Konkurs pięknego czytania w świetlicy szkolnej

Jesteś tu: » Strona Główna » Świetlica Szkolna » Konkurs pięknego czytania w świetlicy szkolnej

Konkurs pięknego czytania w świetlicy szkolnej

24 stycznia 2019 roku w Świetlicy Szkolnej odbył się konkurs pięknego czytania. 


 

„Książka - to mistrz, 

co darmo nauki udziela,

kto ją lubi - doradcę ma i przyjaciela,

który z nim smutki dzieli,

pomaga radości,

chwilę nudów odpędza,

osładza cierpkości”.

 

A.     Grabowski


Wyniki kokursu przedstawiają się następująco

 • 1 miejsce w kategorii klas 4 - Ksenia Gasiak
 • 1 miejsce w kategorii klas 5 - Natalia Krawczyk i Nicola Stolarczyk

Pozostałe osoby otrzymały wyróżnienie


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA 

 

 

I. Cele konkursu:

 1. Kształcenie umiejętności płynnego czytania.
 2. Wzbudzanie zainteresowania książką.
 3. Kształcenie umiejętności interpretacji tekstu literackiego
 4. Uwrażliwianie na piękno literatury.
 5. Doskonalenie dykcji.

II. Organizator konkursu : świetlica szkolna

III. Termin konkursu: 24.01.2019 r.

IV. Przebieg konkursu:

 1. Konkurs zorganizowany jest dla uczniów klas IV – VI.
 2. W konkursie mogą wziąć udział po 3 osoby z każdej klasy, które zostaną wytypowane w ramach eliminacji klasowych przez nauczycieli wychowawców lub nauczycieli języka polskiego.

3. Zadaniem uczniów będzie głośne czytanie wylosowanego wcześniej fragmentu tekstu (pochodzącego z podanych poniżej utworów).
4. Czas czytania tekstu przez każdego uczestnika wyniesie ok. 4 minuty.
5. Ocenie podlegać będą:

 • dykcja i prawidłowa emisja głosu;
 • interpretacja wybranego tekstu poetyckiego i fragmentów prozy, umiejętność budowania nastroju;
 • wrażliwość na piękno słowa mówionego;
 • charyzmatyczność uczestnika, umiejętność zainteresowania publiczności.

6. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplom Mistrza Pięknego Czytania oraz nagrodę książkową. 


Utwory dla przygotowujących się do konkursu:  

 1. J. Brzechwa „Akademia Pana Kleksa” – kl. IV.
 2. H. Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy” – kl. V.
 3. L. M. Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza” – kl. VI.