Z życia Szkoły

Jesteś tu: » Strona Główna » Z życia Szkoły

 

 

Piosenka jest dobra na wszystko!

VI Powiatowy Konkurs Muzyczny
czytaj więcej

Mi­łość to zna­czy po­pa­trzeć na sie­bie,
Tak jak się pa­trzy na obce nam rze­czy,
Bo je­steś tyl­ko jed­ną z rze­czy wie­lu.
A kto tak pa­trzy, choć sam o tym nie wie,
Ze zmar­twień róż­nych swo­je ser­ce le­czy,
Ptak mu i drze­wo mó­wią: przy­ja­cie­lu.
Wte­dy i sie­bie, i rze­czy chce użyć,
Żeby sta­nę­ły w wy­peł­nie­nia łu­nie.
To nic, że cza­sem nie wie, cze­mu słu­żyć:
Nie ten naj­le­piej słu­ży, kto ro­zu­mie.

                                          Czesław Miłosz

Walentynki
czytaj więcejNiech żyje bal!

Zabawa Karnawałowa klas V-VIII
czytaj więcej

W karnawale, w karnawale
Dzieci bawią się wspaniale,
W karnawale każdy chce
Tańczyć, śpiewać, bawić się

Zabawa Karnawałowa klas I-III
czytaj więcej
Spotkanie uczniów klasy VIII z Pracownikiem Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie
czytaj więcej

Pliki do pobrania