Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Rekrutacja

 WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARCZY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W wyniku postępowania rekrutacyjnego wszystkie dzieci, których rodzice złożyli ZGŁOSZENIA lub WNIOSKI o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w roku szkolnym 2021/2022  zostały przyjęte do klasy pierwszej. 

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej została umieszczona w szkole na tablicy ogłoszeń, która znajduje się na korytarzu obok sekretariatu.

Dyrektor szkoły

Aldona Huras

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARCZY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli ZGŁOSZENIA  lub WNIOSKI o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w roku szkolnym 2021/2022, w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zostały zakwalifikowane do klasy pierwszej. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12.2021 Wójta Gminy Starcza z dnia 27 stycznia 2021r dostępnym pod linkiem:

https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20210205135543,12.pdf

 

Rodzice dzieci zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Starczy w postaci pisemnego oświadczenia. Oświadczenie to  należy złożyć w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00 lub wysłać na adres e-mail: szp.starcza@interia.pl do dnia 12 kwietnia 2021r.

Oświadczenie możliwe jest do pobrania na dole strony.

Dyrektor szkoły

Aldona Huras

 

 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARCZY 

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im Józefa Lompy w Starczy określa Zarządzenie Nr 12.2021 Wójta Gminy Starcza z dnia 27 stycznia 2021r dostępne pod linkiem:

https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20210205135543,12.pdf

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Starczy przyjmowane będą do klasy pierwszej na podstawie pisemnego ZGŁOSZENIA rodziców. Zgłoszenie to należy złożyć w szkole do 31 marca 2021r.

 

Dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Starczy mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie pisemnego WNIOSKU rodziców, który należy złożyć do 16 marca 2021r.

 

Formularze ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU  można pobrać:

- z Przedszkola w Starczy,

- z sekretariatu szkoły,

- ze strony internetowej szkoły www.szkolystarcza.szkolnastrona.pl

 

         ZGŁOSZENIA I WNIOSKI przyjmowane będą w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Starczy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych nastąpi 6 kwietnia 2021r.

Dyrektor szkoły

Aldona Huras