Sprawdzian

Jesteś tu: » Strona Główna » Dla ucznia SP » Sprawdzian

 

 

 

 

Harmonogram przeprowadzania sprawdzianu

 

 

 

 

W terminie głównym:

      5 kwietnia 2016 r. (wtorek)

  • Część 1. – język polski i matematyka

                 - godz. 9:00

  • Część 2. – język obcy nowożytny

                 - godz. 11.45

 W terminie dodatkowym:

      2 czerwca 2016 r. (czwartek)

  • Część 1. – język polski i matematyka

                 - godz. 9:00

  • Część 2. – język obcy nowożytny

                 - godz. 11.45

Termin ogłaszania wyników sprawdzianu:

 

27 maja 2016 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:

 

17 czerwca 2016 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym:

 

24 czerwca 2016 r.