Spółdzielnia Uczniowska

Jesteś tu: » Strona Główna » Organizacje szkolne » Spółdzielnia Uczniowska

 

  

Spółdzielnia Uczniowska zwana dalej „Pszczółką” jest organizacją uczniów, prowadzona przez nich samodzielnie, pod opieką nauczyciela Anny Włodarczyk – opiekuna i działa na podstawie statutu uchwalonego przez walne zgromadzenie lub przez członków – założycieli

 

 

 

Celem spółdzielni jest:

 

 

 

-          kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w warunkach gospodarki rynkowej,

 

-          prowadzenie działalności gospodarczej, a szczególnie handlowej, usługowej na rzecz szkoły i uczniów,

 

-          kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystywania wypracowanej nadwyżki bilansowej,

 

-          organizowanie wzajemnej pomocy i zaspokajanie materialnych i kulturalnych potrzeb członków,

 

-          propagowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym.

 

 

REGULAMIN SKLEPIKU UCZNIOWSKIEGO


 

1.Kształtowanie nawyków gospodarności.

 

2.Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.

 

3.Rozwijanie nawyków oszczędzania.

 

4.Rozwijanie nawyków właściwego i planowego gospodarowania funduszami społecznymi.

 

5.Wzmacnianie więzi społecznej między członkami grupy zjednoczonej wspólnotą celów, wzajemną życzliwością, unikaniem antagonizmów.

 

6.Przygotowanie młodzieży w zakresie przygotowania społecznego.

 

7.Zdobywanie samodzielności w konkretnych czynnościach gospodarczych.

 

8.Rozwijanie uczciwości.

 

9.Rozwijanie obowiązkowości.

 

10.Wykorzystanie entuzjazmu i optymizmu dzieci.

 

11. Kształtowanie nawyków higieny.

 

12. Uzyskanie funduszy w całości przeznaczonych na działalność samorządu.

 

13 Zapewnienie uczniom naszej szkoły możliwości zakupu podstawowych artykułów.