Poeci Regionu Częstochowskiego

Jesteś tu: » Strona Główna » Z życia Szkoły » Poeci Regionu Częstochowskiego

Poeci Regionu Częstochowskiego

" Być kobietą..."

IV Powiatowy Konkurs Recytatorski "Poeci Regionu Częstochowskiego" odbył się 24.11.2017r w SP w Starczy. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu brzmiało: "Być kobietą..." Uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych recytowali wybrane przez siebie wiersze poetów regionu. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych, a członkami jury byli: Przewodniczący Rady Powiatu Pan dr Andrzej Kubat, Sekretarz Gminy Pani Ilona Ciura, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Ewa Jędrzejewska, Dyrektorzy Szkół oraz nauczyciele i opiekunowie uczniów. Oceniano m.in. dobór repertuaru z hasłem konkursu, wrażenie artystyczne, stopień opanowania tekstu. Fundatorem nagród książkowych dla uczestników był Pan dr Andrzej Kubat, dyplomy, słodkie upominki ufundowała Rada Rodziców SP w Starczy. W czasie konkursu zaprezentowano prace plastyczne- plakaty artysty częstochowskiego Pana Piotra Dłubaka współpracującego z Teatrem A.Mickiewicza w Częstochowie. Wsród uczniów klas gimnazjalnych najlepsi okazali się:

I miejsce- Małgorzata Wąsińska z SP w Kamienicy Polskiej

II miejsce- Wiktoria Huras z Sp w Starczy

III miejsce- Julian Nowicki z SP w Poczesnej

Wyróżnienie otrzymała Daria Kierasińska z SP w Poczesnej.

W kategorii uczniów Szkoły Podstawowej:

I miejsce- Natasza Pałysz z SP w Poczesnej

II miejsce- Jakub Wójcik z SP w Poczesnej

III miejsce- Aleksandra Muchla z SP w Kamienicy Polskiej.

Wyróżnienie otzrymała Lena Zalas z SP Kamieńskie Młyny.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!