Konkurs piosenki patriotycznej

Jesteś tu: » Strona Główna » Z życia Szkoły » Konkurs piosenki patriotycznej

Konkurs piosenki patriotycznej

Konkurs piosenki patriotycznej

 

Dnia 13.04.2018r. w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy odbył się konkurs piosenki patriotycznej, który miał na celu krzewienie kultury polskiej, miał uświadomić młodzieży szkolnej, że pieśń ojczysta – to hasło, które może się odnosić do śpiewów rodzimych każdego narodu. Śpiew bowiem towarzyszy ludziom w chwilach radosnych będąc stale obecny podczas zabaw, biesiad i różnego rodzaju uroczystości, a także w momentach dramatycznych jako krzepiący na duchu i kojący ból pocieszyciel. Śpiew przekazywany z pokolenia na pokolenie jest świadectwem historii i sprawdzianem tożsamości narodowej mieszkańców danego kraju. Śpiewając pieśni patriotyczne mocno doświadczamy roli pieśni ojczystej, sięgamy do bogatej skarbnicy śpiewów polskiego narodu. Poprzez organizowanie tego typu przedsięwzięć, jak konkurs pieśni patriotycznej pomagamy młodemu pokoleniu zrozumieć, iż polska pieśń jednoczyła i umacniała rodziny, stawała się zawołaniem bojowym, dodając sił żołnierzom i powstańcom oraz rozpalała miłość do Ojczyzny, dlatego w czasach zaborów i okupacji była zakazana, a za jej wykonywanie surowo karano.

W konkursie wzięły udział klasy drugiego etapu edukacyjnego oraz klasy gimnazjalne. Każda klasa wykonywała co najmniej jedną pieśń, która była oceniana przez jury konkursu w skali od 1 do 5. Jury przyznawało punkty, szczególną uwagę zwracając na zgodność utworu muzycznego z narzuconą tematyką, za znajomość słów przez wszystkich członków grupy oraz całokształt wrażeń artystycznych. Większość utworów wykonana została przy akompaniamencie instrumentów np. akordeonu, gitar. Część pieśni zaśpiewano korzystając z podkładu muzycznego.

Jury wyłoniło zwycięzców, którzy oprócz otrzymania nagród wykonali ponownie wybrane przez siebie utwory muzyczne już w towarzystwie wychowawców klas.

Wyniki konkursu pieśni patriotycznej:

I miejsce klasa VI

II miejsce klasa II gimnazjum

III miejsce klasa III b gimnazjum