Strona Główna

Jesteś tu: » Strona Główna

 

 

 

INFORMACJE O KONKURSIE KANGUR 2020


W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o

przeprowadzeniu konkursu zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

Prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:


Terminarz Konkursu w zależności od kategorii:

Kategoria

Klasa

Konkurs próbny

Konkurs Kangur 2020

Kadet

VII, VIII

25.05.2020, godz. 14:15

02.06.2020 (wtorek), godz. 16:45

Beniamin

V, VI

25.05.2020, godz. 16:45

03.06.2020 (środa), godz. 16:45

Maluch

III, IV

26.05.2020, godz. 14:15

04.06.2020 (czwartek), godz. 16:45

Żaczek

II

26.05.2020, godz. 16:45

05.06.2020 (piątek), godz. 16:45

 

 W linku Instrukcja dla uczestnika konkursu:


   Instrukcja dla uczestnika konkursu

 

 

KOMUNIKAT   


 

 

Szanowni Rodzice i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie


 

       Organ prowadzący Szkołę Podstawową im. Józefa Lompy w Starczy nie wyraził zgody na prowadzenie zajęć na terenie szkoły od 25 maja 2020r. z uwagi na występujące w naszej gminie zagrożenie epidemiologiczne oraz brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom szkoły.

 

       Od 25 maja 2020r. szkoła nadal będzie prowadziła kształcenie na odległość z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 

 Z poważaniem

 Dyrektor szkoły

 Aldona Huras
INFORMACJA 


 

Od 18 maja 2020r Ministerstwo Edukacji Narodowej stopniowo wznowiło pracę szkół:- Od 18 maja 2020r. za zgodą rodziców istnieje możliwość prowadzenia w szkole zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


-Od 25 maja 2020r. za zgodą rodziców istnieje możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III oraz organizowania konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klasy VIII.


-Od 1 czerwca 2020r za zgodą rodziców istnieje możliwość prowadzenia konsultacji na terenie szkoły dla uczniów wszystkich klas.


-W dniach 16-18 czerwca odbędzie się egzamin ósoklasisty.


 


W związku z tym nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice zobowiązani są do zapoznania się z wytycznymi GIS, MZ oraz MEN dotyczącymi prowadzenia zajęć w szkole oraz organizowania i przeprowadzenia egzaminu:


1. Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 


2.Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna


3.Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół


4.Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS


5.Wytyczne dotyczace przeprowadzenia egzaminow


 


Przypominamy, ze zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej Egzamin ósmoklasisty odbędzie się:


- w terminie głównym: od 16 do 18 czerwca 2020r,

- w terminie dodatkowym: od 7 do 9 lipca 2020r.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone będą do 31 lipca 2020r.Dni  16-18 czerwca 2020r., dla klas I-VII, będą dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ze względu na egzamin ósmoklasisty. 

    W dalszy ciągu, podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, nauczyciele  prowadzą zdalne nauczanie komunikując się z uczniami i ich rodzicami przez e-dziennik oraz prowadząc lekcje on line.

 


 

    Przez e-dziennik została wysłana do uczniów, rodziców i nauczycieli wiadomość, która zawiera informację o:

 

-organizacji kształcenia na odległość w naszej szkole,

 

-zasadach monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz jego postępów w nauce.


Z poważaniem

Dyrektor szkoły Aldona Huras

 
INFORMACJA DLA UCZNIÓW kl VIII, RODZICÓW I NAUCZYCIELI


    Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w:


 -prezentacji dotyczącej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:


prezentacja rekrutacja 2020 -harmonogramie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 oraz terminarzu postępowania rekrutacyjnego:


 Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - komunikat_MEN

 

 Terminy postepowania rekrutacyjnego 2020-2021

 

 

    Ósmoklasiści, podczas podejmowania decyzji co do dalszej drogi kształcenia i wyboru szkoły ponadpodstawowej, warto skorzystać z "Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckego, lublinieckiego, myszkowieckiego (rok szkolny 2020/2021), który znajduje się na stronie RODN  "WOM" w Częstochowie:


 https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/

 

 

      W Informatorze dokonano aktualizacji w zakresie:

-harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,

-zasad przeprowadzania egzaminów w 2020r.-regulacje prawne,

-przygotowania do egzaminów zewnętrznych-wytyczne MEN, CKE i GIS.

 


SZANOWNI RODZICE


     Bardzo proszę o cierpliwość, wyrozumiałość oraz o wspieranie swoich dzieci podczas zdalnej nauki. Obecna sytuacja wymaga współpracy między nauczycielami, rodzicami i uczniami. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań, problemów proszę o kontakt z nauczycielami przez e-dziennik lub e-maile. W zakładce KONTAKTY znajdują się adresy e-mail do wszystkich nauczycieli z naszej szkoły.


UCZNIOWIE


    Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Proszę, pozostańcie w domach, nie narażajcie swojego zdrowia, zdrowia swoich bliskich, koleżanek, kolegów. Bądźcie odpowiedzialni, wykonujcie zalecane przez nauczycieli zadania, które otrzymujecie przez e-dziennik. Pamiętajcie przy tym o przestrzeganiu zasad higieny i czystości, jak również o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.NAUCZYCIELE


   Dziękuję za współorganizację kształcenia na odległość.


Dyrektor szkoły

Aldona Huras

 

 


PORADY DLA RODZICÓW:

 

  RODZICU:


-zostań z dzieckiem w domu, unikaj zabierania dzieci do miejsc gdzie są duże skupiska ludzi (np. sklepy, centra handlowe, komunikacja publiczna)


-zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole; Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

Od 16 marca 2020r. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży dostosowanych do potrzeb uczniów;


-jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;


-przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;


-rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; rozmawiaj z dziećmi na temat podstawowych zasad higieny, częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz zasłaniania ust podczas kaszlu i kichania;


-śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły;


-jeśli osoba wróciła z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  w Częstochowie, telefon: 34 344-99-26, 34 344-99-00, 34 344-99-01lub zgłosić się do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P. w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7; 


-w przypadku dodatkowych wątpliwości można dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590. 

Prosimy o zapoznanie się z następującymi artykułami:


 

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W SIECI


 

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 


  

 


 

Pliki do pobrania