Szkolna debata

Jesteś tu: » Strona Główna » Z życia Szkoły » Szkolna debata

Szkolna debata

„Żadna przemoc nie poskramia, 


lecz rozdrażnia człowieka...”

                                             Lew Tołstoj

Dnia 05.10.2018r odbyła się w szkole debata pt.”Jak zapobiegać agresji i przemocy w szkole?” Debatę przygotowała i przeprowadziła Tatiana Żak-pedagog szkolny. Uczniowie, nauczyciele i wychowawcy zastanawiali się jakie są przyczyny agresji i przemocy i co można zrobić, aby poprawić wzajemne relacje i uniknąć niepożądanych zachowań. Pedagog omówił najważniejsze przyczyny występowania agresji u dzieci i młodzieży oraz przedstawił szkodliwy wpływ agresji i przemocy na zdrowie i samopoczucie osób doświadczających tych niepożądanych zachowań. Następnie uczniowie pracowali w grupach. Uczniowie poszczególnych klas mieli za zadanie przedstawić m.in. przejawy przemocy fizycznej, psychicznej, cyberprzemocy, przedstawić charakterystykę agresora i osoby doświadczającej przemocy. Na zakończenie uczniowie wspólnie z pedagogiem opracowali kodeks zapobiegania agresji i przemocy oraz dokonali charakterystyki zdrowej i bezpiecznej szkoły bez agresji i przemocy.