Patron szkoły

Jesteś tu: » Strona Główna » O Szkole » Patron szkoły

 


Patron Szkoły Podstawowej w Starczy

 

 

Józef Piotr LompaBoś nie wystąpił dla zysku z sławy,


Lecz dla ojczystego języka obronie


Mężnieś się ujął zaniedbanej sprawy


Z ogniem młodzieńczym, jaki w


wieszczu płonieKonstanty Damrot 

Urodził się 29 czerwca 1797 roku,


a zmarł 29 marca 1863 roku.


Nagrobek Józefa Lompy


znajduje się przy kościele


św. Walentego w Woźnikach.

 Józef Lompa się w Oleśnie na Śląsku


Opolskim, jako syn biednego sklepikarza


warzywnego Michała Lompy i Józefy ze


Stróżyków.


Używał kryptonimu J.L. lub pseudonimu


A.Mieczyński. Jeden z pomników


znajduje się w Zabrzu.


 

 
Popiersie Józefa Lompy w Oleśnie. 

Nauczyciel,


organista,


śląski działacz narodowy,


folklorysta,


prozaik,


publicysta,


tłumacz korespondent pism.


 


Domagał się wprowadzania języka polskiego


do szkół i administracji.Starał się o podniesienie oświaty i kultury


rolnej wśród chłopów.Głosił hasła ścisłej łączności Śląska z Polską.

 

 

Współpracował


z kilkoma


czasopismami.
Założył bibliotekę


i czytelnię


w Bytomiu.

 

 


 

 

 

 

 

 


Stale korespondował


z wieloma wybitnymi


osobistościami między innymi


Józefem Ignacym Krasickim


i Pawłem Stalmachem.

 

 

Fragment książki


Józef Lompa


Krótkie wyobrażenie historii Śląska


Dla szkół elementarnych


Opole : Feistle,


1821


 

 

 

  

 

 

 

 


Napisał około 90 prac literacko- naukowych

o tematyce: etnografia, geografia, historia

Śląska i Polski, język, rolnictwo.Opracował zbiory przysłów i pieśni.Pisał też wiersze, często inspirowane pięknem przyrody.

 

Ludwik Jenike (1860) napisał:


Wykład jego, chociaż niewykwintny i szorstki, jasny jest, zrozumiały i dostosowany doskonale do pojęcia początkujących.

Wiersze jego lubo nie nacechowane wyższym talentem poetyckim, odznaczają się jednak czystością języka, prostotą wysławiania i jakąś rzewną nieraz smętnością, trafiającą do serca czytelników.


 
Popiersie Lompy znajduje się na rynku w Woźnikach.
Jego działalność przyczyniła się do utrzymania


języka polskiego i kultury rodzimej


na Górnym Śląski.


Wpłynęła na rozbudzenie się zainteresowań


tym regionem w innych dzielnicach Polski.


 

Najwalniejszą przeto zasługą Lompy będzie zawsze ta okoliczność, że on, jeśli zgoła nie pierwszy, to w każdym razie jeden z najpierwszych odczuł i zrozumiał rzeczoną konieczność oświaty rodzimej i z własnej dobrej woli na ugorach śląskich zaczął wskrzeszać i rozniecać oświatę polską dla ludności polskiej na Śląsku.


Konstanty Prus 


 

 

 

 

Pomnik Józefa Lompy
zza wschodniej ściany
Zamku Górnego
w Opolu
z 1965 roku.

 

 


Pracował w Szywałdzie, Cieszynie,


Łomnicy i Lublińcu.Od jesieni 1819 roku,


przez ponad 30 lat w Lubszy Śląskiej.


1818 roku Józef ożenił się z Marią Menesiówną, z którą miał 9 dzieci.Po jej przedwczesnej śmierci ożenił się z Weroniką Grzegorz i doczekał się kolejnych 7 dzieci.Liczną rodzinę utrzymywał z pensji nauczyciela, organisty, deputatu w zbożu i opale. Ponadto uprawiał 7 mórg gruntu i łąk.

 


 

 

 


Szkoła w Lubszy wybudowana
przez Józefa Lompę.


Józef Lompa postarał się o piękny Gmach szkolny i powiększył szkolny ogród. Zasadził ponad 200 drzew owocowych, wystawił trzy altany. Każdą z przeszło 500 gatunków roślin zaopatrzył w tabliczkę z nazwą botaniczną w języku łacińskim, niemieckim i polskim. Przed szkołą ufundował wspólną studnię do użytkowania dla całej wsi.


Do kościoła w Lubszy postarał się o organy,


podwyższenie wieży i samego kościoła,


nowy dach, wybudowanie kaplicy,


zegar na kościele,


powiększenie i ogrodzenie cmentarza,


odnowienie ołtarzy.

 


 

 

 

 


Jego aktywny udział w Wiośnie Ludów (1848), gdy dał się poznać, jako obrońca polskiej ludności Śląska spowodował, że władze pruskie odebrały mu możliwość zarobkowania.


Pozbawiony pracy i emerytury ostatnie 13 lat spędził w Woźnikach żyjąc w skrajnej nędzy z żoną i najmłodszymi dziećmi. 


Mimo biedy i rozpaczliwego położenia, Lompa pisał i pracował bez wytchnienia.

 

 Boś Ty wieszczu śląski,


śmiały a skromny,


Sam największy


sobie wystawiłeś


Trwalszy niż kruszec


pomnik wiekopomnyKonstanty Damrot