Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Rekrutacja

 

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARCZY 

  

 Wszystkie dzieci, których rodzice dostarczyli ZGŁOSZENIA do Szkoły Podstawowej im.  Józefa Lompy w Starczy w roku szkolnym 2022/2023 lub WNIOSKI o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w roku szkolnym 2022/2023 zostały zakwalifikowane do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy na rok szkolny 2022/2023.

  

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w roku szkolnym 2022/2023  została wywieszona przy wejściu głównym do szkoły oraz na tablicy ogłoszeń przed sekretariatem.

 

 Zgodnie z Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im Józefa Lompy w Starczy określonym w  Zarządzeniu Nr 12.2022 Wójta Gminy Starcza z dnia 31 stycznia 2022r dostępnym pod linkiem:

  

https://www.bip.starcza.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=709&x=74&y=54&n_id=3003

 

 rodzice dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia, które należy dostarczyć  do Szkoły Podstawowej w Starczy do dnia 12 kwietnia 2022r. Oświadczenie można pobrać:

 

 - z Przedszkola w Starczy,

 - z sekretariatu szkoły, 

 - ze strony internetowej szkoły www.szkolystarcza.szkolnastrona.pl z zakładki Rekrutacja.

 

 

    Dyrektor szkoły 

Aldona Huras 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARCZY 

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im Józefa Lompy w Starczy określa Zarządzenie Nr 12.2022 Wójta Gminy Starcza z dnia 31 stycznia 2022r dostępne pod linkiem:

https://www.bip.starcza.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=709&x=74&y=54&n_id=3003

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Starczy przyjmowane będą do klasy pierwszej na podstawie pisemnego ZGŁOSZENIA rodziców. Zgłoszenie to należy złożyć w szkole do 31 marca 2022r.

 

Dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Starczy mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie pisemnego WNIOSKU rodziców, który należy złożyć do 16 marca 2022r.

 

Formularze ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU  można pobrać:

- z Przedszkola w Starczy,

- z sekretariatu szkoły,

- ze strony internetowej szkoły www.szkolystarcza.szkolnastrona.pl z zakładki Rekrutacja

 

         ZGŁOSZENIA I WNIOSKI przyjmowane będą w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Starczy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych nastąpi 6 kwietnia 2022r.

Dyrektor szkoły

Aldona Huras