Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Ubezpieczenie na rok 2022/2023

Ubezpieczenie NNW szkolne InterRisk – EDU PLUS

Szkoła Starcza - Opcja podstawowa plus 2022/2023

Dzieci ubezpieczone są całodobowo, przez 365 dni, na terenie całego świata.

 

SKŁADKA

35 zł

45 zł

60 zł

Suma ubezpieczenia

16 000 zł

20 000 zł

28 000 zł

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

21 000 zł

30 000 zł

38 000 zł

Oparzenia, odmrożenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku (II stopień – 10%, III stopień – 30%, IV stopień – 50%)

2 000 zł

3 000 zł

5 000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - płatny od pierwszego dnia pobytu w szpitalu (min. 3 dni pobyt)

100 zł/dzień

100 zł/dzień

100 zł/dzień

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby            (płatny od drugiego dnia pobytu w szpitalu (min. 3 dni pobytu)

100 zł/dzień

100 zł/dzień

100 zł/dzień

Koszty operacji plastycznych w wyniku NW

(zlecona przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia, max rok po NW)

800 zł

1 000 zł

2 000 zł

Poważne zachorowanie (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, mowy, słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typ I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, transplantacja głównych organów)

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

Operacje w wyniku nieszczęsliwego wypadku, lub choroby (według tabeli OWU str 13-14)

1 500 zł

3 000 zł

4 000 zł

Koszty leczenia w wyniku nieszczęsliwego wpadku (rehabilitacja max 500 zł)  Faktura imienna!

600 zł

 

800 zł

 

1 000 zł

 

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (odbudowa stomatologiczna uszkodzonego lub utraconego zęba stałego, max 300 zł/ząb)

600 zł

800 zł

1 000 zł

Zdiagnozowanie wady wrodzonej serca

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

Uciążliwe leczenie w wyniku NW – jeżeli NW nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu i dziecko było niezdolne do nauki nie krócej niż 10 dni (zwolnienie lekarskie)

200 zł

200 zł

200 zł

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie, użądlenie (min. dwudniowy pobyt w szpitalu)

320 zł

400 zł

560 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

3 200 zł

4 000 zł

5 600 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

1 600 zł

2 000 zł

2 800 zł

Wstrząśnienie mózgu wskutek nieszczęśliwego wypadku (min. dwudniowy pobyt w szitalu)

160 zł

200 zł

280 zł

1% uszczerbku na zdrowiu

160 zł

200 zł

280 zł

Rozpoznanie bąblownicy,toksoplazmozy, wścieklizny, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

800 zł

1 000 zł

1 400 zł

Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem

800 zł

1 000 zł

1 400 zł

 

Pakiet KLESZCZ -  Maksymalna suma ubezpieczenia: 1 500 zł (Zwrot kosztów usunięcia kleszcza do 150 zł, zwrot badań diagnostycznych do 150 zł, zwrot kosztów antybiotykoterapii do 200 zł oraz świadczenie za zdiagnozowanie boreliozy 1000 zł)

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne pod linkiem:

https://interrisk.pl/wp-content/uploads/2022/06/OWU-EDU-PLUS-od-04.04.2022r..pdf

 

ZDARZENIA ZGŁASZAMY PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ:

 www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/

lub w naszym biurze. W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny.

Krzysztof Kościelniak tel.: 698 664 256,

42-261 Własna, ul. Zdrowa 38