Harmonogram wydarzeń

Jesteś tu: » Strona Główna » Harmonogram wydarzeń

Harmonogram wydarzeń, uroczystości i apeli

w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy

w roku szkolnym 2019/2020                                                                                                                                              

WRZESIEŃ

L.p.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni

1.

02.09.2019r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Inauguracja nowego roku szkolnego.

"Pamięć historii żyje w nas..." 80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej, 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Dyr. Szkoły, K.Hak, kl VII, K.Janus, M.Badora, M.Nartowska - dekoracje

2.

06.09.2019r. Przepisy bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza szkołą. Przepisy drogowe. Regulamin dojeżdżania.

K.Grzyb,

wychowawcy klas.

3.

17.09.2019r. Spotkanie nr 1 wychowawców wszystkich klas z rodzicami/prawnymi opiekunami. Spotkanie wychowawców i nauczycieli współorganizujących proces kształcenia z rodzicami. Wszyscy nauczyciele

4.

20.09.2019r. Udział w akcji Sprzątanie Świata ze Stowarzyszeniem Ekologiczna Starcza.

B.Blachnicka

J.Jeziorowska

5.

26.09.2019r. Dzień Języków Europejskich. M.Bogacka, B.Machoń, A.Ratyna, M.Gorzelak

6.

26.09.2019r. Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. J.Jeziorowska, M.Nartowska-Samorząd Uczniowski

7.

27.09.2019r. Dzień Chłopaka - wybory "Naj... chłopaka" J.Jeziorowska - Samorząd Uczniowski

8.

27.09.2019r. BIEGI MŁODOŚCI I POKOJU. D. Opuchlik, K.Ludzińska

9.

Wrzesień 2019r

Debata szkolna klas VII - VIII pt. WYBIERZ DOBROĆ "Kiedy masz wybór: czy dać dowód swojej racji czy dobroci, daj dowód swojej dobroci".

T. Żak

10.

Do 30.09.2019r. Zbiórka pluszaków dla dzieci z niepełnosprawnością. M.Bogacka

 

PAŹDZIERNIK

L.p.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni

1.

02.10.2019r. Uroczyste nadanie Sztandaru Szkole Podstawowej                   im. Józefa Lompy w Starczy.

M.Nartowska kl. VIII/ kl.VII-poczet I.Baur-Klecha/

K.Janus/A.Ratyna, M.Badora, D.Macherzyńska-dekoracje/

2.

14.10.2019r.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

D. Micuda kl. VI a", L.Kot kl. III"b"/

D.Miglus-dekoracja

 

3.

15.10.2019r.

Dzień Papieski.

E.Filipek

4.

18.10.2019r. Ślubowanie klas I. Przyjęcie w poczet uczniów. A. Kadłubek kl. I"a", J.Dukat kl.I'b"

5.

Październik 2019r. Ogólnopolski tydzień kariery-projekt z zakresu doradztwa zawodowego. T. Żak

6.

31.10.2019r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

LISTOPAD

L.p.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni

1.

01.11.2019r.

 Święto Zmarłych- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2.

08.11.2019r. Akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 E.Pijet kl. V'c"/ K.Janus/ A.Ratyna-dekoracja

3.

25.11.2019r.

Spotkanie nr 2 wychowawców wszystkich klas z rodzicami/prawnymi opiekunami. Spotkanie wychowawców i nauczycieli współorganizujących proces kształcenia z rodzicami.


Termin powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych.

Wszyscy nauczyciele
4. 29.11.2019r. Dyskoteka andrzejkowa. J.Jeziorowska, M.Nartowska- Samorząd Uczniowski
5. Listopad 2019r. Wolontariat- paczka dla Hospicjum (Mikołaj) M.Bogacka, M.Badora, D.Micuda

 

GRUDZIEŃ

L.p.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni

1.

Grudzień 2019r.

Kiermasz świąteczny

 A. Włodarczyk, M.Badora,   D.Macherzyńska, D.Miglus

2.

03.12.2019r.

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Języka Polskiego

 

3. 04.12.2019r. Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Matematyki
4. 05.12.2019r. Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Języka Angielskiego

5.

 06.12.2019r. Szkolne mikołajki. J.Jeziorowska, M.Nartowska-Samorząd Uczniowski

6.

 06.12.2019r.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ "XII Zimowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły" D. Opuchlik

7.

Grudzień 2019r. Powiatowy Konkurs Recytatorski " Poeci Regionu Częstochowskiego" pod patronatem Starosty Częstochowskiego. K.Hak, M.Badora, T.Żak  kl. V-VIII

8.

19.12.2019r. Konkurs plastyczny w klasach I-III " Kartka Bożonarodzeniowa" A.Kadłubek

9.

Grudzień 2019r. Konkurs wiedzy o uzależnieniach- Jeden z dziesięciu. T.Żak

10.

20.12.2019r. Spotkanie wigilijne uczniow i nauczycieli. Szkolne Jasełka. T.Oleksik, E.Filipek/ K.Ludzińska -dekoracja, M.Badora, D.Macherzyńska/ K.Janus

11.

23-31.12.2019r.

01.01.2020r.

Zimowa przerwa świąteczna.

Nowy Rok-dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

STYCZEŃ

L.p.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni

1.

02.01.2020r.

03.01.2020r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.

06.01.2020r. Święto Trzech Króli- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3.

09.01.2020r. Termin wystawienia ocen środrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz wpisanie ocen do dziennika papierowego i elektronicznego. Wszyscy nauczyciele.

4.

09.01.2020r.

Ogólnopolska Olimpiada z języka angielskiego dla klas I-III "OLIMPUSEK"

Ogólnopolska Olimpiada z języka angielskiego dla klas V-VIII "OLIMPUS"

A.Ratyna, M.Bogacka

5.

10.01.2020r. Aukcja gadżetów WOŚP

 A.Ratyna, J.Jeziorowska,A.Kadłubek

6.

10.01.2020r. Apel na temat bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych.

 K.Grzyb

7.

12.01.2020r. FINAŁ WOŚP A.Ratyna,A.Kadłubek, E.Lisek, M.Badora

8.

13.01.2020r.-26.01.2020r. FERIE ZIMOWE

 

9.

Styczeń 2020r. I etap Konkursu Ortograficznego "Gżegżółka" K.Hak, M.Badora

10.

28.01.2020r. Rada pedagogiczna-klasyfikacyjna i plenarna (śródroczna) Wszyscy nauczyciele

 

LUTY

L.p.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni

1.

03.02.2020r. Spotkanie nr 3 wychowawców wszystkich klas z rodzicami/prawnymi opiekunami. Spotkanie wychowawców i nauczycieli współorganizujących proces kształcenia z rodzicami. Wszyscy nauczyciele

2.

13.02.2020r. Zabawa Karnawałowa. Choinka.

E.Lisek(uczniowie koła teatralnego)-przedstawienie

Wychowawcy Świetlicy -dekoracja

Wychowawcy klas

3.

14.02.2020r. Walentynki. J.Jeziorowska, M.Nartowska-Samorząd Uczniowski

4.

Luty 2020r. Powiatowy Konkurs Muzyczny- "Piosenka jest dobra na wszystko"

K.Janus

I.Baur-Klecha, E.Filipek, A.Ratyna-dekoracja

5.

14-20.02.2020r. Dzień Bezpiecznego Internetu klasy V-VIII

 A. Włodarczyk

6.

21.02.2020r.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego-apel

II etap Konkursu ortograficznego - "Gżegżółka"

M.Badora kl. V "a"

K.Hak

7.

25.02.2020r.

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Języka Polskiego

 

8. 26.02.2020r. Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Matematyki
9. 27.02.2020r. Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Języka Angielskiego

10.

Luty 2020r. Pasowanie na czytelnika. D.Micuda

 

MARZEC

L.p.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni

1.

06.03.2020r. Dzień Kobiet-akademia.

A.Włodarczyk kl.VII

D.Miglus kl. II "b"

K.Janus

D.Macherzyńska-dekoracja

2.

16-20.03.2020r.

Obchody Tygodnia Patrona Szkoły Podstawowej w Starczy

Apel rozpoczynający obchody Patrona Szkoły

 

Mądrala

 

 

 

Omnibus

 

"Wiosenny Turniej koszykówki Chłopców i Dziewcząt"

 

H.Wąsowicz kl. III "a"

 

Nauczyciele klas I-III

 

 

 

Nauczyciele klas V-VIII

 

D.Opuchlik, K.Ludzińska

3.

Marzec 2020r. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR E.Pijet, E.Olczak

4.

20.03.2020r.

Dzień Samorządności- władze w Szkole przejmują uczniowie.

 

 

Prowadzenie zajęć w klasa I-III

J.Jeziorowska, M.Nartowska-Samorząd Uczniowski

 

Kl.VII -A.Włodarczyk, M.Bogacka

5.

Marzec 2020r. Hospicjum -paczka na Wielkanoc M.Bogacka, E.Lisek

6.

Marzec 2020r. Konkurs Języka angielskiego -FOX M.Bogacka, A.Ratyna

7.

Marzec 2020r. Konkurs Fotograficzny " Pstryknij Wiosnę" A. Ratyna kl.V-VIII

8.

30.03.2020r. Spotkanie nr 4 wychowawców wszystkich klas z rodzicami/prawnymi opiekunami. Spotkanie wychowawców i nauczycieli współorganizujących proces kształcenia z rodzicami. Wszyscy nauczyciele

 

KWIECIEŃ

L.p.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni

1.

02.04.2020r. DZIEŃ AUTYZMU- Bądźmy wszyscy niebiescy. K.Grzyb, D.Macherzyńska, E.Lisek

2.

09-14.04.2020r. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

3.

21.04.2020r.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-VII

4.

22.04.2020r. Egzamin ósmoklasisty z matematyki.                                                        Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych dla klas I-VII

5.

23.04.2020r.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-VII

 

6.

24.04.2020r. Dzień Ziemi. J.Jeziorowska (uczniowie koła biologicznego)

7.

Kwiecień 2020r. Konkurs Jurajski. E.Pijet, A.Ratyna

8.

Kwiecień 2020r. Konkurs Języka angielskiego MEMORY MASTER Of ENGLISH

M.Bogacka, A.Ratyna, M.Gorzelak

9.

Kwiecień 2020r.

FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ.

 

K.Janus

Wychowawcy klas V-VIII

A.Kadłubek -dekoracja

 

 

10.

29.04.2020r. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja- akademia.

I.Baur-Klecha kl. VI "b"

K.Janus

M.Gorzelak -dekoracja

11.

30.04.2020r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

MAJ

L.p.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni

1.

01.05.2020r. Święto Pracy. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2.

02.05.2020r. Dzień Flagi Państwowej. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

3.

03.05.2020r. Święto Konstytucji 3-go Maja. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

4.

12.05.2020r.

Prezentacja postaci Polaków uznawanych w świecie za autorytety.

Propagowanie uniwersalnych wartości w życiu czowieka.

E.Lisek-audycja

5.

18.05.2020r.

Spotkanie nr 5 wychowawców wszystkich klas z rodzicami/prawnymi opiekunami. Spotkanie wychowawców i nauczycieli współorganizujących proces kształcenia z rodzicami.


Termin powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych (rocznych)

6.

21.05.2020r. I Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego "The Master of English Junior" A.Ratyna kl. III"a" III"b"

7.

22.05.2020r. Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego "The Master of English" M.Bogacka, A.Ratyna, M.Gorzelak

8.

26.05.2020r.

Dzień Matki- akademia

Trzymaj Formę

E.Jędrzejewska kl. II "a", K.Grzyb kl. V'b"

E.Lisek- koło teatralne (przedstawienie)

K.Janus

E.Pijet-dekoracja

T.Żak- Trzymaj Formę

9.

Maj 2020r.

Powiatowy Konkurs Ekologiczny -"Bliżej Ekologii"

M.Szczepanik, J.Jeziorowska, B.Blachnicka

10.

Maj 2020r.

Ogólnopolski Test Kompetencji Trzecioklasisty.

L.Kot , H.Wąsowicz

 

CZERWIEC

L.p.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni

1.

01.06. 2020r.

PIKNIK SPORTOWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA

 

- dla klas I-III 

 

 

-dla klas V-VIII

 

 

A.Kadłubek, A.Ratyna, D.Miglus

 

 

 

D.Opuchlik, K.Ludzińska, K.Grzyb

Wychowawcy klas V-ViIII

2.

01.06.2020r. Termin powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach rocznych. Wszyscy nauczyciele

3.

04.06.2020r. V Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy "EKO-LICZNIK"

 E.Pijet, M.Szczepanik, B.Blachnicka

4.

11.06.2020r. Boże ciało. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

5.

12.06.2020r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych.

 

6.

15.06.2020r. Termin wystawienia ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i z zachowania. Wszyscy nauczyciele

7.

16.06.2020r. Powitanie Przedszkolaków.

M.Nartowska kl.VIII

A.Kadłubek kl.I "a"

Wychowawcy Świetlicy-dekoracja

8.

17.06.2020r. Rada klasyfikacyjna i plenarna roczna. Wszyscy nauczyciele.

9.

24.06.2020r. Apel na temat bezpieczeństwa w trakcie wakacji. K.Grzyb

10.

Czerwiec 2020r. Projekt charytatywny dla dzieci z fundacji MOST

 M.Bogacka

Wychowawcy klas.

11.

26.06.2020r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

A.Włodarczyk kl.VII

K.Janus

M.Badora, E.Filipek-dekoracja