Z życia Szkoły

Jesteś tu: » Strona Główna » Z życia Szkoły
IV Powiatowy Konkurs Muzyczny
czytaj więcej

VI POWIATOWY MIĘDZYGIMNAZJALNY

KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGOKonkurs odbędzie się 07 czerwca 2018 o godz. 10:30 w

Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Starczy. Cele konkursu było rozbudzenie zainteresowania językiem niemieckim, poszerzenie wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych, motywowanie uczniów zdolnych do pogłębiania swojej wiedzy, rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, promowanie i rozpowszechnianie nauki języków obcych. Konkurs był podzielony na dwie części : część leksykalno- gramatyczną oraz część krajoznawczą z zakresu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych( w tym prezentacja multimedialna dotycząca znanych osób i miejsc).

Zakres materiału obejmował:czas teraźniejsz, czas przeszły Perfekt, zaimki osobowe, stopniowanie przymiotników i przysłówków, przyimki, czasowniki modalne, szyk zdania (prosty, przestawny , końcowy), tryb rozkazujący, podstawowe informacje otyczące krajów niemieckojęzycznych (znane osoby, znane miejsca).

W konkursie brały udział cztery szkoły : Szkoła Podstawowa z Koszęcina, Szkoła Podstawowa z Konopisk, Zespół Szkolno – Przedszkolny z Hutek i gospodarz Szkoła Podstawowa ze Starczy.

Wyniki konkursu :

I miejsce : Paweł Zając

II miejsce : Maciej Świącik

III miejsce : Monika Benduch 

III miejsce : Magdalena Fabian

wyróżnienie : Wiktoria Huras

Na zwycięzców czekały cenne nagrody ufundowane przez sponsorów Starostę Powiatowego i Radę Rodziców.

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodki upominek i drobne gadżety.

 Liczymy na frekwencję w przyszłym roku!


VI Powiatowy Konkurs z Języka Niemieckiego
czytaj więcej

III   Międzyszkolny Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy

dla uczniów szkół podstawowych

„EKO-LICZNIK 2018”


Konkurs odbył się 5 czerwca 2018 roku, we wtorek o godzinie 10.00. Celem konkursu było: popularyzacja wiedzy matematycznej i przyrodniczej, zdobywanie  i pogłębianie wiedzy dotyczącej zagadnień ekologicznych oraz z zakresu ochrony przyrody i środowiska, rozwijanie zainteresowania matematyką, przyrodą i ekologią wśród uczniów, budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej, rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, pogłębianie umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków fauny i flory, popularyzacja i promocja walorów przyrodniczych powiatu częstochowskiego, kształtowanie twórczego, logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, współpraca nauczycieli matematyki i przyrody szkół podstawowych. Uczestnikami zostali uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, którzy tworzyli drużynę dwuosobową.

Konkurs skierowany został do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych okolicznych miejscowości, interesujących się matematyką, przyrodą i ekologią i

przeprowadzony w formie turnieju dwuosobowych drużyn. Uczniowie w drużynie wspólnie rozwiązywali zadania konkursowe i razem pracowali na wynik szkoły.

Organizatorzy konkursu była Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy, nauczyciel matematyki - mgr Aldona Huras, nauczyciel przyrody – mgr Bożena Blachnicka, Rada Rodziców SP  w Starczy, Starostwo Powiatowe w Częstochowie pod Patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Częstochowskiego Pana Andrzeja Kubata.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Starczy w składzie Piotr Zając i Dominik Huras

II miejsce otrzymała Szkoła Podstawowa w Konopiskach Ewa Kowalik Radek Musiał

III miejsce Emilia Szlachta i Wiktor Klyta reprezentujący Szkołę Podstawową w Kamieńskich Młynach

III Powiatowy Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy EKOLICZNIK
czytaj więcej
Szkolny Projekt Trzecioklasistów
czytaj więcej
  • Festiwal zawodów w Koszęcinie

Dnia 07.06.2018r klasy VII i II Gimnazjum wzięły udział w "Śląskim Festiwalu Zawodów w Koszęcinie. W ramach Festiwalu odbył się finał Konkursu „Śląski przegląd zawodów – 2018” (realizowany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach). Konkurs był prowadzony w trzech kategoriach: „Robotyka wokół nas”, „Festiwal mody i urody” oraz „Zdrowe żywienie to zdrowe pokolenie”. W przedsięwzięcie zaangażowani byli także uczniowie techników i branżowych szkół I stopnia z województwa śląskiego, którzy promowali wybrane zawody oraz zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności. Udział w festiwalu był cennym doświadczeniem dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych. Mieli oni  okazję obserwować zmagania konkursowych, starszych kolegów. Ponadto zapoznali się z wymaganiami dla kandydatów wybierających kształcenie w technikach i szkołach branżowych I stopnia.