Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Dla rodzica

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA LOMPY W STARCZY

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Lp

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

 Justyna Sochalska

Przewodnicząca Rady Rodziców

2

 Anna Kluza

Zastępca przewodniczącego

3

 Elżbieta Szymborska

Sekretarz

4

 Zdzisłąwa Łędka

Skarbnik

5

 Alicja Walentek

Komisja Rewizyjna

6

 Joanna Kościelniak

Komisja Rewizyjna

7  Marta Semczuk Komisja Rewizyjna

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

 w Starczy

 

podaje do wiadomości numer konta, na które można dokonywać wpłat na Radę Rodziców.

 

Tak pomagamy naszym dzieciom!

 

Szkoła Podstawowa

 

508 2790 0000 1179 2984 0010 003

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

 

15 września 2021 r.

9 listopada 2021 r.

15 grudnia 2021 r.

2 luty 2022 r.

10 maja 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 

  12 listopada 2021 r.

2 maja 2022 r.

 24-26 maja 2022 r. - Egzamin ósmoklasisty, dni wolne dla uczniów kl I - VII 

17 czerwca 2022 r.

22-23 czerwca 2022 r.