Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

MĄDRE WYCHOWANIE, CZYLI JAK UKRÓCIĆ AROGANCKIE ZACHOWANIE U DZIECI ?

 

MĄDRE WYCHOWANIE, CZYLI JAK UKRÓCIĆ AROGANCKIE ZACHOWANIE U DZIECI ?

 

Rodzice, nauczyciele i wychowawcy wciąż obserwują niepokojące zjawisko aroganckiego zachowania uczniów, które przejawia się używaniem ordynarnego słownictwa, niegrzecznym tonem, obraźliwymi gestami i minami, przewracaniem oczami, itp. Takie zachowanie jest przejawem braku szacunku wobec innych i formą złej komunikacji, a ta z kolei jest źródłem wielu życiowych porażek. Rodzice czy nauczyciele, którzy pozwalają na takie zachowanie muszą się liczyć z tym, że dziecko będzie źle funkcjonowało nie tylko w domu czy w szkole, ale także w pracy czy przyszłych związkach. Jego zachowanie sprawi, że nie będzie lubiane, a inni będą go unikali i izolowali.

Jak zatem wychowywać swoje dziecko w domu, aby nie zachowywało się arogancko wobec nas i innych ? Rodzice w domu odpowiadają za nauczenie dziecka właściwej komunikacji, powinni też nauczyć swoje dziecko pokojowego rozwiązywania konfliktów bez niepotrzebnej złości i agresji. Jest to bardzo ważne, ponieważ bezpieczeństwo wszystkich dzieci i pracowników szkoły zależy właśnie od tych posiadanych przez dzieci umiejętności. Jeśli dziecko nie będzie umiało zachować się grzecznie w domu czy bez agresji rozwiązać pojawiające się konflikty, to także w szkole nie będzie umiało zaistnieć pozytywnie, a to wiąże się z różnymi problemami i trudnościami.

Rodzice powinni się starać stworzyć dobrą atmosferę w domu, opartą na wzajemnej akceptacji, życzliwości i wzajemnym szacunku. Powinni zawsze pamiętać o tym, aby dawać dobry przykład swoim dzieciom, a każde niewłaściwe zachowanie dziecka powinno zostać wychwycone i ukrócone. Brak właściwej reakcji rodzica na niewłaściwe zachowanie dziecka zachęca je do ich kontynuacji. Akceptowanie złego zachowania dziecka czy angażowanie się w kłótnię z nim spowoduje, że dziecko będzie czuło, iż chamstwo daje mu moc i przewagę nad rodzicami. Zauważy, że arogancja popłaca i niewłaściwe zachowania dziecka przybiorą na sile. Natychmiastowe wprowadzenie konsekwencji, bez krzyków, bicia czy gróźb powstrzyma dziecko od złych zachowań. Ważne jest jednak właściwe i natychmiastowe reagowanie rodzica na złe zachowanie.

Jak rozpoznać, że dziecko jest aroganckie wobec nas? Wtedy, gdy zachowanie dziecka sprawi, że czujemy się dotknięci, zranieni, zażenowani, zakłopotani bezsilni czy sparaliżowani. Chamstwo dziecka najlepiej rozpoznać poprzez rozpoznanie swoich uczuć, jakie ono w nas wywołało. Warto wtedy przemyśleć jaką logiczną konsekwencję należy zastosować, aby dziecko odczuło, że jego aroganckie zachowanie będzie wiązało się z utratą pewnych przywilejów, które miało do tej pory. Konsekwencja musi być związana z sytuacją, np. jeśli źle zachowuje się w kinie - następuje natychmiastowy powrót do domu, jeśli grymasi przy stole -zostaje odesłane do swojego pokoju, itp. Ważne jest to, że nie wolno zmieniać decyzji, gdy dziecko dla osiągnięcia swego celu obieca poprawę lub prosi o drugą szansę. Należy też jasno komunikować dziecku, że takie zachowanie jest niedopuszczalne. Ważne jest też otwarte mówienie o tym, jak się czujemy i co myślimy, a nie o jego słowach i czynach. Można użyć sformułowań: „ uważam taki sposób mówienia za lekceważący i bardzo mi on nie odpowiada" , „Uważam to słowo za wulgarne", „ Czuję się dotknięta , że tak mnie nazwałeś", „ Jestem zła, gdy mówisz do mnie takim tonem", itp. Istotne jest też to, że nie tłumaczymy i nie usprawiedliwiamy swojego zachowania po aroganckim i chamskim zachowaniu dziecka, ponieważ ono dobrze wie czy zachowało się niegrzecznie czy też nie. Nie dajemy też dziecku drugiej szansy, bo to jedyny sposób, żeby dziecko przekonało się, że nie damy sobą manipulować. Uwierzy też, ze jesteśmy konsekwentni, co pozwoli nam uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Ważne jest też nie wdawanie się z dzieckiem w kłótnię, ale spokojne przejście do swoich zajęć. Dziecko musi się przekonać, że jego łzy, krzyki, wrzaski nie dają mu uwagi rodziców i mocy. Nie należy reagować ani słownie, ani mimiką czy językiem ciała. Dziecko uspokoi się , gdyż zauważy, że jego działania nie dadzą mu negatywnej uwagi. Trzeba zwalczyć też w sobie pokusę dawania drugiej szansy i nie przyjmować żadnych obietnic dziecka. W ten sposób poradzimy sobie z problemem raz na zawsze. Dawanie drugiej szansy nauczy bowiem dziecko, że może też oczekiwać od nas trzeciej, czwarte, piątej i... dziesiątej szansy. Dziecko musi wiedzieć, że jego niegrzeczne zachowanie nie będzie tolerowane. Nieskuteczne są też groźby w stylu: „ jeszcze raz to zrobisz to zobaczysz!" ,bo to tylko puste słowa, które podważają autorytet rodzica.

Rodzice powinni stworzyć dzieciom taki dom, w którym będą czuły się bezpieczne, kochane i akceptowane, ale powinni też pamiętać o wzajemnym szacunku.. Nikt nie powinien czuć się w domu poniżany czy atakowany. Powinni jak najczęściej przebywać w domu z dziećmi, okazywać im swoją troskę i miłość, interesować się sprawami dzieci, dostrzegać jego starania, celebrować wspólne chwile i posiłki, dbać o sprawiedliwy podział obowiązków i organizować wspólne spędzanie wolnego czasu.

Pedagog szkolny

Tatiana Żak

Opracowano na podstawie artykułu „ Jak ukrócić aroganckie zachowania u dzieci" zamieszczonego w broszurze opracowanej na konferencję „Mądre wychowanie" 2009