Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

2017-2018 Projekt "Zaprogramuj przyszłość"

" Zaprogramuj przyszłość " to projekt dzięki któremu uczniowie z klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Starczy nauczyli się podstaw programowania i rozwinęli umiejejętności cyfrowe w praktyce.Była to inicjatywa Fundacji Orange i stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania, dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Nauczyciele w ramach projektu odbyli szkolenia dotyczące kodowania oraz w kazdej klasie I-III prowadzili 15 zajęć na podstawie scenariuszy projektowych.

Artykuły