Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Harmonogram wydarzeń

 Harmonogram wydarzeń, uroczystości i apeli

w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy

w roku szkolnym 2020/2021

 

WRZESIEŃ

L.p.

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

1.

01.09.2020 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Inauguracja nowego roku szkolnego. Audycja związana z wybuchem II Wojny Światowej.

Ślubowanie klas I. Przyjęcie w poczet uczniów.

Dyr. Szkoły,                

I.Baur-Klecha,

M.Nartowska, L.Kot

2.

04.09.2020 r.

Przepisy bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza szkołą. Przepisy drogowe. Regulamin dojeżdżania.

K. Grzyb,

Wychowawcy klas

3.

16.09.2020 r.

Spotkanie nr 1 wychowawców wszystkich klas z rodzicami/ prawnymi opiekunami. Spotkanie wychowawców i nauczycieli współorganizujących proces kształcenia z rodzicami.

Wszyscy nauczyciele

4.

18.09.2020 r.

Akcja sprzątanie świata.

B. Blachnicka,J. Jeziorowska,

wychowawcy

5.

25.09.2020 r.

Dzień Języków Europejskich. Audycja.

Konkurs cyfrowy: Moja językowa wizytówka.

A.Ratyna, M. Gorzelak

A.Ratyna

6.

30.09.2020 r.

Dzień Chłopaka- Wybory „ Naj… chłopaka”

M. Nartowska, J.Jeziorowska,

K.Lamch,

Samorząd uczniowski

7.

Wrzesień_2020r.

Prelekcja Policji- „Bezpieczna szkoła i droga do szkoły”

T. Żak

8.

Wrzesień_2020r.

Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Częstochowie

M.Bogacka

9.

Wrzesień_2020r.

Otrzęsiny klas IV 

A.Ratyna, M. Bogacka

10

11.09.2020 r.

Piknik rekreacyjny „ Sposobem na integrację” organizowany przez GKS Czarni Starcza.

Wszyscy nauczyciele

 PAŹDZIERNIK

L.p.

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

1.

14.10. 2020 r.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

A.Włodarczyk, E. Lisek,

A.Kadłubek

2.

Październik 2020r.

Konkurs plastyczny: „Uzależnienia- nie bądź obojętny”

T. Żak

3.

16.10.2020r.

Dzień Papieża Jana Pawła II- Audycja

E. Filipek, A. Kleć

4.

Październik 2020r.

Konkurs plastyczny z doradztwa zawodowego.

T. Żak

5.

Październik 2020r.

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Paleta jesiennych barw”

A.Ratyna

 LISTOPAD

L.p.

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

1.

01.11.2020 r.

02.11.2020 r.

Wszystkich Świętych. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Święto Zmarłych. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2.

10.11.2020 r.

Akademia z okazji 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

D. Miglus, K.Ludzińska

 

11.11. 2020 r.

Narodowe Święto Niepodległości. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

3.

05.11.2020 r.

Spotkanie nr 2 wychowawców wszystkich klas z rodzicami/ prawnymi opiekunami. Spotkanie wychowawców i nauczycieli współorganizujących proces kształcenia z rodzicami.

Wszyscy nauczyciele

 

4.

16.11-20.11.2020r.

Sesja jesienna Memory Master

M. Bogacka, A. Ratyna

5.

30.11.2020 r.

Klasowe wróżby andrzejkowe.

M. Nartowska, J.Jeziorowska, Samorząd uczniowski, Wychowawcy

6.

Listopad 2020 r.

Fundacja Most- paczka od Mikołaja

M. Bogacka, M. Badora

7.

Listopad 2020 r.

Sprzedaż świątecznych kartek dobroczynnych dla osób niepełnosprawnych ze  stowarzyszenia Sursum Corda

M. Bogacka

8.

Listopad 2020 r.

Konkurs recytatorski dla kl. I-III promujący zdrowy tryb życia.

A.Kleć

 GRUDZIEŃ

L.p.

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

1.

05.12.2020 r.

Dzień Wolontariusza

M.Bogacka

2.

06.12.2020 r.

Szkolne mikołajki.

M. Nartowska – samorząd uczniowski,J.Jeziorowska,Wychowawcy

3.

16.12.2020 r.

Spotkanie nr 3 wychowawców wszystkich klas z rodzicami/ prawnymi opiekunami ( termin powiadomienia o przewidywanych ocenach niedostatecznych- śródrocznych). Spotkanie wychowawców i nauczycieli współorganizujących proces kształcenia z rodzicami.

Wszyscy nauczyciele

4.

18.12.2020 r.

Konkurs plastyczny w klasach I-III „ Kartka Bożonarodzeniowa”

A.Kadłubek

 

5.

11.12.2020r.

Jak bezpiecznie spędzać czas wolny w czasie pandemii?

K.Grzyb

6.

Grudzień 2020 r.

„Być poetą”- Szukamy młodych poetów regionu częstochowskiego.

K. Hak, M. Badora, T.Żak

kl. IV-VIII

7.

18.12.2020 r.

Wspólne kolędowanie wigilijne uczniów i nauczycieli.

T. Oleksik, E. Filipek,

M. Gorzelak, M. Badora

 

8.

23.12.2020r.-

31.12.2020r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

STYCZEŃ 

L.p.

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

1.

01.01.2021r.

Nowy Rok. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

 

2.

04.01-17.01.2021r.                           

Ferie zimowe.

 

3.

Styczeń 2021r.

Aukcja gadżetów WOŚP / Finał WOŚP

A.Ratyna, M.Nartowska,

J.Jeziorowska, K.Lamch

4.

Styczeń 2021r.

Góra Grosza

 

5.

Styczeń 2021r.

I etap konkursu ortograficznego „Gżegżółka”

K. Hak, M. Badora

6.

26.01.2021r.

Termin wystawiania ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz wpisanie ocen do dziennika elektronicznego.

Wszyscy nauczyciele

7.

28.01.2021r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna i plenarna (śródroczna)

Wszyscy nauczyciele

8.

Styczeń 2021 r.

Próbny egzamin 8-klasisty z języka polskiego.

Próbny egzamin 8-klasisty z matematyki.

Próbny egzamin 8-klasisty z języka angielskiego.

K.Hak

K.Lamch

M.Bogacka

 LUTY   

L.p.

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

1.

15.02.2021 r.

WALENTYNKI <3

M. Nartowska ,

J. Jeziorowska,

samorząd uczniowski

2.

8.02.2021 r.

Spotkanie nr 4 wychowawców wszystkich klas z rodzicami/ prawnymi opiekunami. Spotkanie wychowawców i nauczycieli współorganizujących proces kształcenia z rodzicami.

Wszyscy nauczyciele

 

3.

10.02.2021 r.

17.02.2021 r.

 

Ogólnopolska Olimpiada z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VIII -OLIMPUS (forma tradycyjna lub online)

Ogólnopolska Olimpiada z języka angielskiego dla uczniów klas I-III -OLIMPUSEK (forma tradycyjna-stacjonarna)

 

M.Bogacka, A.Ratyna, M.Gorzelak

4.

16.02.2021 r.

Sprawdzian zintegrowany- OLIMPUSEK dla klas I-III

A. Kadlubek

5.

21.02.2021 r.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego –Finał konkursu ortograficznego „Gżegżółka”

K. Hak, M.Badora,

D.Macherzyńska

6.

Luty 2021 r.

Pasowanie na czytelnika

D. Micuda

7.

Luty 2021 r.

Dzień Bezpiecznego Internetu klasy IV-VIII

A.Włodarczyk

 MARZEC

L.p.

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

1.

08.03.2021 r.

Dzień Kobiet

K. Grzyb, D. Opuchlik, K.Janus,

2.

12.03 2021 r.

Dzień Matematyki

K.Lamch, E.Pijet

3.

15-19.03.2021r.

Obchody Tygodnia Patrona Szkoły Podstawowej w Starczy

Apel rozpoczynający obchody Patrona Szkoły- poznanie historii i miejsc związanych z życiem patrona szkoły.

 

Mądrala

 

Omnibus

Rozgrywki sportowe kl. IV-VIII

D. Micuda,  I.Baur-Klecha

 

 

D.Miglus kl. III b,

E. Jędrzejewska kl. IIIa

 

Nauczyciele klas IV-VIII

D.Opuchlik, L.Ludzińska

4.

Marzec 2021 r.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”

E. Pijet, K.Lamch

5.

21.03.20201 r.

Dzień Samorządności- władze w Szkole przejmują uczniowie.

 

Prowadzenie zajęć w klasach I-III

M. Nartowska, J. Jeziorowska- samorząd szkolny

Klasy VII

6.

23.03.2021 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty z j. polskiego (WSiP)

K.Hak

7.

24.03.2021r.

Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki (WSiP)

K.Lamch

8.

25.03.2021r.

Próbny egzamin ósmoklasisty z j.angielskiego (WSiP)

M.Bogacka

9.

Marzec 2021 r.

Hospicjum- Paczka na Wielkanoc

M. Bogacka, E.Lisek

10.

Marzec 2021 r.

Konkurs językowo- plastyczny „ Idiomy w obrazkach”

M. Gorzelak,

11.

Marzec 2021 r.

Konkurs plastyczny z zakresu doradztwa zawodowego

Kl. I-III „ Mój wymarzony zawód”

Kl. IV-VI  „ Ginące zawody i rzemiosła”

Kl. VII- VIII „ Zawody przyszłości”

T. Żak

12.

Marzec 2021 r.

Powiatowy Konkurs Ekologiczny „ Bliżej Ekologii”

M. Szczepanik. J. Jeziorowska, B. Blachnicka

 

 

 

KWIECIEŃ

 

L.p.

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

1.

02.04.2021 r.

Światowy Dzień Świadomości na temat Autyzmu.

J.Ciesielska, K. Grzyb, D.Macherzyńska,

E. Lisek

2.

01-06.04.2021 r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

3.

16.04.2021 r.

Festiwal Pieśni Patriotycznej

K, Janus, I. Baur-Klecha

Wychowawcy klas IV-VIII 

4.

24.04.2021 r.

Dzień Ziemi

J. Jeziorowska, M. Szczepanik

5.

29.04.2021 r.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja- apel.

K. Hak,K. Janus,

M.Gorzelak-dekoracja

6.

30.04.2021 r. 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

7.

Kwiecień 2021 r.

Powiatowy Konkurs Muzyczny " Piosenka jest dobra na wszystko"

K.Janus, A.Ratyna