Spotkanie z kuratorem

Jesteś tu: » Strona Główna » Z życia Szkoły » Spotkanie z kuratorem

Spotkanie z kuratorem

Spotkanie z Kuratorem

Dnia 6 marca 2018 roku odbyła się w naszej szkole prelekcja dla uczniów, nauczycieli i wychowawców  przeprowadzona przez Kuratorów, nt. „ Nieznajomość prawa i szkodliwy wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie i życie młodego człowieka oraz odpowiedzialność za własne postępowanie”. Celem prelekcji było zapoznanie uczniów z przepisami prawa z zakresu odpowiedzialności karnej nieletnich  oraz profilaktyka zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Kurator Okręgowa Pani  Alina Kula i Kurator Sądowy Pan Marek Długosz przestrzegali uczniów przed zażywaniem szkodliwych substancji i skutkami nieprzestrzegania prawa.