VI Powiatowy Konkurs z Języka Niemieckiego

Jesteś tu: » Strona Główna » Z życia Szkoły » VI Powiatowy Konkurs z Języka Niemieckiego

VI Powiatowy Konkurs z Języka Niemieckiego

VI POWIATOWY MIĘDZYGIMNAZJALNY

KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGOKonkurs odbędzie się 07 czerwca 2018 o godz. 10:30 w

Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Starczy. Cele konkursu było rozbudzenie zainteresowania językiem niemieckim, poszerzenie wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych, motywowanie uczniów zdolnych do pogłębiania swojej wiedzy, rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, promowanie i rozpowszechnianie nauki języków obcych. Konkurs był podzielony na dwie części : część leksykalno- gramatyczną oraz część krajoznawczą z zakresu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych( w tym prezentacja multimedialna dotycząca znanych osób i miejsc).

Zakres materiału obejmował:czas teraźniejsz, czas przeszły Perfekt, zaimki osobowe, stopniowanie przymiotników i przysłówków, przyimki, czasowniki modalne, szyk zdania (prosty, przestawny , końcowy), tryb rozkazujący, podstawowe informacje otyczące krajów niemieckojęzycznych (znane osoby, znane miejsca).

W konkursie brały udział cztery szkoły : Szkoła Podstawowa z Koszęcina, Szkoła Podstawowa z Konopisk, Zespół Szkolno – Przedszkolny z Hutek i gospodarz Szkoła Podstawowa ze Starczy.

Wyniki konkursu :

I miejsce : Paweł Zając

II miejsce : Maciej Świącik

III miejsce : Monika Benduch 

III miejsce : Magdalena Fabian

wyróżnienie : Wiktoria Huras

Na zwycięzców czekały cenne nagrody ufundowane przez sponsorów Starostę Powiatowego i Radę Rodziców.

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodki upominek i drobne gadżety.

 Liczymy na frekwencję w przyszłym roku!