Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Szkolny zestaw podręczników

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy

w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Klasy I a, I b

Lp

Zajęcia edukacyjne

Nazwa podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie

1.

Język angielski

New Bingo!  1 PLUS.  Reforma 2017 + materiały ćwiczeniowe New Bingo!  1 PLUS- zeszyt ćwiczeń z elementami pisania

A. Wieczorek

Wydawnictwo Szkolne

PWN Sp. z o. o.

784/1/2017

 

2.

Edukacja wczesnoszkolna

Wielka Przygoda. Klasa 1, Podręcznik, Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna i matematyczna, część 1-4

Wielka Przygoda. Klasa 1, Zeszyt ćwiczeń: Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, część 1-4

 

Wielka Przygoda. Klasa 1, Ćwiczenia do edukacji matematycznej, część 1-4

 

Informatyka Klasa 1

Muzyka Klasa 1

Teczka artysty Klasa 1 Edukacja plastyczno-techniczna

Wielka Przygoda. Klasa 1, Ćwiczenia do kaligrafii

Wyprawka Klasa 1

 

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

 

Nowa Era


1088/1/2020

1088/2/2020

3.

Religia

Religia- Bóg-nasz Ojciec podręcznik +ćwiczenia

Red. W. Kubik SJ

WAM Kraków

AZ-11-01/18-KR-3/20

 

 

Klasy II a, II b

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nazwa podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie

1.

Język angielski

New Bingo!  2  PLUS.  Reforma 2017

+ materiały ćwiczeniowe New Bingo!  2 PLUS- zeszyt ćwiczeń z elementami pisania

A. Wieczorek

Wydawnictwo Szkolne PWN

Sp. z o. o. sp.k.

784/2/2018

 

2.

Edukacja wczesnoszkolna

Wielka Przygoda. Klasa 2, Podręcznik, Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna i matematyczna, część 1-4

Wielka Przygoda. Klasa 2, Zeszyt ćwiczeń: Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, część 1-4

 

Wielka Przygoda. Klasa 2, Ćwiczenia do edukacji matematycznej, część 1-4

 

Informatyka Klasa 2

Muzyka Klasa 2

Teczka artysty Klasa 1 Edukacja plastyczno-techniczna

Wielka Przygoda. Klasa 2, Ćwiczenia do kaligrafii

Wyprawka Klasa 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

 

3.

Religia

Religia – Jezus –nasz zbawiciel

 podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Red. W. Kubik SJ

WAM Kraków

 

 

Klasy III a, III b 

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nazwa podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie

1.

Język angielski

New Bingo!  3  PLUS.  Reforma 2017

+ materiały ćwiczeniowe New Bingo!  3 PLUS- zeszyt ćwiczeń z elementami pisania

A. Wieczorek

Wydawnictwo Szkolne PWN

Sp. z o. o. sp.k.

784/2/2018

 

2.

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie III. Podręcznik. Części 1-5

 

 

 

Materiały ćwiczeniowe - Nowi Tropiciele – 5 części kar ćwiczeń,  5 części kart matematycznych, ćwiczenia – czytanie, pisanie, liczenie,  kalejdoskop ucznia, pomysł na piosenki.

A.Banasiak, A.Burdzińska, A.Danielewicz-Malinowska, J.Hanisz, A.Kamińska, R.Kamiński, E.Kłos, W.Kofta, B.Nadarzyńska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

815/5/2019

815/6/2019  

3.

Religia

Religia – Przyjmujemy Pana Jezusa

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Red. W. Kubik  SJ

WAM Kraków

AZ-13-01/10-KR-14/13

 

Klasa IV a, IV b

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nazwa podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

MEN

1.

Język polski

Jutro pójdę w świat. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4

+

Zeszyt ćwiczeń kl.4

H. Dobrowolska

U. Dobrowolska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne                      S.A.

868/1/2017

2.

Historia 

Wczoraj i dziś. Klasa 4
Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch,
               Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2020/z1

3.

Matematyka

Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy piątej  szkoły podstawowej

+

Ćwiczenia-wersja B:

Arytmetyka, Geometria

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

780/1/2017

4.

Język angielski

Link dla klasy IV+ materiały ćwiczeniowe -z cyfrowym odzwierciedleniem

Sarah Phillips, Diane Anyakwo

Oxford university Press

1089/1/2020

5.

Przyroda

Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej - Tajemnice przyrody

Nowa edycja 2020-2022

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa Era

863/2019/z1

6.

Technika

Technika na co dzień 4-6 .

E. Bubak,                       E. Królicka,                 M. Duda

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

850/2/2017

7.

Informatyka 

Informatyka. Podręcznik.  

Klasa 4.

W. Kranas, A. Samulska, W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, M. Wyczółkowski

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

807/1/2017

8.

Muzyka

Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A..

858/1/2017

9.

Plastyka

Plastyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa.  Klasa 4.

Stanisław K. Stopczyk, Barbara Neubart,

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

779/1/2017

10.

Religia

Religia – Zaproszeni   przez Boga, podręcznik + ćwiczenia

Red. Z. Marek

WAM, Kraków

AZ-21-01/10-KR-2/12

 

Klasa V a, V b

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nazwa podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

MEN

1.

Język polski

Jutro pójdę w świat. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5

+

Zeszyt ćwiczeń kl.5

H. Dobrowolska

U. Dobrowolska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne                      S.A.

868/2/2018

2.

Historia 

Wczoraj i dziś. Klasa 5

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/2/2018

3.

Matematyka

Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej  szkoły podstawowej

+

Ćwiczenia-wersja B:

Arytmetyka, Geometria

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

780/2/2018

4.

Język angielski

Link dla klasy V+ materiały ćwiczeniowe -z cyfrowym odzwierciedleniem

Sarah Phillips, Diane Anyakwo

Oxford university Press

1089/1/2020

5.

Geografia

 

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2021-2023

 

 

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era

906/1/2018

6.

Biologia

 

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2021-2023

 

 

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

 

Nowa Era

844/1/2018

7.

Technika

Technika na co dzień 4-6 .

E. Bubak,                       E. Królicka,                 M. Duda

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

850/2/2017

8.

Informatyka 

Informatyka. Podręcznik. 

Klasa 4.

W. Kranas, A. Samulska, W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, M. Wyczółkowski

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

807/1/2018

9.

Muzyka

Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A..

858/2/2018

10.

Plastyka

Plastyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa.  Klasa 4.

Stanisław K. Stopczyk, Barbara Neubart,

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

779/2/2018

11.

Religia

Religia – Szukam Cię podręcznik + ćwiczenia

Red. W Kubik

WAM, Kraków

 

 

Klasy VII a, VII b, VIIc

 

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nazwa podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia MEN 

1.

Język polski

Świat w słowach i obrazach. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7

Podręcznik. Gramatyka i stylistyka. Kl.7

ćwiczenia. Gramatyka i stylistyka. Kl.7

Witold Bobiński

Z. Czarniecka-Rodzik

Z. Czarniecka-Rodzik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne                      Sp. z o. o.

868/4/2017

3.

Historia

Podróże w czasie Historia 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowe

T.  Małkowski

Gdańskie Wydawnictwo  Oświatowe

829/4/2017

4.

Matematyka

Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej  szkoły podstawowej

+

Ćwiczenia podstawowe Matematyka z plusem 7

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka, Zofia Bolałek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

780/4/2017

5.

Język angielski

Link dla klasy VII +

materiały ćwiczeniowe - z cyfrowym odzwierciedleniem

Diane Pye, Jessica Finnis

Oxford Univeristy Press

1089/4/2020

6.

Język niemiecki

Aha! Neu. Język niemiecki. Podręcznik. Szkoła podstawowa.    Klasa 7

+zeszyt ćwiczeń Aha Neu do klasy 7

Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

798/1/2017

7.

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa edycja 2020–2022

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era Spółka z o.o.

906/3/2019/z

 

8.

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej NOWA EDYCJA 2020-2022

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era Spółka z o.o.

785/1/2017

9.

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej NOWA EDYCJA 2020-2022

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era Spółka z o.o.

885/1/2017

10.

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii