Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Osiągnięcia uczniów w konkursach w roku szkolnym 2020/2021

Uczniowie zdolni, utalentowani i wykazujący zainteresowania wybranymi dziedzinami nauki mają możliwość uczestniczenia w kołach przedmiotowych  i zainteresowań. Nauczyciele prowadzą systematyczną pracę rozwijając zainteresowania, poszerzając wiedzę i umiejętności,   przygotowują uczniów do różnorodnych konkursów  o różnym zasięgu. Efekty pracy  z uczniami w roku szkolnym 2020/2021 przedstawia poniższe zestawienie.

 

 

L.p.  

 

Osiągnięcia

 

Uczniowie

Nauczyciel odpowiedzialny

1.

IV Powiatowy Konkurs Plastyczny „ Cztery pory roku oczami dziecka” pod patronatem Starosty Częstochowskiego.

Kategoria- Zima

Kategoria- Jesień i 4w1

Kategoria- Jesień

 

 

 

 

III m- Antoni Bednarek

III m- Julia Cykowska

Wyróżnienie- Emilia Dziembek

 

 

 

 

 

Ewa Jędrzejewska

2.

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Leksykalnego Memory Master

Dyplom laureata II stopnia- Antoni Kozik, Kacper Irek

Dyplom laureata III stopnia- Maja Księżyk, Aleksander Klimczyk, Marcel Wrzosowski, Dominik Loch.

Wyróżnienie- Aleksandra Urbaniak

Agata Ratyna

 

 

 

Magdalena Bogacka

3.

Ogólnopolska Kampania  „Zachowaj trzeźwy umysł” Konkurs Plastyczny „ Wehikuł czasu”.

Wyróżnienie- Dawid Florczyk

Tatiana Żak

4.

VII Powiatowy Konkurs Recytatorsko- Poetycki „ Poeci regionu częstochowskiego”

I miejsce Jakub Bojarski

II miejsce Dawid Florczyk

Wyróżnienie Dominik Loch

Katarzyna Hak

Tatiana Żak

Magda Badora

 

5.

X Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 2021 organizowany przez Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej „Znamy wiersze polskich poetów-wiersz z humorem”

II miejsce Maria Kołodziejczyk

II miejsce Lena Górniak

Wyróżnienie Adrianna Nowak

Marzena Nartowska

Dorota Miglus

6.

Konkurs plastyczny „Chcemy oddychać czystym powietrzem” zorganizowany przez Stowarzyszenie „Ekologiczna Starcza” we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Józefa Lompy w Starczy

Klasy I-IV:

I miejsce Zuzanna Urzeniczok

II miejsce Antoni Bednarek

III miejsce Filip Trela

Klasy VI-VIII:

I miejsce Julian Nowak

II miejsce Aleksandra Filipczyk

III miejsce Patrycja Kołodziejczyk

Wszyscy nauczyciele

7.

Ogólnopolska Olimpiada z języka angielskiego Olimpusek dla klas I-III

I miejsce Patryk Ociepa IIIa

II miejsce Maria Kozik Ia

VI miejsce (dyplom laureata) Julia CykowskaIIIa

15 miejsce (dyplom laureata) Emilia DziembekIIIa

Agata Ratyna

Martyna Gorzelak

8.

Ogólnopolska Olimpiada z języka angielskiego Olimpus dla klas IV-VIII

VIII miejsce (dyplom laureata) Dominik Loch VIa

Magdalena Bogacka

9.

Powiatowy Konkurs na plakat promujący obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja pod patronatem Jadwigi Wiśniewskiej

Udział:

Marta Sikorska

Julian Nowak

Oliwia Ziora

Julia Jędrzejewska

Wiktoria Czerner

Dominik Loch

Krzysztof Prusak

Dawid Florczyk

Wiktoria Gorgoń

Irena Baur- Klecha

10.

VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Laurka dla Mamy” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 27 w Częstochowie

II miejsce Szymon Nalewajka

Konrad Grzyb

11.

Ogólnopolska Olimpiada  Olimpusek test zintegrowany dla klas I-III

VI miejsce (dyplom laureata) Bartosz Witecki klasa Ib

VI miejsce (dyplom laureata) Wiktor Golis klasa IIb

VI miejsce (dyplom laureata) Szymon Nalewajka klasa II a

XIII miejsce (dyplom laureata) Miłosz Majewski klasa IIa

Lidia Kot

Agata Kleć

Anna Kadłubek

12.

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Wyróżnienie Magdalena ZioraIIb

Wyróżnienie Kacper Irek IVa

Agata Kleć

Katarzyna Lamch

13.

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moje bezpieczne wakacje” – konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową nr 49 im. Jana Kusocińskiego w Częstochowie

II miejsce Szymon Nalewajka

 

Anna Kadłubek

14.

Powiatowy Konkurs : XVIII Częstochowskie spotkania z piosenką „ Kolorowy Mikrofon” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 42 im Jana Brzechwy w Częstochowie

I miejsce Wiktoria Sowa

II miejsce Aleksandra Urbaniak

Wyróżnienie Nicole Błaszczyk

Klaudiusz Janus

15.

Ogólnopolska Olimpiada „Zuch” z matematyki dla klas I-III

I miejsce Beata Ślimak

VI miejsce (dyplom laureata) Bartosz Witecki

Marzena Nartowska

Lidia Kot

16.

Ogólnopolska Olimpiada „Zuch” z języka polskiego dla klas I-III

I miejsce Szymon Nalewajka

II miejsce Miłosz Majewski

Anna Kadłubek

17.

VI Konkurs Multimedialny Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie.

Udział:

Mateusz Klecha

Maja Łobodecka

Marcin Tyrała

Julian Nowak

Irena Baur Klecha

18.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny Krąg

Bardzo dobry wynik Gabriela Kaliściak

Bardzo dobry wynik Oliwia Ziora

Wyróżnienie Wojciech Nalewajka

Udział:

Oliwia Nierobiś, Radosław Nowak, Krzysztof Prusak, Natalia Krawczyk, Paweł Twarkowski

Irena Baur Klecha

 

 

Artykuły