Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Jesteś tu: » Strona Główna » Z życia Szkoły » Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

„Nauka jest jak niezmierne morze.

Im więcej jej pijesz,

tym bardziej jesteś spragniony.”

2 wzreśnia 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020. Zaproszeni goście: Proboszcz Parafii NMP – ks. Jarosław Zając, Przewodniczący Rady Powiatu - Andrzej Kubat, Wójt Gminy Starcza –Wiesław Szymczyk, Sekretarz Gminy Starcza – Ilona Ciura, Przewodnicząca Rady Gminy – Ewa Jędrzejewska, Dyrektor Gminnej Biblioteki w Starczy – Lidia Werecka, Kierownik Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego, Szkolny Pedagog i Doradca Zawodowy – Tatiana Żak, Przedstawiciel Rady Rodziców – Marta Warta, Wicedyrektor – Bożena Blachnicka i Dyrektor – Aldona Huras życzyli uczniom, aby czas spędzony w szkole był radosny, ale i pracowity. Prosili również, aby w swym postępowaniu pamiętali, że bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest i pogodne słowo. Uczniowie klasy siódmej – Cierpiał Nikola, Huras Anna, Klecha Mateusz, Łobodecka Maja, Szota Emilia, Tyrała Marcin, Włoszczyk Patrycja i uczennica klasy piątej – Wiktoria Sowa przypomnieli bardzo ważne rocznice wydarzeń historycznych:

80. wybuch II wojny światowej

75. powstania warszawskiego

39. podpisania porozumień sierpniowych

Przejmujące słowa piosenki „Dziś idę walczyć mamo, może nie wróce więcej” miały na celu uświadomienie, że kiedyś dzieci nie mogły pójść do szkoły, chociaż bardzo tego chciały…                        

Winniśmy cześć i chwałę bohaterom!