Konkurs plastyczny ,,Jesień w kolorze rudym i czerwonym”

Jesteś tu: » Strona Główna » Świetlica Szkolna » Konkurs plastyczny ,,Jesień w kolorze rudym i czerwonym”

Konkurs plastyczny ,,Jesień w kolorze rudym i czerwonym”

Dnia 28 września 2018 roku rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Jesień w kolorze rudym i czerwonym”. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wzbogacanie warsztatu plastycznego. Na szczególną uwagę zasługują prace uczennic :

 

Klasa II a : Maja Huras 

Klasa II b: Małgorzata Szyja

Klasa II b: Nadia Płaszczymąka

 

Każda z uczennic wykonała prace plastyczną inną techniką, dziewczynki wykazały się pomysłowością i wrażliwością artystyczną.

 


 

 Regulamin Konkursu Plastycznego

,,Jesień w kolorze rudym i czerwonym”


 

Cel konkursu:

 

-  rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży

-  promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie

-  wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijania różnorodnych form i technik plastycznych.

 

Zasady uczestnictwa:

 

-   organizatorem konkursu jest świetlica szkolna

-   konkurs przeznaczony jest dla klas I – III, IV-VI I

-   każdy uczestnik konkursu powinien wykonać pracę samodzielnie.

 

Technika wykonania:

 

-   rysunek wykonany dowolną techniką: malarstwo, rysunek, pastel, grafika, kolaż, wydzieranka, wycinanka, itp.

-   praca powinna być wykonana na kartce A4 lub A3

-   praca w formie płaskiej

 

Kryteria oceny:

 

-   estetyka wykonanych prac

-   oryginalność, pomysłowość

-   zgodność pracy z tematem

-   samodzielność wykonanych prac

-   walory artystyczne: gama kolorystyczna, technika wykonania.

-   każdy autor może złożyć jedną pracę

-   praca powinna zawierać metryczkę(imię, nazwisko, klasa).

 

Termin:

 

-    prace należy wykonać w terminie do 28.09.2018r. i złożyć u wychowawcy świetlicy szkolnej

 

Serdecznie zapraszamy