Dla rodzica

Jesteś tu: » Strona Główna » Dla rodzica

Szanowni Rodzice zadbajcie o bezpieczeństwo swoich dzieci  !

 

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie zwracamy się z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe informacje dotyczące  bezpiecznego korzystania z zasobów internetu przez Wasze dzieci.

czytaj więcej
 • Reforma edukacji

Szkoła podstawowa

 • 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową;
 • Oznacza to, że 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami ośmioletniej szkoły podstawowej;
 • 1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczną naukę pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej), którzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły.
 • Reforma edukacji

Struktura szkół po zmianach


Struktura szkolnictwa będzie obejmowała:

 • 8-letnią szkołę podstawową,
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
 • szkołę policealną.

Jak będą przebiegały zmiany w kolejnych latach?


Rok szkolny 2017/2018

 • 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej;
 • Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą podlegać promocji do klasy VII szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja;
czytaj więcej

Realizacja obowiązku nauki i obowiązku szkolnego


Realizacja obowiązku nauki

 • Od 1 września 2019 r. obowiązek nauki będzie spełniany po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej;
 • W latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 obowiązek nauki będzie realizowany zarówno po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Obowiązek nauki w wymienionych latach szkolnych będzie spełniany zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych lub u pracodawcy, jak i w szkołach ponadpodstawowych (zgodnie z planowaną reformą: w 4 – letnim liceum, 5-letnim technikum lub w 2-stopniowej branżowej szkole);
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 |

Pliki do pobrania