Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Strona główna


 

Dzisiaj na tablicy

 

Informacja o funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej w Starczy

w czasie epidemii COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele      W celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych prowadzonych w szkole,  opracowany został Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w czasie epidemii COVID-19, który wysłano do Państwa w wiadomości przez e-dziennik.

Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminem oraz przestrzeganie zawartych w nim wytycznych.

 

                                                                                               Dyrektor szkoły Aldona Huras
 

       

 

 

 

PORADY DLA RODZICÓW:

 

  RODZICU:

 

-unikaj zabierania dzieci do miejsc gdzie są duże skupiska ludzi (np. sklepy, centra handlowe, komunikacja publiczna)

 

-przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 

-rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; rozmawiaj z dziećmi na temat podstawowych zasad higieny, częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz zasłaniania ust podczas kaszlu i kichania;

 

-śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły;

 

-jeśli osoba wróciła z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  w Częstochowie, telefon: 34 344-99-26, 34 344-99-00, 34 344-99-01lub zgłosić się do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P. w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7; 

 

-w przypadku dodatkowych wątpliwości można dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590.