Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

VII Powiatowy Konkurs Recytatorski

VII Powiatowy Konkurs Recytatorsko- Poetycki

pt. „Poeci Regionu Częstochowskiego”

„ Być poetą…- szukamy młodych poetów regionu częstochowskiego”

 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy Państwa oraz młodzież do wzięcia udziału w

VII Powiatowym Konkursie Recytatorsko- Poetyckim, pt. „Poeci Regionu Częstochowskiego”.

Szkolny konkurs recytatorski propagujący twórczość poetów regionu, w tym twórców ludowych  po raz pierwszy odbył się w naszej szkole w 2010r. z inicjatywy i pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Częstochowskiego Pana Andrzeja Kubata.

 Od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy prezentują twórczość wybranych poetów regionu .

         Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży twórczości poetów regionu, promowanie uzdolnionej młodzieży oraz współpracę i współzawodnictwo młodzieży  szkól.

W tym roku szkolnym w związku z sytuacją epidemiologiczną konkurs powiatowy odbywa się w zmienionej formie.

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie zawiera regulamin.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie

 

 

VII Powiatowy Konkurs Recytatorsko-Poetycki ,

pt. „ Poeci Regionu Częstochowskiego”

 

Założenia regulaminowe

1.Prace konkursowe należy przesyłać w terminie od 01.12 do 11.12.2020r. na adres: t.zak@szkolystarcza.szkolnastrona.pl

Uwaga

( w temacie wiadomości należy podać tytuł konkursu” Konkurs powiatowy-  Poeci regionu” : utwory uczniów zapisane w programie WORD strona A-4 , w formie załącznika w opisie powinny zawierać:  imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna).

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15.01.2021 roku na stronie szkoły, tj. organizatora konkursu szkolastarcza@interia.eu

 

Nagrody i dyplomy dla uczniów nagrodzonych w konkursie zostaną wysłane na adres szkoły.

 

2. Cele konkursu:

 • Popularyzacja twórczości młodych poetów regionu częstochowskiego
 • Doskonalenie warsztatu młodego poety
 • Kształcenie umiejętności tworzenia dzieła literackiego
 • Propagowanie piękna poezji
 • Upowszechnianie kultury i poprawności  języka ojczystego
 • Przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska lokalnego
 • Tworzenie klimatu współpracy i współzawodnictwa wśród dzieci i młodzieży

 

 3. Warunki regulaminowe:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI i VII –VIII szkół podstawowych
 • Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 6 uczestników w danej kategorii

Uczestnicy przesyłają 3 własne utwory poetyckie na dowolny temat ( miłość, przyjaźń, relacje międzyludzkie, piękno przyrody małej ojczyzny, itp.)

 • Zgłoszenia każdego uczestnika dokonuje szkoła lub opiekun uczestnika konkursu ( należy przesłać scan karty zgłoszenia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres t.zak@szkolystarcza.szkolnastrona.pl
 • Prace konkursowe przesłane po terminie lub bez kompletnej dokumentacji( karta zgłoszenia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) nie będą podlegały ocenie.  
 • Organizatorzy zapewniają zwycięzcom konkursu( zdobywcom I, II i III miejsca) nagrody książkowe i dyplomy.

 

4. Jury:

 • Komisję konkursową powołuje organizator

 

5. Ocena utworu i prezentacji:

 • Wartości przedstawione w utworze poetyckim
 • Dobór i wykorzystanie środków artystycznego wyrazu
 • Poprawność ortograficzna i językowa
 • Wrażenie artystyczne

 

Serdecznie zapraszamy

 

Dyrektor Szkoły

Aldona Huras

Organizatorzy:

 • Andrzej Kubat- Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego
 • Tatiana Żak – nauczyciel polonista