ramach programu Laboratoria Przyszłości sprzęt audio-video: mikrofon nagłowny z akcesoriami, konsola/mikser dźwięku z akcesoriami, 2 dyktafony, nagłośnienie, słuchawki studyjne, panele akustyczne. Sprzęt ten wykorzystano do doposażenia pracowni muzycznej oraz podczas zajęć chóru i zajęć zespołów wokalno-instrumentalnych prowadzonych w szkole.
Przy pomocy zakupionego sprzętu powstało kilka nagrań audio i teledysków:

 

- teledyski z okazji  Dnia Kobiet 2022:

 

https://www.youtube.com/watch?v=-AYqN01LpC4&ab_channel=Szko%C5%82aStarcza

 

https://www.youtube.com/watch?v=MRmRhEAH6xw&ab_channel=Szko%C5%82aStarcza

 

- audycja ze szkolnego radiowęzłowa z okazji Dnia Kobiet 2022:

 

https://www.youtube.com/watch?v=B9InzA9Y9Ew&ab_channel=Szko%C5%82aStarcza

 

-teledysk „We are the world” nagrany w ramach wsparcia dla mieszkańców Ukrainy:

 

https://www.youtube.com/watch?v=4C5PO3pjnSs&ab_channel=Szko%C5%82aStarcza

 

-teledysk „100”  nagrany z okazji Dnia Dziecka:

 

https://www.youtube.com/watch?v=rSWZM5pzevo&ab_channel=Szko%C5%82aStarcza

 

Sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria przyszłości  pozwala rozwijać pasje i zainteresowania muzyczne uczniów naszej szkoły. Ten rodzaj aktywności muzycznej wyzwala u uczniów pozytywne emocje oraz sprzyja odkrywaniu talentów.

Nauczyciel muzyki

Klaudiusz Janus

 

 

Informacja o sprzęcie zakupionym w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

 

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy
przystąpiła do programu ministerialnego Laboratoria Przyszłości.  Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach Programu Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy  otrzymała od państwa wsparcie finansowe w wysokości 78 900 zł na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

 

W ramach programu Laboratoria Przyszłości zakupiono:

 

1. wyposażenie podstawowe, które obowiązuje szkołę  od 1 września 2022 roku: 

drukarkę 3D wraz z akcesoriami, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, stację lutownicza z gorącym powietrzem, kamerę przenośną cyfrową wraz z akcesoriami, statyw z akcesoriami, mikroport z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy z akcesoriami, gimbal, aparat fotograficzny z akcesoriami.

2. wyposażenie dodatkowe z zakresu robotyki wraz ze szkoleniem dla kadry pedagogicznej:

klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami - SkriKit - 15 szt zestawów dla klas I-III,

roboty edukacyjne wraz z akcesoriami – SkriBot - 15 szt zestawów dla klas IV-VIII

3. wyposażenie dodatkowe z zakresu sprzętu audio-video:

mikrofon nagłowny z akcesoriami, konsolę/mikser dźwięku z akcesoriami, 2 dyktafony, nagłośnienie, słuchawki studyjne, panele akustyczne.

Wyposażenie zakupione w ramach programu będzie wykorzystywane średnio 3 godziny zajęć w każdym tygodniu nauki, przez 5 kolejnych lat.

 

Zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości pomoce to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Dyrektor szkoły

Aldona Huras 

 

 

 

 

                                                                                 

 

Labolatorium Przyszłości

 

          We wrześniu 2021 r. dyrektor szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy zgłosił szkołę do udziału w programie Laboratoria Przyszłości. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Program Laboratoria Przyszłości daje wsparcie szkole podstawowej w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organ prowadzący Szkołę Podstawową w Starczy otrzyma od państwa wsparcie finansowe w wysokości 78 900zł, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Dyrektor szkoły

Aldona Huras