Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

REFORMA EDUKACJI

Artykuły

 • Reforma edukacji

  Rekrutacja do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

  Zaproponowane w projekcie zmiany przepisów dotyczących rekrutacji zmierzają do określenia na poziomie ustawowym:

  • kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół i placówek, w tym wskazania...
  Czytaj Więcej o: Reforma edukacji
 • Reforma edukacji

  Realizacja obowiązku nauki i obowiązku szkolnego


  Realizacja obowiązku nauki

  • Od 1 września 2019 r. obowiązek nauki będzie spełniany po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej;
  • W latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 obowiązek nauki będzie realizowany zarówno po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Obowiązek nauki w wymienionych...
  Czytaj Więcej o: Reforma edukacji
 • Reforma edukacji

  Egzamin ósmoklasisty


  Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Uczeń/słuchacz będzie przystępował do egzaminu z tego języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole jako przedmiotu...

  Czytaj Więcej o: Reforma edukacji
 • Reforma edukacji

  Realizacja obowiązku nauki i obowiązku szkolnego


  Realizacja obowiązku nauki

  • Od 1 września 2019 r. obowiązek nauki będzie spełniany po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej;
  • W latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 obowiązek nauki będzie realizowany zarówno po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Obowiązek nauki w wymienionych...
  Czytaj Więcej o: Reforma edukacji