Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Dowozy uczniów

 

 

DOWOZY UCZNIÓW do i ze Szkoły Podstawowej w Starczy od 1 września 2022r

Kursy dowozowe z przystanków:

-  Klepaczka:  7.39, 8.59

- Łysiec Górny: 7.26,  7.35, 8.55, 10.50

- Łysiec Widokowa: 7.27, 9.15

-  Łysiec: 7.28, 7.36, 8.56, 9.16, 10.51

-  Łysiec Skrzyżowanie: 7.29, 7.37, 8.57, 9.17, 10.52

-  Łysiec Osiedle: 7.38, 8.58

-  Łysiec Kolonia: 7.30, 9.18, 10.53

-  Rudnik Mały Pętla: 7.40, 9.26, 11.01

-  Rudnik Mały I: 7.39, 9.25, 11.00

-  Rudnik Mały: 7.38, 9.24, 10.59

-  Rudnik Mały OSP: 7.37, 9.23, 10.58

-  Rudnik Mały Skrzyżowanie: 7.42, 9.28, 11.03

-  Starcza Skrzyżowanie: 6.38, 7.38, 8.50, 9.03, 9.45, 10.28

-  Starcza Zimna Woda: 6.39, 7.39, 8.51, 9.04,  9.46, 10.29

- Starcza Sklep: 6.40, 7.40, 8.52,  9.05,  9.47, 10.30

- Starcza Brzozowa: 6.41, 7.41, 8.53, 9.06,  9.48, 10.31

- Starcza Górka:6.43, 7.43, 8.54, 9.08,  9.49, 10.33

- Własna: 7.31, 9.19, 10.54

- Własna Nadrzeczna Młyn: 7.32

- Własna Nadrzeczna Krzyż: 7.33

- Własna Zdrowa: 7.34, 9.20, 10.55

Kursy odwozowe:

- do Klepaczki:  12.45, 13.36, 14.00, 14.31, 15.11, 15.40, 16.11, 16.20

- do Klepaczki Zachodniej: 13.36, 14.31, 15.11, 16.11

- do Łyśca:  12.45, 13.36, 14.00, 14.31, 15.11, 15.40, 16.11, 16.20

- do Łyśca Górnego: 12.45, 14.00, 14.31, 15.11, 15.40, 16.20

- do Łyśca Skrzyżowanie: 12.45, 13.36, 14.00, 14.31, 15.11, 15.40, 16.11, 16.20

- do Łyśca Kolonii: 13.36, 14,31, 15.11, 16.11

-do Łyśca Osiedla: 12.45, 14.00, 15.40, 16.20

- do Łyśca Widokowa: 13.36, 14.31, 15.11, 16.11

- do Rudnika Małego (do wszystkich przystanków):  13.36, 14.31, 15.11, 16.11

- do Własnej (do wszystkich przystanków): 13.36, 14.31, 15.11, 16.11

- do Starczy: 11.36, 12.48, 13.26, 14.06, 14.17, 15.16, 16.11