Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Szkolny zestaw podręczników

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

obowiązujący w

Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy

w roku szkolnym 2020/2021

 


Klasa I a, I b

 

 

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nazwa podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie

1.

Język angielski

New Bingo!  1 PLUS.  Reforma 2017 + materiały ćwiczeniowe New Bingo!  1 PLUS- zeszyt ćwiczeń z elementami pisania

A. Wieczorek

Wydawnictwo Szkolne

PWN Sp. z o. o.

784/1/2017

2.

Edukacja wczesnoszkolna

Wielka Przygoda. Klasa 1, Podręcznik, Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna i matematyczna, część 1-4

Wielka Przygoda. Klasa 1, Zeszyt ćwiczeń: Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, część 1-4

 

Wielka Przygoda. Klasa 1, Ćwiczenia do edukacji matematycznej, część 1-4

 

Informatyka Klasa 1

Muzyka Klasa 1

Teczka artysty Klasa 1 Edukacja plastyczno-techniczna

Wielka Przygoda. Klasa 1, Ćwiczenia do kaligrafii

Wyprawka Klasa 1

 

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

 

Nowa Era


1088/1/2020

3.

Religia

Religia- Bóg-nasz Ojciec podręcznik +ćwiczenia

Red. W. Kubik SJ

WAM Kraków

 

 

Klasy II a, II b 


L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nazwa podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie

1.

Język angielski

New Bingo!  2  PLUS.  Reforma 2017

+ materiały ćwiczeniowe New Bingo!  2 PLUS- zeszyt ćwiczeń z elementami pisania

A. Wieczorek

Wydawnictwo Szkolne PWN

Sp. z o. o. sp.k.

784/2/2018

2.

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie II. Podręcznik. Części 1-5

 

 

 

Materiały ćwiczeniowe - Nowi Tropiciele – 5 części kart ćwiczeń,  5 części kart matematycznych, ćwiczenia – czytanie, pisanie, liczenie,  kalejdoskop ucznia, pomysł na piosenki.

Jolanta Dymarska, Beata Nadarzyńska, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Aldona Danielewicz – Malinowska, Marzena Kołaczyńska,  Jadwiga Hanisz,

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

815/2/2018

(części 1-3)

815/4/2018

(części 4-5)

3.

Religia

Religia – Kochamy Pana Jezusa

 podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Red. W. Kubik SJ

WAM Kraków

AZ-12-01/10-KR-1/12

 

Klasy III a, III b 


L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nazwa podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie

1.

Język angielski

New Bingo!  3  PLUS.  Reforma 2017

+ materiały ćwiczeniowe New Bingo!  3 PLUS- zeszyt ćwiczeń z elementami pisania

A. Wieczorek

Wydawnictwo Szkolne PWN

Sp. z o. o. sp.k.

784/2/2018

2.

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie II. Podręcznik. Części 1-5

 

 

 

Materiały ćwiczeniowe - Nowi Tropiciele – 5 części kar ćwiczeń,  5 części kart matematycznych, ćwiczenia – czytanie, pisanie, liczenie,  kalejdoskop ucznia, pomysł na piosenki.

Jolanta Dymarska, Beata Nadarzyńska, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Aldona Danielewicz – Malinowska, Marzena Kołaczyńska,  Jadwiga Hanisz,

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

815/2/2018

(części 1-3)

815/4/2018

(części 4-5)

3.

Religia

Religia – Przyjmujemy Pana Jezusa

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Red. W. Kubik  SJ

WAM Kraków

AZ-13-01/10-KR-14/13

 

Klasa IV a, IV b


L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nazwa podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

MEN

1.

Język polski

Jutro pójdę w świat. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4

+

Zeszyt ćwiczeń kl.4

H. Dobrowolska

U. Dobrowolska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

868/1/2017

2.

Historia 

Wczoraj i dziś. Klasa 4
Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch,
               Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2020/z1

3.

Matematyka

Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy piątej  szkoły podstawowej

+

Ćwiczenia-wersja B:

Arytmetyka, Geometria

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

780/1/2017

4.

Język angielski

Link dla klasy IV+ materiały ćwiczeniowe -z cyfrowym odzwierciedleniem

Sarah Phillips, Diane Anyakwo

Oxford university Press

1089/1/2020

5.

Przyroda

Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej - Tajemnice przyrody

Nowa edycja 2020-2022

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa Era

863/2019/z1

6.

Technika

Technika na co dzień 4-6 .

E.Bubak,

E. Królicka,

M. Duda

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

850/2/2017

7.

Informatyka 

Informatyka. Podręcznik.  

Klasa 4.

W. Kranas, A. Samulska, W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, M. Wyczółkowski

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

807/1/2017

8.

Muzyka

Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A..

858/1/2017

9.

Plastyka

Plastyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa.  Klasa 4.

Stanisław K. Stopczyk, Barbara Neubart,

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

779/1/2017

10.

Religia

Religia – Zaproszeni   przez Boga, podręcznik + ćwiczenia

Red. Z. Marek

WAM, Kraków

AZ-21-01/10-KR-2/12

 

Klasa VI a, VI b, VIc


L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nazwa podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia MEN 

1.

Język polski

Jutro pójdę w świat. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

+

Zeszyt ćwiczeń kl.6

 

H. Dobrowolska

U. Dobrowolska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne                      S.A.

868/3/2019

3.

Historia

Podróże w czasie . Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej.                   CD-ROM + ćwiczenia

T.  Małkowski

Gdańskie Wydawnictwo  Oświatowe

829/3/2019

4.

Matematyka

Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej  szkoły podstawowej

+

Ćwiczenia-wersja B

Arytmetyka, Geometria

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

780/3/2019

5.

Język angielski

Team Up Plus  dla klasy VI                      + zeszyt ćwiczeń

Philippa Bowen, Denis Delaney, Jenny Quintana

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

822/3/2018

6.

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej  szkoły podstawowej

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

Nowa Era Spółka

z o.o.

906/2/2019

 

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Joanna Stawarz

Nowa Era Spółka z o.o.

844/2/2019

7.

Technika

Technika na co dzień 4-6 .

E. Bubak,                       E. Królicka,                 M. Duda

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

850/2/2017

8.

Informatyka

Informatyka. Podręcznik klasa 6

W. Jochemczyk                    I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M.Wyczółkowski

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

807/3/2019

9.

Muzyka

Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A..

858/3/2019

10.

Plastyka

Plastyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa.  Klasa 6

S. K. Stopczyk

B. Neubart

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

779/3/2019

11.

Religia

Przemienieni przez Boga

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Red. Z. Marek

Red. Z. Marek

AZ-23-01/10-KR-1/14

 

Klasy VII a, VII b


L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nazwa podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia MEN 

1.

Język polski

Świat w słowach i obrazach. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7

Podręcznik. Gramatyka i stylistyka. Kl.7

ćwiczenia. Gramatyka i stylistyka. Kl.7

Witold Bobiński

Z. Czarniecka-Rodzik

Z. Czarniecka-Rodzik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne                      Sp. z o. o.

868/4/2017

3.

Historia

Podróże w czasie Historia 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowe

T.  Małkowski

Gdańskie Wydawnictwo  Oświatowe

829/4/2017

4.

Matematyka

Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej  szkoły podstawowej

+

Zeszyt ćwiczeń. Matematyka z plusem 7

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka, Zofia Bolałek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

780/4/2017

5.

Język angielski

Link dla klasy VII +

materiały ćwiczeniowe - z cyfrowym odzwierciedleniem

Diane Pye, Jessica Fennis

Oxford Univeristy Press

1089/4/2020

6.

Język niemiecki

Aha! Neu. Język niemiecki. Podręcznik. Szkoła podstawowa.    Klasa 7

+zeszyt ćwiczeń Aha Neu do klasy 7

Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

798/1/2017

7.

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa edycja 2020–2022

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era Spółka z o.o.

906/3/2019/z

 

8.

Chemia