Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

2014-2015 Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży

Projekt  „Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży”  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
 

Celem projektu było udzielenie wsparcia:

- szkole w jej priorytetowych obszarach rozwojowych

- nauczycielom, którzy otrzymali kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej.


W ramach projektu odbywały sie szkolenia rady pedagogicznej.