III Powiatowy Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy EKOLICZNIK

Jesteś tu: » Strona Główna » Z życia Szkoły » III Powiatowy Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy EKOLICZNIK

III Powiatowy Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy EKOLICZNIK

III   Międzyszkolny Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy

dla uczniów szkół podstawowych

„EKO-LICZNIK 2018”


Konkurs odbył się 5 czerwca 2018 roku, we wtorek o godzinie 10.00. Celem konkursu było: popularyzacja wiedzy matematycznej i przyrodniczej, zdobywanie  i pogłębianie wiedzy dotyczącej zagadnień ekologicznych oraz z zakresu ochrony przyrody i środowiska, rozwijanie zainteresowania matematyką, przyrodą i ekologią wśród uczniów, budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej, rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, pogłębianie umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków fauny i flory, popularyzacja i promocja walorów przyrodniczych powiatu częstochowskiego, kształtowanie twórczego, logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, współpraca nauczycieli matematyki i przyrody szkół podstawowych. Uczestnikami zostali uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, którzy tworzyli drużynę dwuosobową.

Konkurs skierowany został do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych okolicznych miejscowości, interesujących się matematyką, przyrodą i ekologią i

przeprowadzony w formie turnieju dwuosobowych drużyn. Uczniowie w drużynie wspólnie rozwiązywali zadania konkursowe i razem pracowali na wynik szkoły.

Organizatorzy konkursu była Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy, nauczyciel matematyki - mgr Aldona Huras, nauczyciel przyrody – mgr Bożena Blachnicka, Rada Rodziców SP  w Starczy, Starostwo Powiatowe w Częstochowie pod Patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Częstochowskiego Pana Andrzeja Kubata.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Starczy w składzie Piotr Zając i Dominik Huras

II miejsce otrzymała Szkoła Podstawowa w Konopiskach Ewa Kowalik Radek Musiał

III miejsce Emilia Szlachta i Wiktor Klyta reprezentujący Szkołę Podstawową w Kamieńskich Młynach