Plan zajęć lekcyjnych

Jesteś tu: » Strona Główna » Plan zajęć lekcyjnych

Lp

Czas lek.

VIII

VII

VIa

VI b

 

 

 

Marzena Nartowska

Anna Włodarczyk

Danuta Micuda

Irena Baur- Klecha

 

 

 

P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

1.

800-845

J.angielski  m (A.Ratyna)

1

wf.chł(D.Opuchlik)

H

Informatyka chł (A.Włodarczyk) 38

J. polski (M. Badora)

31

2.

850-935

Matematyka (A.Huras)

32

Historia (I. Baur-Klecha)

5

Matematyka (E.Pijet)

36

J. angielski (M. Bogacka)

3

3.

940-1025

Historia (I.Baur- Klecha)

5

Chemia (E.Olczak)

36

J.angielski (M. Bogacka)

1

Religia (T.Oleksik)

3

4.

1040-1125

Fizyka (E.Olczak)

36

J. niem s(B.Machoń)

/J.ang m(M.Bogacka)

3

/1

J. polski (M. Badora)

31

Geografia (B. Blachnicka)

30

5.

1140-1225

J. polski (T.Żak)

31

Matematyka (E.Olczak)

36

Wf dz(K.Ludzińska)

/Plast chł(A.Ratyna)

H

/43

Wf dz(K.Ludzińska)

/Plast chł(A.Ratyna)

H

/43

6.

1235-1320

J. polski (T.Żak)

31

Biologia (J. Jeziorowska)

36

Plast dz(A.Ratyna)

/Wf chł(K.Ludzińska)

43/H

Plast dz(A.Ratyna)

/Wf chł(K.Ludzińska)

43

/H

7.

1325-1410

Wf dz  (K.Ludzińska)

H

J. polski (K. Hak)

4

Religia (T.Oleksik)

5

8.

1415-1500

Koło matematyczne (A.Huras)

32

Wf.dz(K.Ludzińska

H

 

 

 

 

 

W

T

O

R

E

K

1.

800-845

Koło j. angielskiego (A.Ratyna)

Religia(E.Filipek)

30

J. polski (M. Badora)

31

2.

850-935

Religia (E.Filipek)

30

Geografia (B. Blachnicka)

3

Zaj wyr mat (E.Pijet)

32

J. polski (M. Badora)

31

3.

940-1025

Edb (M. Szczepanik)

4

Wf dz (K.Ludzińska)

/Inf chł(A.Włodarczyk)

H

/38

Historia (I. Baur-Klecha)

5

Matematyka (E.Olczak)

36

4.

1040-1125

 Inf dz (A.Włodarczyk)

/ Wf chł (D.Opuchlik)

H

/38

Fizyka (E.Olczak)

36

Matematyka (E.Pijet)

32

Historia (I. Baur-Klecha)

5

5.

1140-1225

Chemia (E. Olczak)

36

J. polski (K. Hak)

4

Muz dz(K.Janus)

/Wf chł(K.Ludzińska)

M

/H

Muz dz(K.Janus)

/Wf chł(K.Ludzińska)

M

/H

6.

1235-1320

J. polski (T. Żak)

31

J. polski (K. Hak)

4

Wf dz (K.Ludzińska)

/ Muz chł (K.Janus)

H/M

Wf dz (K.Ludzińska)

/ Muz chł (K.Janus)

H

/M

7.

1325-1410

Wos (I. Baur-Klecha)

5

J.ang s(M. Bogacka)

/J.niem m(B.Machoń)

1

/30

Biologia (J. Jeziorowska)

36

Religia (T.Oleksik)

43

8.

1415-1500

Wf dz (K. Ludzińska)

H

Muzyka(K.Janus)

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś

R

O

D

A

1.

800-845

J. angielski s (A.Ratyna)

1

Wf dz (K.Ludzińska)

H

Koło informatyczne dz (A.Wł) 38 Koło historyczne 5

2.

850-935

Matematyka (A.Huras)

32

J. polski (K. Hak)

4

Wf dz (K.Ludzińska)

H

Wf dz (K.Ludzińska)

H

3.

940-1025

J. niem s (B.Machoń)

/ J.ang m (A.Ratyna)

1

/30

Matematyka (E.Olczak)

36

Inf dz (A. Włodarczyk)

38

Historia (I. Baur-Klecha)

5

4.

1040-1125

Wf dz (K.Ludzińska)

/Inf chł (A.Włodarczyk)

H

/38

J.niem m(B.Machoń)

/J.ang s (M. Bogacka

30/1

Geografia (B. Blachnicka)

3

Matematyka (E.Olczak)

36

5.

1140-1225

Fizyka (E. Olczak)

36

Biologia (J. Jeziorowska)

5

Matematyka (E.Pijet)

32

j. polski (M. Badora)

31

6.

1235-1320

J. polski (T.Żak)

31

Religia(E.Filipek)

4

J. polski (M. Badora)

30

J. angielski  (M. Bogacka)

1

7.

1325-1410

Religia(E.Filipek)

4

Wf chł (D.Opuchlik)

H

J. angielski  (M. Bogacka)

1

8.

1415-1500

Wf chł (D.Opuchlik)

H

J. angielski m (M. Bogacka) 3 Wdż (D.Micuda) 30

 

 

 

 

C

Z

W

A

R

T

E

K

1.

800-845

Wf chł (D.Opuchlik)

H

 J. angielski m (M. Bogacka)

1

Wdż (D.Micuda) 30

2.

850-935

Matematyka (A.Huras)

32

Chemia (E.Olczak)

36

Historia (I. Baur-Klecha)

5

J. polski (M. Badora)

31

3.

940-1025

Chemia (E. Olczak)

36

Historia (I. Baur-Klecha)

5

J. polski (M. Badora)

31

J. angielski  (M. Bogacka)

1

4.

1040-1125

Biologia (J. Jeziorowska)

3

Inf dz/Wf chł (D.Opuchlik)

38/H

J. angielski  (M. Bogacka)

1

Matematyka (E.Olczak)

36

5.

1140-1225

Historia (I. Baur-Klecha)

5

Matematyka (E.Olczak)

36

Religia(T.Oleksik)

43

Informatyka (A. Włodarczyk)

38

6.

1235-1320

Geografia (B. Blachnicka)

3

Fizyka(E. Olczak)

36

Tech dz(A.Włodarczyk)

/Wf ch(K.Ludzińska)

38

/H

Tech dz(A.Włodarczyk)

/Wf ch(K.Ludzińska)

38

/H

7.

1325-1410

J. ang s (A.Ratyna)

/J.niem (B. Machoń)

1

/30

Geografia (B. Blachnicka)

3

Wf dz(K.Ludzińska)

/Tech ch(A.Włodarczyk)

H

/38

Wf dz(K.Ludzińska)/Tech ch(A.Włodarczyk)

H

/38

8.

1415-1500

Wf dz (K.Ludzińska)

H

Plastyka (A. Ratyna)

43

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

I

Ą

T

E

K

1.

800-845

Wf chł (D.Opuchlik)

H

Zaj indywidualne (E.Olczak)/

Wdż (D.Micuda)

36

30

2.

850-935

Matematyka (A.Huras)

32

Wf chł (D.Opuchlik)

H

J.polski (M. Badora)

31

Zaj. indywidualne (E.Olczak)

36

3.

940-1025

J. polski (T.Żak)

30

J.ang m(M. Bogacka)

/J.niem s(B.Machoń)

1

/3

J.polski (M. Badora)

31

Matematyka (E.Olczak)

36

4.

1040-1125

J.ang. s(A.Ratyna)

/J.niem m(B. Machoń)

1

/4

Matematyka (E.Olczak)

36

Matematyka (E.Pijet)

32

Biologia (J. Jeziorowska)

3

5.

1140-1225

Zaj. z wych (M. Nartowska)

36

Zaj. z wych. (A. Włodarczyk)

38

Zaj z wych (D. Micuda)

30

Zaj. z wych. (I. Baur-Klecha)

5

6.

1235-1320

Wos  (I. Baur-Klecha)

5

J. polski (K. Hak)

4

Wf chł (K.Ludzińska)

H

Wf chł (K.Ludzińska)

H

7.

1325-1410

J. niem s(B. Machoń)

/J. ang m (A.Ratyna)

3

/1

Wf dz (K.Ludzińska)

H

8.

1415-1500

Wdż (D.Micuda)

30

Doradztwo zawodowe (T.Żak)

4

 

 

Lp

Czas lek.

Va

V b

V c

 

 

 

Magda Badora

Konrad Grzyb

Ewelina Pijet

P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

1.

800-845

 

38

Koło matematyczne (E. Pijet)

32

2.

850-935

J. polski (M. Badora)

31

30

J. angielski (A. Ratyna)

1

3.

940-1025

J. polski (M. Badora)

31

Matematyka (E.Pijet)

32

J. polski (K. Hak)

4

4.

1040-1125

Matematyka (E.Pijet)

32

Historia (I. Baur-Klecha)

5

J. polski (K. Hak)

4

5.

1140-1225

Muzyka(K. Janus)

M

J. polski (K. Hak)

4

Matematyka (E. Pijet)

32

6.

1235-1320

Geografia(B. Blachnicka)

3

J. polski (K. Hak)

4

Religia(T. Oleksik)

5

7.

1325-1410

Wf   (D.Opuchlik)

H

 

 

8.

1415-1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

T

O

R

E

K

1.

800-845

Wf   (D.Opuchlik)

H

Biologia (M. Szczepanik)

36

2.

850-935

Biologia  (M. Szczepanik)

36

Plastyka dz (A.Ratyna) /Wf chł  (D.Opuchlik)

43/H

Plastyka dz (A.Ratyna) /Wf chł  (D.Opuchlik)

43/H

3.

940-1025

Matematyka (E.Pijet)

32

Wf dz  (D.Opuchlik)/ Plastyka chł (A.Ratyna)

H/43

Wf dz  (D.Opuchlik)/ Plastyka chł (A.Ratyna)

H/43

4.

1040-1125

J.polski (M. Badora)

31

Geografia (B. Blachnicka)

3

J. polski (K. Hak)

4

5.

1140-1225

Historia  (I. Baur-Klecha)

5

J. angielski (M. Bogacka)

1

Matematyka  (E.Pijet)

32

6.

1235-1320

J. angielski (M. Bogacka)

1

Religia(T.Oleksik)

43

Historia (I. Baur-Klecha)

5

7.

1325-1410

 

8.

1415-1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś

R

O

D

A

1.

800-845

 

5

2.

850-935

Informatyka dz (A.Włodarczyk)

38

Historia  (I. Baur-Klecha)

5

J. angielski (A. Ratyna)

1

3.

940-1025

J. polski (M. Badora)

31

Matematyka (E.Pijet)

32

J. polski (K. Hak)

4

4.

1040-1125

Wf  (D.Opuchlik)

H

J. polski (K. Hak)

4

Matematyka (E.Pijet)

32

5.

1140-1225

J. angielski (M. Bogacka)

1

Wf dz  (D.Opuchlik)

/Technika chł (A. Włodarczyk)

H

/38

Wf dz  (D.Opuchlik)

/Technika chł (A. Włodarczyk)

H

/38

6.

1235-1320

Religia (T.Oleksik)

5

Technika dz(A. Włodarczyk)

/ Wf chł  (D.Opuchlik)

38

/H

Technika dz (A. Włodarczyk)

/ Wf chł  (D.Opuchlik)

38

/H

7.

1325-1410

Technika (A. Włodarczyk)

38

Religia (T.Oleksik)

5

8.

1415-1500

 

 

 

 

 

 

C

Z

W

A

R

T

E

K

1.

800-845

 

Historia  (I. Baur-Klecha) 5

2.

850-935

J. angielski (M. Bogacka)

1

Muzyka dz (K. Janus)/Wf chł  (D.Opuchlik)

M/H

Muzyka dz (K. Janus)/Wf chł  (D.Opuchlik)

M/H

3.

940-1025

Matematyka (E.Pijet)

32

Wf dz  (D.Opuchlik)/Muzyka chł (K. Janus)

H/M

Wf dz  (D.Opuchlik)/Muzyka chł (K. Janus)

H/M

4.

1040-1125

Historia  (I. Baur-Klecha)

5

Matematyka (E.Pijet)

32

J. angielski (A. Ratyna)

4

5.

1140-1225

Wf  (D.Opuchlik)

H

J. angielski (M. Bogacka)

1

Matematyka (E.Pijet)

32

6.

1235-1320

Religia (T.Oleksik)

43

J. polski (K. Hak)

4

Biologia (J. Jeziorowska)

5

7.

1325-1410

 

Religia (T.Oleksik)

43

J. polski (K. Hak)

4

8.

1415-1500

 

Koło polonistyczne (K. Hak)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

P

I

Ą

T

E

K

1.

800-845

 

2.

850-935

 Informatykachł(A.Włodarczyk)

J. angielski (M. Bogacka)

1

Geografia (B. Blachnicka)

3

3.

940-1025

Matematyka (E.Pijet)

32

Wf dz  (D.Opuchlik)

/ Informatyka chł(A.Włodarczyk)

H

/38

Wf dz  (D.Opuchlik)

/ Informatyka chł(A. Włodarczyk)

H

/38

4.

1040-1125

J. polski (M. Badora)

31

Informatyka dz(A. Włodarczyk)

/Wf chł  (D.Opuchlik)

38

/H

Informatyka dz(A. Włodarczyk)

/Wf chł  (D.Opuchlik)

38

/H

5.

1140-1225

Zaj. z wych. (M. Badora)

31

Zaj. z wych. (K.Grzyb)

3

Zaj. z wych (E.Pijet)

32

6.

1235-1320

Plastyka (A. Ratyna)

43

Matematyka (E.Pijet)

32

 

30

7.

1325-1410

 

30

J. polski (K. Hak)

4

8.

1415-1500

 

 

Dzień tyg.

Lp

Czas

III a

III b

IIa

II b

I a

I b

 

 

 

Halina Wąsowicz

Lidia Kot

Ewa Jędrzejewska

Dorota Miglus

Anna Kadłubek

Justyna Dukat

P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

1.

800-845

 Zaj.edu.

 29

 

 

 Zaj.edu.

 28

2.

850-935

Zaj.edu.

29

Zaj.edu.

28

 Zaj.edu.

 2

3.

940-1025

Zaj.edu.

29

Zaj.edu.

28

 Zaj.edu.

 2

4.

1040-1125

Zaj.edu.

29

J.angielski(A.Ratyna)

38

Zaj.edu.

28

Religia(T.Oleksik)

S

J.angielski(M.Gorzelak)

43

Zaj.edu.

 2

5.

1140-1225

Zaj.edu. WF

S

Zaj.edu.

 29

Religia(T.Oleksik)

30

Zaj. edu.

 28

Zaj.edu.

 2

J.angielski(M.Gorzelak

3

6.

1235-1320

Zaj.edu.

29

 Zaj.edu.

28

Zaj.edu. 2

 

 

7.

1325-1410

 

 

 Zaj.edu.WF

29

 

 

 Zaj.edu.

28

Zaj.edu. 2

 

 

8.

1415-1500

 

 

 Zaj.edu.

29

 

 

 Zaj.edu.

28

 Zaj.edu.

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

T

O

R

E

K

1.

800-845

Zaj.edu.

 29

 

 

 Zaj.edu.

 28

Zaj. edu.WF

 28

 Zaj.edu.

 2

 Zaj.edu.

 sm

2.

850-935

 Zaj.edu.

 29

Zaj.edu. 28

 Zaj.edu.

28

 Zaj.edu.WF

 2

 Zaj.edu.

 sm

3.

940-1025

Religia(E.Filipek)

29

Zaj.edu.WF 28

 Zaj.edu.

28

 Zaj.edu.

 2

 Zaj.edu.

 sm

4.

1040-1125

Zaj.edu.

29

Religia(E.Filipek)

43

J.angielski(M.Gorzelak)

30

 Zaj.edu.

28

 Zaj.edu.

 2

 Zaj.edu. WF

 sm

5.

1140-1225

Zaj.edu. WF

S

Zaj.edu.

 29

 

 

 

 J.angielski(M.Gorzelak)

2

Religia(T.oleksik) 3

6.

1235-1320

Zaj.edu.

29

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

1325-1410

Zaj.edu.WF

29

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

1415-1500

 

 

 Zaj.edu.

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś

R

O

D

A

1.

800-845

Zaj.edu.

29

 Zaj.edu.

 28

 

 

 Zaj. edu.

 2

2.

850-935

Zaj.edu.

29

Zaj.edu.WF

28

 Zaj.edu. 

 sm

 Zaj. edu.

 2

3.

940-1025

Zaj.edu.

29

Zaj.edu.

28

 Zaj.edu. 

 sm

 Zaj. edu.

 2

4.

1040-1125

J.angielski(A.Ratyna)

29

Zaj.edu.

28

J.angielski(M.Gorzelak)

5

 Zaj.edu. 

 sm

Zaj. edu.WF 2

5.

1140-1225

Religia(E.Filipek)

3

Zaj.edu.

 29

J.angielski(M.Gorzelak)

30

Zaj.edu.WF

 28

Religia(T.Oleksik)

 

 

6.

1235-1320

Zaj.edu.

29

 Zaj.edu.

28

 

 

7.

1325-1410

Zaj.edu.

29

 

 

 Zaj.edu.

28

 

 

8.

1415-1500

 

 

 Religia(E.Filipek)

29

 

 

 Religia (T.Oleksik)

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Z

W

A

R

T

E

K

1.

800-845

Zaj.edu.WF

 29

Zaj.edu.

 28

 Zaj.edu.

 2

2.

850-935

Zaj.edu.

29

Zaj.edu.

28

Zaj.edu. 2

3.

940-1025

Zaj.edu.

29

Zaj.edu.

28

 Zaj.edu.

 2

4.

1040-1125

Zaj.edu.

29

J.angielski(M.Gorzelak)

28

Zaj.edu.WF

 2

Religia (T.Oleksik)

5.

1140-1225

 

29

J.angielski(A.Ratyna)

3

Zaj.edu.WF

 28

 

 

 J.angielski(M.Gorzelak)

 4

6.

1235-1320

Zaj.edu.WF

29

Zaj.edu.

28

 Zaj.edu.

 2

7.

1325-1410

Zaj.edu.

29

Zaj.edu.

28

 Zaj.edu.

 2

8.

1415-1500

Zaj.edu.

29

Zaj.edu.

28

 Zaj.edu.

 2

 

 

 

 

 

P

I

Ą

T

E

K

1.

800-845

Zaj.edu.

 29

Zaj.edu.

 28

 Zaj.edu.

 2

2.

850-935

Zaj.edu.

29

Zaj.edu.

28

 Zaj.edu.

 2

3.

940-1025

Zaj.edu.

29

Zaj.edu

28

 Zaj.edu.

 2

4.

1040-1125

Zaj.edu.

29

Religia(T.Oleksik)

28

 J.angielski(M.Gorzelak)

Zaj.edu.WF

 2

5.

1140-1225

J.angielski(A.Ratyna)

29

Zaj.edu. 28

Zaj.edu.WF

 28

Religia(T.Oleksik) 43  J.angielski(M.Gorzelak)

2

6.

1235-1320

Zaj.edu.

29

Zaj.edu.

28

Zaj.edu.WF 2

7.

1325-1410

Zaj.edu.

29

Zaj.edu.

28

Zaj.edu. 2

8.

1415-1500

 Zaj.edu.

 29

 

 

 

 

 Zaj.edu.

28

Zaj.edu. 2

 

 

Pliki do pobrania