VI Powiatowy Konkurs Recytatorski

Jesteś tu: » Inne konkursy » VI Powiatowy Konkurs Recytatorski

VI Powiatowy Konkurs Recytatorski

 

 Zaproszenie

 

     Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w VI Powiatowym Konkursie Recytatorskim, pt. „Poeci Regionu Częstochowskiego” "Katalog wartości, czyli życiowe drogowskazy zawarte w poezji poetów regionu częstochowskiego...", który odbędzie się dnia 11.12.2019 roku o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy.

     Szkolny konkurs recytatorski propagujący twórczość poetów regionu, w tym twórców ludowych  po raz pierwszy odbył się w naszej szkole w 2010r. z inicjatywy i pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Częstochowskiego Pana Andrzeja Kubata. Od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy prezentują twórczość wybranych poetów regionu częstochowskiego.

    Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży twórczości poetów regionu, promowanie uzdolnionej młodzieży oraz współpracę i współzawodnictwo młodzieży  szkól.

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie zawiera regulamin.

 

 Dyrektor szkoły

Aldona Huras

Regulamin konkursu:

 

 

1.Czas i miejsce konkursu:  11.12. 2019r. Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy, godzina 10.00

 

2. Cele konkursu:

 • Popularyzacja twórczości poetów regionu częstochowskiego, w tym twórców ludowych
 • Doskonalenie sztuki recytacji
 • Kształcenie umiejętności interpretacji dzieła literackiego
 • Propagowanie piękna poezji
 • Upowszechnianie kultury języka
 • Przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska lokalnego
 • Tworzenie klimatu współpracy i współzawodnictwa wśród młodzieży gimnazjalnej

 

 3. Warunki regulaminowe:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI i VII –VIII szkół podstawowych 
 • Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 6 uczestników

Uczestnicy recytują dowolny  utwór poetycki twórcy związanego z regionem częstochowskim na temat: „ Katalog wartości, czyli życiowe drogowskazy zawarte w poezji poetów regionu  częstochowskiego…”

 • Czas trwania jednej prezentacji wynosi 5-10 minut
 • Zgłoszenie udziału w konkursie każdego uczestnika należy dokonać na załączonej karcie
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia w dniu konkursu zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych
 • Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt
 • Organizatorzy zapewniają zwycięzcom konkursu( zdobywcom I, II i III miejsca) nagrody książkowe i dyplomy.

 

4. Jury:

 • Komisję konkursową powołuje organizator

 

5. Ocena prezentacji:

 • Dobór repertuaru
 • Znajomość tekstu
 • Interpretacja utworu
 • Kultura słowa
 • Wrażenie artystyczne

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po prezentacji wszystkich uczestników konkursu

 

 

6. Zgłoszenia do konkursu należy kierować do 30 XI 2019r. na adres:

 

 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy

Starcza

ul. Szkolna 44

42-261 Starcza

 

 

7. Organizatorzy konkursu

 

 • Andrzej Kubat- Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego
 • Tatiana Żak – nauczyciel polonista

 

Pliki do pobrania