Konkurs plastyczny „JA, MÓJ KRAJ, MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Jesteś tu: » Strona Główna » Świetlica Szkolna » Konkurs plastyczny „JA, MÓJ KRAJ, MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Konkurs plastyczny „JA, MÓJ KRAJ, MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce otrzymali:

  • Borys Sadowski klasa Vb
  • Lena Górniak klasa I b
  • Oliwier Nalewajka klasa  Va,

Nikola Budzik z klasy I a - wyróżnienia

JA, MÓJ KRAJ,

MOJA MAŁA OJCZYZNA”

 

Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna.

 

Cele konkursu:

 

-  poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;

-  rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;

-  promowanie symboli narodowych;

-  kształtowanie postaw patriotycznych.

 

Zasady uczestnictwa:

 

-  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VI.

-  Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć piękna i bogactwa polskiej przyrody, krajobrazów, symboli narodowych, kultury.

-  Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną nawiązującą do tematu konkursu.

-  Technika prac – dowolna, format – A 4.

-  Prace powinny posiadać na odwrocie informacje dotyczące wykonawcy: imię i nazwisko oraz klasę.

-  Należy je dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 25. 10.2018 r.

-  Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I – III; uczniowie klas IV – VI.

 

Kryteria oceny pracy:

 

-  zgodność z tematem;

-  samodzielność wykonania;

-  walory artystyczne;

-  kompozycja.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.10.2018 r.

 

Nagrody dla laureatów:

 

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II, III miejsce.                      

Laureaci otrzymają nagrody.

 

 

ZAPRASZAMY!!!