Strona Główna

Jesteś tu: » Strona Główna

 

WYSZUKIWARKA  ZAWODÓW

 

Informujemy, że na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie zamieszczono wyszukiwarkę zawodów


„Wybieram zawód dla siebie - Informator o szkolnictwie branżowym”


z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego 


(rok szkolny 2019/2020).


Narzędzie to ułatwi uczniom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.

    


Adres wyszukiwarki:  https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/ 

 


OGŁOSZENIE


 

SZANOWNI RODZICE


 W Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy od 8 kwietnia 2019r. trwa akcja strajkowa nauczycieli.


Od tego dnia do odwołania nie będzie w szkole zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Proszę Rodziców o zrozumienie sytuacji  i zaopiekowanie się dziećmi w domu, w miarę możliwości, w dniach strajku.


UWAGA


 

Dzieci, które nie znajdą opieki w domu rodzinnym,  będą miały zapewnioną opiekę w szkole zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy  (7.30-16.00), łącznie z zapewnieniem posiłku, jeśli dziecko z niego korzysta.

 

 

W przypadku odwołania strajku zajęcia w szkole będą odbywać się według obowiązującego planu, bez zmian.

 

Proszę śledzić wpisy w e-dzienniku lub na stronie szkoły. Informacje będą aktualizowane na bieżąco.Od 18 kwietnia 2019r. do 23 kwietnia 2019r. trwa wiosenna przerwa świąteczna.

 

 

         Dyrektor szkoły

 

Aldona Huras


 

Informacja MEN dla rodziców

w związku ze strajkiem nauczycieli

 

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

 

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

 

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

 

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

 

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

 

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

 

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

 

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 


 

 

  


Zapraszamy do wzięcia udziału


w XIX POWIATOWYM KONKURSIE EKOLOGICZNYM 


ORAZ XIV POWIATOWYM KONKURSIE EKOLOGICZNYM


więcej informacji - kliknijAKTUALNOŚCI

 


 

18-23 kwietnia 2019 roku

Wiosenna przerwa świąteczna


17 kwietnia 2019 roku  (środa)

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

16 kwietnia 2019 roku (wtorek)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

15 kwietnia 2019 roku (poniedziałek)

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

 

12 kwietnia 2019 roku (piątek)

Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego

 

11 kwietnia 2019 roku (czwartek)

Egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza

 

10 kwietnia 2019 roku (środa)

Egzamin gimnazjalny - część część humanistyczna

 

5 kwietnia 2019 roku (piątek) godzina 12.35

Spotkanie z przedstawicielami różnych zawodów

w ramach realizacji programu Doradztwa Zawodowego5 kwietnia 2019 roku (piątek) godzina 8.00

Przedstawienie profilaktyczne dla klas I-IV szkoły podstawowej

"PIKSELE" spektakl "Szewczyk Dratewka"

możliwość zakupu zdjęć z prezentacji

 

 

3,4,5 kwietnia 2019 roku


Kiermasz Świąteczny
Otwarty w czasie przerw i na lekcji
(klasa wspólnie z nauczycielem) w sali 38


ŚRODA 9.00-14.00

CZWARTEK 8.00-14.00

PIĄTEK 11.00-15.00

Zapraszamy chętnych uczniów i rodziców