2014-2015 Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży

Jesteś tu: » Strona Główna » PROJEKTY UNIJNE » 2014-2015 Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży

Projekt  „Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży”  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
 
Rozpoczął się drugi rok realizacji projektu. Zmiany wprowadzone do systemu doskonalenia w roku szkolnym 2013/2014 już przyniosły korzyści szkołom, którym jest udzielane wsparcie w ich priorytetowych obszarach rozwojowych oraz nauczycielom, którzy otrzymują kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Trwają szkolenia rad pedagogicznych.
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  „WOM” w ramach wspierania działań związanych z rozwojem edukacji  włączył się w organizację spotkania inaugurującego drugi rok realizacji projektu.