Egzamin Ósmoklasisty

Jesteś tu: » Strona Główna » Egzamin Ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

W terminie głównym

 

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

 

2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

 

W terminie dodatkowym

 

1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00

 

2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00

 

3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

 

 

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

14 czerwca 2019 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

14 czerwca 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

21 czerwca 2019 r.