Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

2007-2008 Pracownie komputerowe i ICIM

Dzięki Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego nasze szkoły -Gimnazjum im. Adama Mickiewicza i Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy uzyskała nowe pracownie komputerowe w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół". Projekt ten miał już kilka edycji.

Dzięki wsparciu MEN i EFS udało się otrzymać wyposażenie do pracowni komputerowej.

W pracowni znajdują się: uczniowskie stacje robocze, komputery - pełniący funkcję serwera, drukarki, skanery, komputery przenośny, projektory, sprzęt sieciowy, a także licencjonowane oprogramowanie. Każdy zestaw komputerowy zawiera: monitor, stację dysków, mysz, klawiaturę, słuchawki, mikrofon.

Pracownie te wykorzystywane są nie tylko w czasie zajęć z informatyki ale także w szerokim zakresie   w czasie innych zajęć przedmiotowych. Nauczyciele  wykorzystują pracownie multimedialne do przygotowywania uczniów do egzaminów zewnętrznych (egzamin gimnazjalny, sprawdzian szóstoklasisty).  Metodą on-line  uczniowie rozwiązują testy  i ćwiczenia przygotowywane przez wydawnictwa naukowe. Pracownie wyposażone są w łącza internetowe, dlatego też uczniowie, którzy nie mają w domu dostępu do Internetu tutaj mogą z niego skorzystać , wyszukać informacje lub odrobić pracę domową.

Oprócz 20 stacji uczniowskich wyposażono również w 4 stanowiska uczniowskie, drukarkę i skaner - Multimedialne Centrum Informacyjne (MCI) służy przede wszystkim do celów dukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów  edukacyjnych. Szczegółowe zasady korzystania z Centrum przedstawia regulamin, z którym każdy użytkownik musi się zapoznać.Dzięki powstaniu ICIM uczniowie i nauczyciele mają zapewnione doskonałe  warunki do nauki, pracy samokształceniowej i rozwoju zainteresowań.

Dzięki  edycji tego projektu młodzież naszej szkoły może w czasie zajęć, jak również po zajęciach, korzystać z nowocześnie wyposażonych pracowni informatycznych, umożliwiających każdemu z uczniów pracę indywidualną na stanowisku komputerowym, a dzięki oprogramowaniu sieciowemu SBS każdy uczeń ma zapewnione indywidualne miejsce w sieci.

Artykuły