Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Strona główna


 

Dzisiaj na tablicy

 

projekt

 

 

 

 INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLASY VIII ORAZ RODZICÓW

 

Drodzy Uczniowie i Szanowni Rodzice!

Na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie zamieszczono:

- Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckego, myszkowskiego (rok szkolny 2021/2022)

 https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/

 

- Wyszukiwarkę zawodów „Wybieram zawód dla siebie - Informator o szkolnictwie branżowym” z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego na rok szkolny 2021/2022.

https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/

 

Strony te ułatwią uczniom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.  

 Dyrektor szkoły

Aldona Huras

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARCZY

 Zgodnie z decyzją rządu od dnia  4 maja 2021r.  wszyscy uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej. 

Uczniowie klas IV-VIII nadal będą uczyli się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 W Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy głównym  środkiem komunikacji jest e-dziennik, w którym nauczyciele planują lekcje zdalne, wysyłają materiały dydaktyczne do lekcji oraz linki do logowania się na lekcje online odbywające się  zgodnie z obowiązujacym planem zajęć edukacyjnych (w aplikacji Zoom).

 Szczegółowe zasady organizacji zdalnego nauczania zostały zawarte w "Regulaminie kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19". Regulamin ten znajduje się w zakładce: Dokumenty Szkoły.    

W zakładce: Dokumenty szkoły znajduje się również "Regulamin wypożyczenia sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy.

 HARMONOGRAM  POWROTU UCZNIÓW NAUKI STACJONARNEJ

Zgodnie z decyzją rządu, przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń, możliwe będzie stopniowe luzowanie obostrzeń oraz powrót uczniów do nauki stacjonarnej według zaplanowanego harmonogramu:

od 4 maja 2021r.-nauka stacjonarna dla klas I-III szkoły podstawowej

od 15 maja 2021r. - nauka hybrydowa dla wszystkich klas IV-VIII szkoły podstawowej,

od 29 maja 2021r. -nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej.

Harmonogram może zmieniać się w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. 

O stopniowym powrocie poszczególnych klas do nauki stacjonarnej uczniowie oraz rodzice Szkoły Podstawowej w Starczy zostali powiadomieni w wiadomości przez e-dziennik.

  Dyrektor szkoły

 Aldona Huras

 WAŻNE TERMINY

 25-27.05.2021r.- egzamin ósmoklasisty, dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-VII,

 30.04.2021r., 04.06.2021r., 23-24.06.2021r - dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZAJĘĆ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU

Od 18 stycznia 2021r w naszej szkole wznowiono realizację zajęć prowadzonych w ramach projektu "Z małej szkoły w wielki świat. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza".

Od 22 marca 2021r zajęcia projektowe we wszystkich klasach odbywały się w formie zdalnej na platformie Zoom zgodnie z obowiązującym dotychczas harmonogramem. Od 4 maja 2021r zajęcia z projektu będą odbywały się stacjonarnie zgodnie z harmonogramem powrotu do nauczania stacjonarnego, który został wysłany do uczniów i rodziców w wiadomości przez e-dziennik.

  

ŚWIETLICA

Świetlica szkolna od 4 maja 2021r. bedzie czynna od 7.00 do 16.00. 

Mogą z niej korzystać uczniowie, którzy będą uczyli się stacjonarnie w szkole.  

 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW Z KLASY VIII 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, szkoła na wniosek uczniów, rodziców lub nauczycieli umożliwia ósmoklasistom konsultacje indywidualne lub w grupach (do 5 osób) w zakresie przedmiotów-język polski, matematyka, język angielski.

Wnioski w tej sprawie należy kierować bezpośrednio do nauczycieli uczących danego przedmiotu. 

Terminy ewentualnych konsultacji: 

Z języka polskiego - środa 16.00-16.45 

Z matematyki  - czwartek 16.00-16.45 

Z języka angielskiego - wtorek 15.00-15.45

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

Od poniedziałku 01.02.2021r. szkolna biblioteka będzie czynna wg harmonogramu: 

Poniedziałek: 8.00-16.00 

Wtorek: 8.00-15.00 

Środa: 8.00-15.00 

Czwartek: 8.00-14.00 

Piątek: 8.00-10.00

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 Szkoła prowadzi zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z dotychczas obowiązującym planem.

Uczniowie, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, nie mogą uczyć się zdalnie w domu, mogą korzystać z nauczania na terenie szkoły.

 

PEDAGOG SZKOLNY-Pani Tatiana Żak 

Od poniedziałku 01.02.2021r. dyżury pedagoga  będą odbywać się według harmonogramu: 

Poniedziałek: 13.25-14.10

Wtorek: 11.40-12.25
Czwartek: 9.40-10.25
Piątek: 10.40-11.25
               11.40-12.25 

               12.35-13.20

               13.25-14.10

Kontakt z pedagogiem możliwy jest przez e-dziennik, aplikację zoom lub  e-mail:  t.zak@szkolystarcza.szkolnastrona.pl

 

PSYCHOLOG SZKOLNY - Pani Iwona Bołtuć 

Od poniedziałku 9.11.2020r. dyżury szkolnego psychologa  będą odbywać się według harmonogramu: 

Czwartek: 8.00-9.35

Piątek: 10.40-14.10

Kontakt z szkolnym psychologiem możliwy jest przez e-dziennik, aplikację zoom lub e-mail:   i.boltuc@szkolystarcza.szkolnastrona ,  nr tel. 343140305 lub bezpośrednio w szkole.

Dyrektor szkoły

Aldona Huras

 

PORADY DLA RODZICÓW:

   RODZICU:

-unikaj zabierania dzieci do miejsc gdzie są duże skupiska ludzi (np. sklepy, centra handlowe, komunikacja publiczna)

 

-przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 

-rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; rozmawiaj z dziećmi na temat podstawowych zasad higieny, częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz zasłaniania ust podczas kaszlu i kichania;

 

-śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły;

 

-jeśli osoba ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  w Częstochowie, telefon: 34 344-99-26, 34 344-99-00, 34 344-99-01lub zgłosić się do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P. w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7; 

 

-w przypadku dodatkowych wątpliwości można dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590.