Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Harmonogram wydarzeń

 Harmonogram wydarzeń, uroczystości i apeli

w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy

w roku szkolnym 2021/2022

 

WRZESIEŃ

 

L.p.

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

1.

01.09.2021r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Inauguracja nowego roku szkolnego. Audycja związana z wybuchem II Wojny Światowej.

 

Ślubowanie klas I. Przyjęcie w poczet uczniów.

Dyr. Szkoły,                

I.Baur-Klecha,

 

E. Jędrzejewska, D.Miglus

2.

03.09.2021 r.

Przepisy bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza szkołą. Przepisy drogowe. Regulamin dojeżdżania.

K. Grzyb,

Wychowawcy klas

3.

04.09.2021 r.

Narodowe Czytanie.

M.Badora, D.Macherzyńska

4.

13.09.2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej.

Wszyscy nauczyciele

5.

15.09.2021 r

Spotkanie nr 1 wychowawców wszystkich klas z rodzicami/ prawnymi opiekunami. Spotkanie wychowawców i nauczycieli współorganizujących proces kształcenia z rodzicami.

Wszyscy nauczyciele

6.

17.09.2021 r.

Akcja sprzątanie świata.

B. Blachnicka,

J. Jeziorowska,

Wychowawcy

7.

24.09.2021 r.

Dzień Języków Europejskich.

 

M.Bogacka, A. Czapla, A.Ratyna, B.Mchoń

8.

30.09.2021 r.

Dzień Chłopaka- Wybory „ Naj… chłopaka”

K.Grzyb,

Samorząd uczniowski,

Wychowawcy

9.

Wrzesień 2021 r.

Prelekcja : „Bezpieczna droga do szkoły”

M.Szymczyk

10.

Wrzesień 2021 r.

Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Częstochowie

M.Bogacka

11.

Wrzesień 2021 r.

Konkurs cyfrowy My favourite European country kl. V-VIII

Konkurs plastyczny   Symbole Wielkiej Brytanii kl.I-III

A.Ratyna

12.

Wrzesień 2021 r.

Konkurs plastyczny : „Bezpieczna szkoła”

K.Grzyb

13.

Wrzesień 2021 r.

Projekt zachęcający do czytania książek klasa V a, V b „ Czytam książki, bo czytanie jest fajne”

T. Żak

Październik

 

L.p.

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

1.

13.10.2021 r.

Dzień Papieża Jana Pawła II- Audycja

E.Filipek, A.Kleć

2.

14.10.2021 r.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

M.Nartowska, M.Badora,
A. Kadłubek, D.Macherzyńska

dekoracja- K.Ludzińska

 

3.

20-22.10.2021 r.

LEON- Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy- konkurs matematyczny.

A.Kadłubek

4.

Październik 2021r.

Konkurs plastyczny: „Wiersze Juliana Tuwima lub Jana Brzechwy pędzlem malowane” dla klas I-III.

A.Kadłubek

5.

Październik 2021r

Rada Pedagogiczna szkoleniowa

dyrektor

6.

22.10.2021 r.

Powiatowy Konkurs Muzyczny „Piosenka jest dobra na wszystko”

K.Janus

Dekoracja A.Ratyna, M.Badora

7.

27-29.10.2021r.

Sesja jesienna Memory Master

M.Bogacka, A.Czapla, A.Ratyna

 Listopad

 

L.p.

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

1.

01.11.2021 r.

 

Wszystkich Świętych. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

2.

09.11.2021 r.

Spotkanie nr 2 wychowawców wszystkich klas z rodzicami/ prawnymi opiekunami. Spotkanie wychowawców i nauczycieli współorganizujących proces kształcenia z rodzicami.

Wszyscy nauczyciele

3.

10.11.2021 r.

Akademia z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.

E.Lisek, I.Baur-Klecha,

Dekoracja D.Miglus

4.

11.11.2021 r.

 

12.11.2021 r.

Narodowe Święto Niepodległości. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

5.

Listopad 2021r

Rada Pedagogiczna szkoleniowa

dyrektor

6.

19.11.2021r

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka(20 listopada)

Pedagog

7.

22.11.2021

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień (21 listopada), ogłoszenie wyników konkursu „Szlachetne postawy”

Opiekun samorządu szkolnego

8.

Listopad 2021 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.

M.Badora

9.

Listopad  2021 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki.

K.Lamch, E.Pijet

10.

Listopad 2021 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego.

M.Bogacka

11.

29.11.2021 r.

Klasowe wróżby andrzejkowe.

SU, K. Grzyb,

Wychowawcy

12.

Listopad 2021 r.

Fundacja Most- paczka od Mikołaja

M. Bogacka, M. Badora

13.

Listopad 2021 r.

Sprzedaż świątecznych kartek dobroczynnych dla osób niepełnosprawnych ze  stowarzyszenia Sursum Corda

M. Bogacka

14.

Listopad 2021 r.

Konkurs recytatorski „Polska w poezji” dla klas I-III / IV-VIII

M.Badora, D.Miglus

Grudzień

L.p.

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

1.

Grudzień

Próbny egzamin ósmoklasisty

Dyrektor

A.Włodarczyk

M. Badora

E.Pijet, K.Lamch

M.Bogacka

2.

06.12.2021 r.

Szkolne mikołajki.

Samorząd uczniowski,

 K.Grzyb,

Wychowawcy

3.

13.12.2021

40    rocznica wprowadzenia stanu wojennego- 13.12.1981 audycja.

I.Baur- Klecha, K.Hak

4.

15.12.2021 r.

Spotkanie nr 3 wychowawców wszystkich klas z rodzicami/ prawnymi opiekunami

 (termin powiadomienia o przewidywanych ocenach niedostatecznych- śródrocznych). Spotkanie wychowawców i nauczycieli współorganizujących proces kształcenia z rodzicami.

Wszyscy nauczyciele

5.

Grudzień 2021 r.

Zimowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły w Starczy   

 

D.Opuchlik

6.

Grudzień 2021 r.

Szkolny konkurs na bombkę choinkową dla klas I-III, kiermasz świąteczny

M.Nartowska

7.

Grudzień 2021 r.

VIII Konkurs Recytatorsko - Poetycki  Poeci Regionu Częstochowskiego

T.Żak

kl. IV-VIII

8.

22.12.2021 r.

Spotkanie wigilijne uczniów i nauczycieli.  Szkolne Jasełka

A.Kleć

T. Oleksik, E. Filipek

 

9.

23.12.2021 r.-31.12.2021 r.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

Styczeń

L.p.

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

1.

01.01 2022 r.

Nowy Rok. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

2.

06.01.2022 r.

Święto Trzech Króli. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

3.

Styczeń

Próbny egzamin ósmoklasisty

Dyrektor

A.Włodarczyk

M. Badora

E.Pijet, K.Lamch

M.Bogacka

4.

12.01. 2022 r.

Sprawdzian zintegrowany „Olimpusek” dla klas I-III

A.Kadłubek

5.

13.01.2022 r.

12.01. 2022 r.

Ogólnopolska Olimpiada z języka angielskiego dla klas I-III „Olimpusek”

Ogólnopolska Olimpiada z języka angielskiego dla klas IV-VIII „Olimpus”

A.Czapla, M.Bogacka,

A.Ratyna

6.

28.01.2022 r.

30.01.2022 r.

Aukcja gadżetów WOŚP

 Finał WOŚP

A.Ratyna, A. Kadłubek, E.Lisek

J.Jeziorowska, K.Lamch,

7.

28.01.2022 r.

Zabawa karnawałowa. Choinka.

D. Macherzyńska,

D. Miglus,

Wych. Świetlicy-dekoracja

Wychowawcy klas

8.

25.01.2021 r.

Termin wystawiania ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz wpisanie ocen do dziennika elektronicznego.

Wszyscy nauczyciele

9.

27.01.2022 r.

31.01.2022 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna (śródroczna)

Rada Pedagogiczna plenarna (śródroczna)

Wszyscy nauczyciele

10.

Styczeń 2022 r.

Konkurs kaligraficzny dla klas II i III

A.Kadłubek

Luty

L.p.

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

1.

02.02.2022 r.

Spotkanie nr 4 wychowawców wszystkich klas z rodzicami/ prawnymi opiekunami. Spotkanie wychowawców i nauczycieli współorganizujących proces kształcenia z rodzicami.

Wszyscy nauczyciele

2.

11.02.2022

Apel na temat bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych.

K.Grzyb

3.

14.02.2022- 27.02.2022 r.

FERIE ZIMOWE

 

4.

14.02.2022 r.

WALENTYNKI <3

Samorząd uczniowski

K.Grzyb, wychowawcy

5.

Luty 2022 r.

Dzień Bezpiecznego Internetu klasy IV-VIII

A.Włodarczyk

6.

Luty 2022 r.

Szkolny konkurs recytatorski dla klas I-III pt. Brzechwa dzieciom.

M. Nartowska

7.

Luty 2022 r.

Konkurs plastyczno-fotograficzny „Wcielamy się w słynne obrazy”

A.Ratyna

Marzec

L.p.

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

1.

08.03.2022 r.

Dzień Kobiet

 D. Opuchlik, K.Grzyb, K.Janus

2.

Marzec 2022 r.

Dzień Matematyki

K.Lamch, E.Pijet

3.

14-18.03.2022 r.

Obchody Tygodnia Patrona Szkoły Podstawowej w Starczy

Apel rozpoczynający obchody Patrona Szkoły- poznanie historii i miejsc związanych z życiem patrona szkoły.

K.Hak kl. IV b

Mądrala

 

 

Omnibus

A.Kadłubek kl. III a,

A.Kleć/J.Dukat kl. III b

Przewodniczący zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, zespołu wychowawczego

 

Rozgrywki sportowe

 

Wiosenny Turniej Koszykówki Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starczy pod patronatem Starosty Częstochowskiego

Wiosenny Turniej Koszykówki Dziewcząt o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starczy pod patronatem Starosty Częstochowskiego

 

 

D.Opuchlik

 

 

 K.Ludzińska

4.

Marzec 2022 r.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”

E. Pijet, K.Lamch

5.

21.03.2022 r.

Dzień Samorządności- władze w szkole przejmują uczniowie.

 

 

Pierwszy Dzień Wiosny- zabawy integracyjne dla I-III/ Turniej wiosenny- M.Nartowska

 

Samorząd uczniowski,

Wychowawcy, K.Grzyb

6.

Marzec 2022 r.

Hospicjum- Paczka na Wielkanoc

M. Bogacka, E.Lisek, B.Machoń

7.

Marzec 2022 r.

Konkurs języka angielskiego FOX

M.Bogacka, A.Czapla

A.Ratyna

8.

Marzec 2022 r.

Konkurs plastyczny „Zawody moich rodziców” kl. I-III i IV-VIII

 

T.Żak

9.

Marzec 2022 r.

Konkurs wiedzy o zawodach i rynku pracy test klasy VII- VIII

T. Żak

10.

Marzec 2022 r.

Powiatowy Konkurs Ekologiczny „ Bliżej Ekologii”

M. Szczepanik. J. Jeziorowska, B. Blachnicka

11.

Marzec

Próbny egzamin ósmoklasisty

Dyrektor

M. Badora

E.Pijet, K.Lamch

M.Bogacka

12

Marzec/kwiecień

Konkurs dla klas I-III Wielkanocna pisanka, kiermasz świąteczny

A.Kleć

Kwiecień

 

L.p.

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

1.

04.04.2022 r.

Światowy Dzień Świadomości na temat Autyzmu.

 

 

Konkurs plastyczny: Autyzm-wiem, rozumiem, pomagam.

E.Lisek, D.Macherzyńska,

 

K.Grzyb

2.

14-19.04.2022 r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

3.

16.04.2022 r.

Festiwal Pieśni Patriotycznej

K, Janus, Dekoracja K.Lamch, D.Opuchlik

Wychowawcy klas IV-VIII 

4.

22.04.2022 r.

Dzień Ziemi

J. Jeziorowska, M. Szczepanik

5.

29.04.2022 r.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja- apel.

A.Ratyna,

A.Włodarczyk

Dekoracja D.Macherzyńska

6.

Kwiecień 2022 r.

KONKURS JURAJSKI

E.Pijet,  K. Lamch, A.Ratyna

7.

Kwiecień 2022r

Rada Pedagogiczna szkoleniowa

dyrektor

Maj

L.p

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

1.

01.05.2022 r.

Święto pracy. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2.

02.05.2022 r.

Dzień Flagi Państwowej. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

3.

03.05.2022 r.

Święto Konstytucji 3-go Maja. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

4.

09.05.2022 r.

Dzień Europy

B.Machoń

5.

09.05.2022 r.  

11.05.2022 r.

Konkurs Zuch z  j. polskiego dla klas I-III

Konkurs Zuch z matematyki dla klas I-III

A.Kadłubek,

M.Nartowska

6.

10.05.2022 r.

Spotkanie nr 5 wychowawców wszystkich klas z rodzicami/ prawnymi opiekunami. Termin powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych (rocznych). Spotkanie wychowawców i nauczycieli współorganizujących proces kształcenia z rodzicami.

Wszyscy nauczyciele

7.

17.05. 2021r

Rada Pedagogiczna szkoleniowa

dyrektor

8.

18-19.05.2022 r.  

Powiatowy Konkurs z języka angielskiego „The Master of English”

I Powiatowy Konkurs z języka angielskiego „ The Master od English Junior”

Klasy VII- VIII

M.Bogacka, A.Czapla,

A.Ratyna

Klasy II-III

9.

26.05.2022 r.

Dzień Matki- akademia/ Trzymaj Formę

E. Jędrzejewska kl. I a

E.Pijet kl. VII c

10.

24.05.2022 r.

25.05.2022 r.

26.05.2022 r.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.

Dla klas I-VII dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

11.

Maj 2022 r.

Konkurs międzyklasowy „Piję tylko wodę”

A.Kadłubek

12.

Maj 2022 r.

Konkurs plastyczny „Światowy Dzień bez tytoniu” dla klas IV-VIII

M.Szymczyk

13.

Maj 2022 r.

Konkurs plastyczno-cyfrowy „ Moja pierwsza plastyczna animacja” kl.V-VIII

A.Ratyna

Czerwiec

Artykuły

 • CZERWIEC

  L.p.

  DATA

  WYDARZENIE

  ODPOWIEDZIALNI

  1.

  01.06.2022 r.

  PIKNIK SPORTOWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA KLASY I-III

   

  PIKNIK SPORTOWY DLA KLAS IV-VIII

  Wszyscy nauczyciele klas I-III

   

  D. Opuchlik, K.Ludzińska,

  wychowawcy

   

  2.

  01.06.2021r

  Termin powiadomienia uczniów, rodziców/ prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach...

  Czytaj Więcej o: CZERWIEC