Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:                

Przewodnicząca: Justyna Sochalska
 
Zastępca przewodniczącego: Anna Kluza  
Skarbnik: Zdzisława Łędka  
Sekretarz: Elżbieta Szymborska  

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Alicja Walentek, Joanna Kościelniak, Marta Semczuk