Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

2005-2006 Szkoła Marzeń

    Od października  2005 roku uczestniczyliśmy w realizacji zadań projektu przygotowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Europejski Fundusz Społeczny jako jedna z 27 szkół w województwie śląskim i 3 szkół w powiecie częstochowskim. Na potrzeby rocznej pracy w ramach programu otrzymaliśmy 66 502 złote. 15 października 2006 roku zakończyliśmy udział poszczególnych projekcie. Oto kilka słów podsumowujących nasze wysiłki.

  • W realizacji poszczególnych działań wzięło udział 165 uczniów naszej szkoły.
  • Zajęcia prowadziło 15 nauczycieli i instruktorów
  • Uczniowie klas I – III ćwiczyli swoje umiejętności pływackie w czasie 14 wyjazdów do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach
  • Uczniowie klas IV – VI czterokrotnie wyjechali na projekcję filmową do Ciemna City w Częstochowie oraz trzykrotnie mieli okazję uczestniczenia w spotkaniach teatralnych
  • We współpracy z Gimnazjum im. A. Mickiewicza powstała „ Monografia Starczy” oraz multimedialna prezentacja „ Nasza gmina w starej fotografii”
  • Powołano do życia Zespół Folklorystyczny „ Starczanie”, który już po półrocznej pracy zgromadził na swoim koncie niemałe sukcesy – III miejsce w finale XXXI wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych, III miejsce w Przeglądzie Zespołów Taneczno- Wokalnych „ Złota Lilia”
  • Aktywnie działali młodzi ekolodzy tworząc Mapę Potrzeb Mieszkańców Gminy i opracowując ulotki informacyjne
  • Drużyna „ Szkoły Marzeń”, czyli młodzi piłkarze ściśle współpracując z GKS

     „ Czarni” Starcza odnoszą pierwsze sukcesy w rozgrywkach ligowych trampkarzy.

  • Uczniowie mogli w sobotnie przedpołudnia korzystać z kawiarenki internetowej, poszerzać swoją wiedzę i umiejętności
  • Ze środków „Szkoły Marzeń” udało nam się zakupić: aparat cyfrowy, dyktafony, kino domowe, syntezator Yamaha, stroje dla Zespołu Folklorystycznego „ Starczanie”, piłki i stroje dla drużyny piłkarzy.

Nasze osiągnięcia prezentowaliśmy społeczności lokalnej i zaproszonym gościom w czasie Festynu Radości. Prezentacja przygotowana przez nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie spotkała się z życzliwym przyjęciem i akceptacją.

      16 września 2006r. uczestniczyliśmy w prezentacji regionalnej w Koszęcinie podsumowującej działania i sukcesy szkół będących w projekcie. Przygotowaliśmy stoisko przedstawiające nasza pracę w formie fotoreportaży, zdjęć i materiałów faktograficznych. W prezentacjach na żywo wystąpił Zespół Folklorystyczny „Starczanie” zbierając zasłużone owacje za brawurowe wykonanie suity tańców śląskich.

       11 października 2006r. podsumowaliśmy nasze osiągnięcia w prezentacji lokalnej przygotowanej dla rodziców, władz samorządowych, instytucji i organizacji działający na terenie gminy oraz społeczności gminy.

                              Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację działań zawartych w programie- uczniom , nauczycielom, sympatykom wspierającym nasze wysiłki. Dzięki Wam udało nam się zrealizować wszystkie projekty i odnieść kilka znaczących sukcesów. Liczymy, iż niektóre z naszych działań będą kontynuowane dzięki przychylności Władz Gminy.

                                                                           

                                                                                           Koordynator szkolnego programu

                                                                                   „ Szkoły Marzeń”

                              Ewa Cipior