Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Dla rodzica

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA LOMPY W STARCZY

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Lp

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

 Marta Tomczyk - Warta

Przewodnicząca Rady Rodziców

2

Anna Kluza 

Zastępca przewodniczącego

3

 Ewa Filipczyk

Sekretarz

4

 Zdzisława Łędka

Skarbnik

5

 Agata Godula

Komisja Rewizyjna

6

 Alicja Żak

Komisja Rewizyjna

7  Anna Szota Komisja Rewizyjna

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

 w Starczy

 

podaje do wiadomości numer konta, na które można dokonywać wpłat na Radę Rodziców.

 

Tak pomagamy naszym dzieciom!

 

Szkoła Podstawowa

 

508 2790 0000 1179 2984 0010 003

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

 

16 września 2020 r.

 

 

5 listopada 2020 r.

 

 

16 grudnia 2020r

 

 

8 luty 2021 r.

 

 

13 maja 2021 r.

 

 

 

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 

  2 listopada 2020 r.

 

30 kwietnia 2021 r.

 

25, 26, 27 maja 2021 r. - Egzamin ósmoklasisty, dni wolne dla uczniów kl I - VII 

 

4 czerwca 2021 r.

 

23-24 czerwca 2021 r.