Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Szkolny zestaw podręczników

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy

w roku szkolnym 2022/2023

 

Klasa I a, I b

 

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nazwa podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie

1.

Język angielski

New Bingo!  1 PLUS.  Reforma 2017 + materiały ćwiczeniowe New Bingo!  1 PLUS- zeszyt ćwiczeń z elementami pisania

A. Wieczorek

Wydawnictwo Szkolne

PWN Sp. z o. o.

784/1/2017

2.

Edukacja wczesnoszkolna

Wielka Przygoda. Klasa 1, Podręcznik, Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna i matematyczna, część 1-4

Wielka Przygoda. Klasa 1, Zeszyt ćwiczeń: Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, część 1-4

 

Wielka Przygoda. Klasa 1, Ćwiczenia do edukacji matematycznej, część 1-4

 

Informatyka Klasa 1

Muzyka Klasa 1

Teczka artysty Klasa 1 Edukacja plastyczno-techniczna

Wielka Przygoda. Klasa 1, Ćwiczenia do kaligrafii

Wyprawka Klasa 1

 

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

 

Nowa Era


1088/1/2020

1088/2/2020

3.

Religia

Religia- Bóg-nasz Ojciec podręcznik +ćwiczenia

Red. W. Kubik SJ

WAM Kraków

AZ-11-01/18-KR-3/20

 

Klasa II a, II b

 

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nazwa podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie

1.

Język angielski

New Bingo!  2  PLUS.  Reforma 2017

+ materiały ćwiczeniowe New Bingo!  2 PLUS- zeszyt ćwiczeń z elementami pisania

A. Wieczorek

Wydawnictwo Szkolne PWN

Sp. z o. o. sp.k.

784/2/2018

2.

Edukacja wczesnoszkolna

Wielka Przygoda. Klasa 2, Podręcznik, Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna i matematyczna, część 1-4

Wielka Przygoda. Klasa 2, Zeszyt ćwiczeń: Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, część 1-4

 

Wielka Przygoda. Klasa 2, Ćwiczenia do edukacji matematycznej, część 1-4

 

Wielka Przygoda Klasa 2

Czytanie ze zrozumieniem

 

Informatyka Klasa 2

Muzyka Klasa 2

Teczka artysty Klasa 2 Edukacja plastyczno-techniczna

Wielka Przygoda. Klasa 2,

Wyprawka Klasa 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

 

3.

Religia

Religia – Jezus –nasz zbawiciel

 podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Red. W. Kubik SJ

WAM Kraków

 

 

Klasa III a, III b

 

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nazwa podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie

1.

Język angielski

New Bingo! 3 Plus. Nowa edycja
Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej

New Bingo! 3 Plus. Zeszyt ćwiczeń

A. Wieczorek

Wydawnictwo Szkolne PWN

Sp. z o. o. sp.k.

734/3/2016

2.

Edukacja wczesnoszkolna

Wielka Przygoda. Klasa 3, Podręcznik, Edukacja polonistyczna i społeczna część 1-2.

Wielka Przyroda, Podręcznik, Przyroda klasa 3, Podręcznik

Wielka Przygoda. Klasa 3, Podręcznik, Edukacja matematyczna część 1-2.

Wielka Przygoda. Klasa 3, Zeszyt ćwiczeń: Edukacja polonistyczna i społeczna,

część 1-4

 

Wielka Przygoda. Klasa 3, Zeszyt ćwiczeń: Przyroda

Wielka Przygoda. Klasa 3, Ćwiczenia do edukacji matematycznej, część 1-4

Wielka Przygoda Klasa 3

Czytanie ze zrozumieniem

Informatyka Klasa 3

Muzyka Klasa 3

Teczka artysty Klasa 3 Edukacja plastyczno-techniczna

Wyprawka Klasa 3

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk

Joanna Winiecka-Nowak

 

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

 

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk

 

Joanna Winiecka-Nowak

 

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

 

Helena Sarnacka

Nowa Era

1088/5/2022

 

 

 

 

1088/5/2022

 

 

 

1088/5/2022

3.

Religia

Religia – Przyjmujemy Pana Jezusa

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Red. W. Kubik  SJ

WAM Kraków

AZ-13-01/10-KR-14/13

 

Klasa IV a, IV b

 

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nazwa podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

MEN

1.

Język polski

Jutro pójdę w świat. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4

+

Zeszyt ćwiczeń kl.4

H. Dobrowolska

U. Dobrowolska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne                      S.A.

868/1/2017

2.

Historia 

Wczoraj i dziś. Klasa 4
Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch,
               Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2020/z1

3.

Matematyka

Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej  szkoły podstawowej

+

Ćwiczenia-wersja C:

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

780/1/2017

4.

Język angielski

Link dla klasy IV+ materiały ćwiczeniowe -z cyfrowym odzwierciedleniem

Sarah Phillips, Diane Anyakwo

Oxford university Press

1089/1/2020

5.

Przyroda

Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej - Tajemnice przyrody

Nowa edycja 2020-2022

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa Era

863/2019/z1

6.

Technika

Technika na co dzień 4-6 .

E.Bubak,                       E. Królicka,                 M. Duda

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

850/2/2017

7.

Informatyka 

Informatyka. Podręcznik. 

Klasa 4.

W. Kranas, A. Samulska, W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, M. Wyczółkowski

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

807/1/2017

8.

Muzyka

Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A..

858/1/2017

9.

Plastyka

Plastyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa.  Klasa 4.

Stanisław K. Stopczyk, Barbara Neubart,

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

779/1/2017

10.

Religia

Religia – Zaproszeni   przez Boga, podręcznik + ćwiczenia

Red. Z. Marek

WAM, Kraków

AZ-21-01/10-KR-2/12

 

Klasa V a, V b

 

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nazwa podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

MEN

1.

Język polski

Jutro pójdę w świat. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5

+

Zeszyt ćwiczeń kl.5

H. Dobrowolska

U. Dobrowolska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne                      S.A.

868/2/2018

2.

Historia 

Wczoraj i dziś. Klasa 5

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/2/2018

3.

Matematyka

Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej  szkoły podstawowej

+

Ćwiczenia-wersja C

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

780/2/2018

4.

Język angielski

Link dla klasy V+ materiały ćwiczeniowe -z cyfrowym odzwierciedleniem

Sarah Phillips, Diane Anyakwo

Oxford university Press

1089/1/2020

5.

Geografia

 

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2021-2023

 

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era

906/1/2018

6.

Biologia

 

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2021-2023

 

 

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

 

Nowa Era

844/1/2018

7.

Technika

Technika na co dzień 4-6 .

E. Bubak,                       E. Królicka,                 M. Duda

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

850/2/2017

8.

Informatyka 

Informatyka. Podręcznik. 

Klasa 5.

W. Kranas, A. Samulska, W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, M. Wyczółkowski

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

807/1/2018

9.

Muzyka

Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A..

858/2/2018

10.

Plastyka

Plastyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa.  Klasa 5.

Stanisław K. Stopczyk, Barbara Neubart,

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

779/2/2018

11.

Religia

Religia – Szukam Cię podręcznik + ćwiczenia

Red. W Kubik

WAM, Kraków

 

 

Klasa VI a, VI b

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nazwa podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia MEN 

1.

Język polski

Jutro pójdę w świat. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

+

Zeszyt ćwiczeń kl.6

 

H. Dobrowolska

U. Dobrowolska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne                      S.A.

868/3/2019

3.

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 6
Podręcznik do historii do szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciecho-wski

Nowa Era

877/3/2019

4.

Matematyka

Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej  szkoły podstawowej

+

Ćwiczenia-wersja C

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

780/3/2019

5.

Język angielski

Link dla klasy VI+ materiały ćwiczeniowe -z cyfrowym odzwierciedleniem

Sylvia Wheeldon

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

 

1089/3/2022

6.

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej  szkoły podstawowej

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

Nowa Era Spółka

z o.o.

906/2/2019

 

7.

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Joanna Stawarz

Nowa Era Spółka z o.o.

844/2/2019

8.

Technika

Technika na co dzień 4-6 .

E. Bubak,                       E. Królicka,                 M. Duda

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

850/2/2017

9.

Informatyka

Informatyka. Podręcznik klasa 6

W. Jochemczyk                    I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M.Wyczółkowski

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

807/3/2019

10.

Muzyka

Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A..

858/3/2019

11.

Plastyka

Plastyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa.  Klasa 6

S. K. Stopczyk

B. Neubart

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

779/3/2019

12.

Religia

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”

Ks. Dr K.Mielnicki, E.Kondrak

Jedność

AZ-22-01/20-KL-4/21

 

Klasa VIII a, VIII b, VIII c

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nazwa podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia MEN 

1.

Język polski

Świat w słowach i obrazach. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8

+Podręcznik. Gramatyka i stylistyka. Kl.8

+ćwiczenia. Gramatyka i stylistyka. Kl.8

Witold Bobiński

 

Z. Czarniecka-Rodzik

 

 

     Z. Czarniecka-Rodzik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne                      Sp. z o. o.

865/5/2018

2.

Historia

Podróże w czasie. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej

T.  Małkowski

Gdańskie Wydawnictwo  Oświatowe

829/5/2018

3.

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era

874/2017

4.

Matematyka

Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej  szkoły podstawowej

+

Ćwiczenia podstawowe Matematyka z plusem 8.

praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

780/5/2018

5.

Język angielski

Link dla klasy VIII +

materiały ćwiczeniowe - z cyfrowym odzwierciedleniem

Paul Kelly, Teresa Payman

Oxford Univeristy Press

1089/5/2021

6.

Język niemiecki

Aha! Neu. Język niemiecki. Podręcznik. Szkoła podstawowa.                Klasa 8

+ćwiczenia kl.8

Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

798/2/2017

7.

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej  szkoły podstawowej

 Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Nowa Era Spółka                      z o.o.

906/4/2018

8.

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era Spółka                  z o.o.

785/2/2018

9.

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy ósmej  szkoły podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era Spółka                 z o.o.

885/2/2018

10.

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej  szkoły podstawowej

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era Spółka                     z o.o.

844/3/2018

11.

Informatyka 

Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne                        Sp. z o. o.

807/5/2018

12

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

Jarosław Słona

Nowa Era Spółka                 z o.o.

846/2017

13.

Religia

„Szczęśliwi, którzy czynią dobro”

Ks. Dr K.Mielnicki, E.Kondrak

Jedność

AZ-2-02/20