Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Strona główna


 

Dzisiaj na tablicy

 

 

 

 Wykaz szkół ponadpodstawowych w województwie śląskim

biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

znajduje się w poniższym linku (dokument do pobrania)

 

Wykaz szkół ponadpodstawowych w woj. śląskim biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 – Kuratorium Oświaty w Katowicach

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARCZY 

 

 Wszystkie dzieci, których rodzice dostarczyli ZGŁOSZENIA do Szkoły Podstawowej im.  Józefa Lompy w Starczy w roku szkolnym 2022/2023 lub WNIOSKI o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w roku szkolnym 2022/2023 zostały zakwalifikowane do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy na rok szkolny 2022/2023.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w roku szkolnym 2022/2023  została wywieszona przy wejściu głównym do szkoły oraz na tablicy ogłoszeń przed sekretariatem.

 

 Zgodnie z Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im Józefa Lompy w Starczy określonym w  Zarządzeniu Nr 12.2022 Wójta Gminy Starcza z dnia 31 stycznia 2022r dostępnym pod linkiem:

 

https://www.bip.starcza.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=709&x=74&y=54&n_id=3003

 

 rodzice dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia, które należy dostarczyć  do Szkoły Podstawowej w Starczy do dnia 12 kwietnia 2022r. Oświadczenie można pobrać:

 - z Przedszkola w Starczy,

 - z sekretariatu szkoły,

 - ze strony internetowej szkoły www.szkolystarcza.szkolnastrona.pl z zakładki Rekrutacja.

 

    Dyrektor szkoły

Aldona Huras 

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLASY VIII I RODZICÓW

 

Na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie zamieszczono Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2022/2023) dostępny pod linkiem:

 

https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/ 

 

 Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce  Ogłoszenia/Ogłoszenia inne zamieszcony został Wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji  na rok szkolny 2022/2023.

 

 

Informator i wykaz ułatwią uczniom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Dyrektor szkoły

Aldona Huras