Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Informator dla rodziców „ Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań – życiowym drogowskazem dla młodzieży”

 

 

Informator dla rodziców

 „ Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań – życiowym drogowskazem dla młodzieży”

Wrzesień 2015

 

„ Wybierz pracę, którą kochasz,

i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej

w Twoim życiu.’

 

         Jaki zawód wybrać? Dlaczego tak ważny jest wybór przyszłego zawodu już w gimnazjum? Szkoła podstawowa mija szybko i  rozpoczyna się trzeci etap edukacyjny. Jest to czas, kiedy dziecko staje się nastolatkiem. Jest to okres intensywnych zmian fizycznych, poszukiwania swojej tożsamości, często dziecko w tym okresie  przeżywa bunt. W tym czasie pojawia się też pytanie: Co dalej? Kim będę? Jaką dalszą drogę edukacyjną wybrać? Jaki zawód będzie najlepszy? Te pytania wypełniają myśli gimnazjalistów oraz jego rodziców.

Każdy rodzic dba o prawidłowy rozwój swojego dziecka i pragnie mu dać wszystko co najlepsze, aby ułatwić mu start w dorosłość. Bez wątpienia to gimnazjalista podejmuje jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu dotyczącą wyboru szkoły ponadgimnazalnej oraz zawodu, który chce wykonywać w przyszłości, ale niemniej ważna jest rola rodziców i opiekunów. To oni cieszą się wśród uczniów największym zaufaniem i to z nimi gimnazjaliści chcą porozmawiać na temat swojej przyszłości. To rodzice są pierwszymi doradcami kariery dziecka. Ważne jest zatem pobudzenie rodziców i opiekunów do refleksji i zmotywowanie do podjęcia rozmowy z dzieckiem na ten temat.

„Sukces to nie to, co masz, ale to kim jesteś”

       Żyjemy w świecie szybkich zmian i przeobrażeń społecznych. Znikają pewne zawody, a na ich miejsce pojawiają się zupełnie nowe. Nie ma już przewidywalnych ścieżek kariery. Wartością jest umiejętność zmiany, uczenia się przez całe życie. Ustalone i rozpoznane ścieżki i scenariusze kariery znikają. Żadna instytucja nie może zagwarantować stabilnej i pewnej przyszłości. Obecnie oczekuje się od jednostki odpowiedzialności za kształtowanie swojego życia, planowania kariery zawodowej oraz samodzielnego dokonywania wyborów.

Każdy sam dzisiaj konstruuje swój bieg życia, korzystając z pojawiających się możliwości i przezwyciężając ograniczenia związane ze swoją tożsamością oraz uwarunkowania społeczno-kulturowe.

       Gimnazjum jest okresem, w którym pojawiają się pytania:  Kim będę? Co dalej będę robił? Współczesny rynek pracy wymusza na nas, abyśmy myśleli o karierze w sposób twórczy oraz zindywidualizowany. Ogromnego znaczenia nabiera świadomość swoich kompetencji i konkurencyjności na rynku pracy. To my sami musimy zaprojektować własną ścieżkę rozwoju i stworzyć swój własny projekt kariery. Dlatego niezmiernie ważne jest to, aby posiadać szeroki wachlarz kompetencji. Kluczem do sukcesu są umiejętności, rozległe kwalifikacje oraz świadome i dojrzałe budowanie swojej drogi zawodowej. Współczesny rynek pracy to rynek ciągłych zmian. Pracodawcy szczególną uwagę zwracają teraz  na umiejętności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole. O sukcesie kandydata starającego się na dane stanowisko decyduje też motywacja do dalszego rozwoju, aktywność pozaszkolna, odbyte staże i praktyki. Co ciekawe, wiedza kierunkowa znalazła się dopiero na czwartej pozycji.

Czym kierować się zatem przy wyborze zawodu?

       Idealnie jest kiedy wybór zawodu zgodny jest z naszymi zainteresowaniami. Dlatego tak ważne jest poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron. Dzięki eksperymentowaniu, doświadczaniu możemy odnaleźć to, co lubimy i co sprawia nam radość i satysfakcję. Ważne jest, aby już na etapie gimnazjum zwrócić uwagę na jakie czynności dziecko poświęca najwięcej czasu, z których przedmiotów ma najlepsze stopnie i co lubi robić w wolnym czasie. Wybór zawodu powinien być też zgodny z charakterem, temperamentem dziecka. Należy uwzględnić także aspekt zdrowotny, ponieważ pewne schorzenia i choroby mogą uniemożliwić dziecku wykonywanie wybranego zawodu. Niektóre zawody wymagają idealnej kondycji fizyczno-psychicznej i dobrej sprawności manualnej, a jeszcze inne silnej psychiki i odporności na stres. Dodatkowo przy wyborze zawodu obok analizy osobowości, należy pamiętać o czynnikach zewnętrznych. Ważne jest obserwowanie otoczenia, śledzenie prognoz zapotrzebowania na poszczególne zawody w najbliższych latach.

       Wybór zawodu to ważny początek. Należy jednak pamiętać, że potem jest o wiele więcej do zrobienia. Istotne jest sporządzenie planu rozwoju kariery zawodowej, który pozwoli wyznaczyć właściwy kurs i będzie pomocny w zdobywaniu kolejnych szczebli kariery.

Doradca zawodowy:

Tatiana Żak