Rekrutacja

Jesteś tu: » Strona Główna » Rekrutacja

WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ


                Informuję, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli


ZGŁOSZENIE do Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w roku szkolnym 2019/2020 (kandydaci z obwodu)  lub


WNIOSEK o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w roku szkolnym 2019/2020 (kandydaci spoza obwodu)


zostały przyjęte.


Dyrektor szkoły


Aldona Huras
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARCZY 

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Starczy przyjmowane będą do klasy pierwszej na podstawie pisemnego ZGŁOSZENIA rodziców. Zgłoszenie to należy złożyć w szkole do 30 marca 2019r.

 

Dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Starczy mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie pisemnego WNIOSKU rodziców, który należy złożyć do 16 marca 2019r.

 

Formularze ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU  można pobrać:

- z Przedszkola w Starczy,

-sekretariatu szkoły,

- ze strony internetowej szkoły www.szkolystarcza.szkolnastrona.pl

 

         ZGŁOSZENIA I WNIOSKI przyjmowane będą w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Starczy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Pliki do pobrania