Rekrutacja

Jesteś tu: » Strona Główna » Rekrutacja

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy na rok szkolny 2020/2021 została zakończona.


Wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, których rodzice złożyli  ZGŁOSZENIE, zostały przyjęte do klasy pierwszej Szkoły


Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy. 

 

 

 

Dyrektor szkoły Aldona Huras

 

 

 

 

 


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARCZY 

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Starczy przyjmowane będą do klasy pierwszej na podstawie pisemnego ZGŁOSZENIA rodziców. Zgłoszenie to należy złożyć w szkole do 31 marca 2020r.

 

Dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Starczy mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie pisemnego WNIOSKU rodziców, który należy złożyć do 16 marca 2020r.

 

Formularze ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU  można pobrać:

- z Przedszkola w Starczy,

- z sekretariatu szkoły,

- ze strony internetowej szkoły www.szkolystarcza.szkolnastrona.pl

 

         ZGŁOSZENIA I WNIOSKI przyjmowane będą w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Starczy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Pliki do pobrania