Konkurs plastyczny „JA, MÓJ KRAJ, MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Jesteś tu: » Strona Główna » Świetlica Szkolna » Konkurs plastyczny „JA, MÓJ KRAJ, MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Konkurs plastyczny „JA, MÓJ KRAJ, MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Prace należy składać do 25 października 2018r.


JA, MÓJ KRAJ,

MOJA MAŁA OJCZYZNA”

 

Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna.

 

Cele konkursu:

 

-  poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;

-  rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;

-  promowanie symboli narodowych;

-  kształtowanie postaw patriotycznych.

 

Zasady uczestnictwa:

 

-  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VI.

-  Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć piękna i bogactwa polskiej przyrody, krajobrazów, symboli narodowych, kultury.

-  Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną nawiązującą do tematu konkursu.

-  Technika prac – dowolna, format – A 4.

-  Prace powinny posiadać na odwrocie informacje dotyczące wykonawcy: imię i nazwisko oraz klasę.

-  Należy je dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 25. 10.2018 r.

-  Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I – III; uczniowie klas IV – VI.

 

Kryteria oceny pracy:

 

-  zgodność z tematem;

-  samodzielność wykonania;

-  walory artystyczne;

-  kompozycja.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.10.2018 r.

 

Nagrody dla laureatów:

 

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II, III miejsce.                      

Laureaci otrzymają nagrody.

 

 

ZAPRASZAMY!!!