Plan zajęć lekcyjnych

Jesteś tu: » Strona Główna » Plan zajęć lekcyjnych

Dzień tyg.

Lp

Czas trwania lekcji

III gimnazjum

VIII a

VIII b

VII

VI

V a

V b

 

 

 

Bożena Blachnicka

Anna Czapla

Katarzyna Hak

Jolanta Jeziorowska

Anna Włodarczyk

Danuta Micuda

Irena Baur-Klecha

 

 

P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

1.

800-845

j.angielski m /j.niemiecki s

1

/4

wych.fiz. dz

hala

wych.fiz. dz

hala

biologia

36

przyroda

3

historia

5

matematyka

32

2.

850-935

Geografia

3

religia

4

historia

5

matematyka

32

j.polski

31

j. angielski

1

j.polski

30

3.

940-1025

j.niemiecki  m /j.angielski s

4

/1

historia

5

matematyka

32

wych.fiz. dz

/ inf. chł

hala

/38

religia

36

religia

3

j.polski

31

4.

1040-1125

religia

30

matematyka

43

geografia

3

inf. dz

/wych.fiz. chł

38

/hala

matematyka

36

matematyka

32

historia

5

5.

1140-1225

j.polski

31

fizyka

36

j.polski

4

religia

3

wych.fiz.

hala

j.polski

30

j.angielski

1

6.

1235-1320

matematyka

36

j.angielski m /j.niemiecki s

1/4

j.angielski m /j.niemiecki s

1

/4

j.polski

31

historia

5

informatyka I

38

informatyka I

38

7.

1325-1410

wych.fiz. chł

hala

j.polski

4

WOS

5

j.polski

31

j.angielski m

1

 

 

 

 

8.

1415-1500

koło matem.

36

wych.fiz. chł

hala

wych.fiz. chł

H

j.angielski m

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

T

O

R

E

K

1.

800-845

wych.fiz. chł

hala

edukacja dla bezpieczeństwa

5

koło matem.

32

fizyka

36

plastyka

43

informatykaII

38

informatykaII

38

2.

850-935

edukacja dla bezpieczeństwa

5

wych.fiz. dz

/ wych.fiz. chł

hala

/hala

wych.fiz. dz

/ wych.fiz. chł

hala

/hala

matematyka

32

matematyka

36

matematyka

43

j.polski

31

3.

940-1025

fizyka

36

matematyka

43

edukacja dla bezpieczeństwa

5

j.angielski m /j.niemieckis

1/3

j.polski

31

technika dz

/ wych.fiz. chł

38

/hala

technika dz

/ wych.fiz. chł

38

/hala

4.

1040-1125

j.niemiecki  m /j.angielski s

3

/1

chemia

36

matematyka

32

plastyka

43

religia

31

wych.fiz. dz

/ technika chł

hala

/38

wych.fiz. dz

/ technika chł

hala

/38

5.

1140-1225

j. polski

31

j. polski

4

fizyka

36

religia

38

przyroda

3

j.polski

30

religia

43

6.

1235-1320

j.angielski m /j.niemiecki s

1

/5

j. polski

4

religia

38

historia

5

wych.fiz

hala

j.polski

30

biologia

36

7.

1325-1410

wych.fiz. dz

hala

WOS

5

j.polski

4

j.niemieckim /j.angielski s

30

/1

wyr. j.polski

31

j.angielski

1

 

 

8.

1415-1500

wdż

30

j. angielski m

1

j. angielski m

1

wych.fiz. dz

hala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś

R

O

D

A

1.

800-845

wych.fiz. chł

hala

wych.fiz. dz

hala

wych.fiz. dz

hala

koło mat

/doradztwo

32

matematyka

36

matematyka

43

historia

5

2.

850-935

biologia

31

fizyka

36

matematyka

32

wych.fiz. chł

hala

wych.fiz.

hala

historia

5

geografia

3

3.

940-1025

matematyka

36

matematyka

30

historia

5

j.polski

31

j.angielski m /zaj. komp. s

43

/38

geografia

3

j.angielski

1

4.

1040-1125

j.polski

31

j.polski

4

chemia

36

historia

5

zaj. komp m

/ j.angielski s

38

/43

biologia

31

matematyka

32

5.

1140-1225

j.polski

31

geografia

3

j.polski

4

chemia

36

j.polski

30

wych.fiz. dz /plastyka chł

hala

/43

wych.fiz. dz /plastyka chł

hala

/43

6.

1235-1320

Informatyka

38

j.niemiecki m /j.angielski s

4

/1

j.niemiecki  m /j.angielski s

4

/1

geografia

3

muzyka

M

plastyka dz

/wych.fiz. chł

43

/hala

plastyka dz

/wych.fiz. chł

43

/hala

7.

1325-1410

zaj. artystyczne

43

wych.fiz. chł

hala

wych.fiz.chł

hala

biologia

36

zaj.techniczne

38

religia

5

 

 

8.

1415-1500

wych.fiz. dz

hala

doradztwo

4

doradztwo

4

muzyka

M

 wdż

 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Z

W

A

R

T

E

K

1.

800-845

j.angielski m

1

 koło matem.

 43

fizyka

36

wych.fiz. chł

hala

j.angielski s

5

 

matematyka

32

2.

850-935

j.polski

31

wdż

30

j. polski

4

matematyka

32

matematyka

36

j.angielski

1

j.polski

3

3.

940-1025

chemia

36

wych.fiz.dz

/ inf chł

hala

/38

wych.fiz. dz

/inf. chł

hala

/38

j.polski

31

przyroda

3

j.polski

30

j.angielski

1

4.

1040-1125

matematyka

36

inf. dz

/wych.fiz.chł

38

/hala

informatyka dz / wych.fiz. chł

38

/hala

j.angielski m /j.niemiecki s

5

/43

j.polski

31

matematyka

32

religia

30

5.

1140-1225

historia

5

matematyka

43

matematyka

32

fizyka

36

j.polski

31

wych.fiz. dz /wych.fiz. chł

hala

/hala

wych.fiz. dz /wych.fiz. chł

hala

/hala

6.

1235-1320

wych.fiz. dz

/zaj.tech. chł

hala

/38

j.angielski m /j.niemiecki s

1

/4

j.angielski m /j.niemiecki s

1

/4

geografia

3

wyr. matem.

32

 

 

 

 

7.

1325-1410

zaj.tech dz

/wych.fiz. chł

38

/hala

j. polski

4

chemia

36

j.niemiecki  m /j.angielski s

43

/1

 

 

 

 

 

 

8.

1415-1500

koło fiz-chem

36

j.niemiecki  m /j.angielski s

4

/1

j.niemiecki m /j.angielski s

4

/1

wych.fiz. dz

hala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

I

Ą

T

E

K

1.

800-845

j. angielski s

5

wyr. matem.

43

wyr. mat

43

wych.fiz. dz

hala

j.angielski s

1

 

 

 

 

2.

850-935

historia

5

chemia

36

 wdż

 30

j. angielski s

1

wych.fiz.

hala

 

 

j.polski

31

3.

940-1025

religia

30

historia

5

j.polski

4

matematyka

32

matematyka

36

muzyka dz /wych.fiz. chł

m

/hala

muzyka dz /wych.fiz. chł

m

/hala

4.

1040-1125

matematyka

36

religia

30

WOS

5

j.polski

31

j.polski

32

wych.fiz. dz /muzyka chł

hala

/m

wych.fiz. dz /muzyka chł

hala

/m

5.

1140-1225

muzyka

M

biologia

43

religia

30

chemia

36

historia

5

j.polski

31

matematyka

32

6.

1235-1320

zaj. z wych.

3

zaj. z wych.

1

zaj. z wych.

4

zaj. z wych.

36

zaj. z wych.

38

zaj. z wych.

30

zaj. z wych.

5

7.

1325-1410

plastyka

43

WOS

5

biologia

36

wych.fiz. chł

hala

j.angielski m

1

informatyka III

38

informatyka III

38

8.

1415-1500

wych.fiz. dz

hala

j. angielski s

1

j. angielski s

1

wdż

4

 

 

 

 

 

 

 

Dzień tyg.

Lp

Czas trwania lekcji

IV a

IV b

IV c

II a

II b

I a

I b

 

 

 

Magda Badora

Konrad Grzyb

Ewelina Pijet

Justyna Dukat

Lidia Kot

Ewa Jędrzejewska

Agata Wójcik

 

P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

1.

800-845

 

 

 

 

 

 

religia

2

zaj. edu.

29

zaj. edu.

28

 

 

2.

850-935

wych.fiz.

hala

informatyka

38

matematyka

43

zaj. edu.

2

zaj. edu.

29

zaj. edu.

28

 

 

3.

940-1025

plastyka

43

w-f

sala

wych.fiz.

hala

zaj. edu.

2

zaj. edu.

29

zaj. edu.

28

 

 

4.

1040-1125

j.polski

31

j.angielski

1

j.polski

4

zaj. edu.

2

zaj. edu. W-f

sala

religia

28

j.angielski

29

5.

1140-1225

matematyka

32

historia

5

religia

43

zaj. edu.

2

 

 

j.angielski

28

zaj. edu.

29

6.

1235-1320

j.angielski

3

matematyka

32

j.angielski

43

 

 

 

 

 

 

zaj. edu.

29

7.

1325-1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaj. edu.

29

8.

1415-1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaj. edu.

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

T

O

R

E

K

1.

800-845

 

 

 

 

 

 

zaj. edu.

2

 

 

zaj. edu.

28

zaj. edu.

29

2.

850-935

 

 

technika

38

j.polski

4

zaj. edu.

2

 

 

zaj. edu.

28

zaj. edu.

29

3.

940-1025

j.polski

30

j.polski

4

matematyka

32

zaj. edu.

2

 

 

zaj. edu.

28

zaj. edu.

29

4.

1040-1125

j.polski

30

wych.fiz.

H

j.angielski

4

zaj. edu.

2

 

 

religia

28

zaj. edu.

29

5.

1140-1225

historia

5

matematyka

32

wych.fiz.

hala

j.angielski

1

zaj. edu.

2

 

 

 

 

6.

1235-1320

religia

31

plastyka

43

przyroda

3

 

 

zaj. edu.

2

 

 

 

 

7.

1325-1410

wych.fiz.

hala

religia

43

 

 

 

 

zaj. edu.

2

 

 

 

 

8.

1415-1500

 

 

 

 

 

 

 

 

Religia

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś

R

O

D

A

1.

800-845

 

 

j.polski

4

 

 

zaj. edu.

2

zaj. edu.

28

 

 

zaj. edu.

29

2.

850-935

j.angielski

1

j.polski

4

plastyka

43

zaj. edu.

2

zaj. edu.

28

 

 

zaj. edu.

29

3.

940-1025

matematyka

32

wych.fiz.

hala

j.polski

4

zaj. edu.

2

zaj. edu.

28

 

 

zaj. edu.

29

4.

1040-1125

przyroda

3

j.angielski

1

wych.fiz.

hala

zaj. edu.

2

zaj. edu.

28

j.angielski

28

zaj. edu.

29

5.

1140-1225

j.polski

43

matematyka

32

Technika

38

j.angielski

2

j.angielski

1

zaj. edu.

28

religia

29

6.

1235-1320

wych.fiz.

hala

religia

5

wdż

30

 

 

 

 

zaj. edu.

28

 

 

7.

1325-1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaj. edu.

28

 

 

8.

1415-1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaj. edu.

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Z

W

A

R

T

E

K

1.

800-845

 

 

 

 

informatyka

38

zaj. edu.

2

zaj. edu.

29

zaj. edu.

28

 

 

2.

850-935

wych.fiz.

hala

wych.fiz.

hala

matematyka

43

zaj. edu.

2

zaj. edu.

29

zaj. edu.

28

 

 

3.

940-1025

matematyka

32

j.polski

4

historia

5

zaj. edu.

2

zaj. edu.

29

zaj. edu.

28

 

 

4.

1040-1125

przyroda

3

j.angielski

1

j.polski

4

zaj. edu.

2

zaj. edu. W-f

sala

zaj. edu.

28

j.angielski

29

5.

1140-1225

technika

38

przyroda

3

j.angielski

4

 

 

j.angielski

1

zaj. edu.

28

religia

29

6.

1235-1320

religia

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaj. edu.

29

7.

1325-1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaj. edu.

29

8.

1415-1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaj. edu.

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

I

Ą

T

E

K

1.

800-845

muzyka

M

 

 

matematyka

32

 

 

zaj. edu.

2

zaj. edu.

28

zaj. edu.

29

2.

850-935

matematyka

32

 muzyka

 M

religia

30

 

 

zaj. edu.

2

zaj. edu.

28

zaj. edu.

29

3.

940-1025

j.angielski

1

matematyka

43

wych.fiz.

hala

 

 

zaj. edu.

2

zaj. edu.

28

zaj. edu.

29

4.

1040-1125

j.polski

43

przyroda

3

j.polski

4

religia

2

zaj. edu. W-f

sala

zaj. edu.

28

zaj. edu.

29

5.

1140-1225

informatyka

38

j.polski

4

przyroda

3

Zaj. edu.

2

religia

1

 

 

 

 

6.

1235-1320

zaj. z wych.

31

zaj. z wych.

43

zaj. z wych.

32

Zaj. edu.

2

 

 

 

 

 

 

7.

1325-1410

 

 

 

 

muzyka

M

Zaj. edu.

2

 

 

 

 

 

 

8.

1415-1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania