Strona Główna

Jesteś tu: » Strona Główna

 


 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

DO KLASY PIERWSZEJ

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARCZY 

 

 

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Starczy przyjmowane będą do klasy pierwszej na podstawie pisemnego ZGŁOSZENIA rodziców.

Zgłoszenie to należy złożyć w szkole do 31 marca 2020 roku włącznie.

 

 

 

Dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Starczy mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie pisemnego WNIOSKU rodziców, który należy złożyć do 16 marca 2020r.

 

 

 

Formularze ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU  można pobrać:

 

- z Przedszkola w Starczy,


- z sekretariatu szkoły,


- ze strony internetowej szkoły: www.szkolystarcza.szkolnastrona.pl, z zakładki: Rekrutacja.

 

 

 

         ZGŁOSZENIA I WNIOSKI przyjmowane będą w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Starczy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
Dyrektor szkoły Aldona Huras 

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020 

Konkursy

Regulaminy

Załączniki

Termin

stopień    szkolny 

Termin

stopień

 rejonowy

Termin

stopień

wojewódzki

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Polskiego

Regulamin

pdf

Załączniki

pdf

4.11.2019

godz.

9.00 

8.01.2020

godz. 11.00

26.02.2020

godz.

11.00

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Matematyki

Regulamin

pdf

Załączniki

pdf

 5.11.2019

godz.

9.00

9.01.2020

godz. 11.00

 

27.02.2020

godz.

11.00

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Historii

Regulamin

pdf

Załączniki

pdf

7.11.2019

godz.

9.00

 

 28.01.2020

godz.

11.00

2.03.2020

godz.

11.00

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Geografii

Regulamin

pdf

Załączniki

pdf

8.11.2019

godz.

9.00

 

29.01.2020

godz.

11.00

 

4.03.2020

godz.

11.00

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Angielskiego

Regulamin

pdf

Załącznik

pdf

 6.11.2019

godz.

9.00

10.01.2020

godz.

11.00

 

28.02.2020

godz.

11.00

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 


"

 

21.02.2020r.


 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego-apel


 

II etap Konkursu ortograficznego - "Gżegżółka" 25.02.2020r.


Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Języka Polskiego


26.02.2020r.


Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Matematyki


 

27.02.2020r.

 


 

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Języka Angielskiego