Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

2012-2013 Edukacja kluczem do sukcesu uczniów z Gminy Starcza
 GMINA STARCZA BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE

 

EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU UCZNIÓW Z GMINY STARCZA

 POKL.09.01.02-24-111/12

 

REALIZACJA TEGO PROJEKTU JEST MOŻLIWA DZIĘKI POZYSKANIU PRZEZ GMINĘ STARCZA DOTACJI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Priorytet: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”                                                                                  

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”                                                                                                                                  

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

W ramach projektu w szkołach:

  • Szkoła Podstawowa im. J. Lompy w Starczy
  • Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy

realizowane są zajęcia pozalekcyjne:

 

v  Język angielski z wykorzystaniem technik informatycznych – klasy 4 - 6 szkoły podstawowej i klasy 1-3 gimnazjum

v  Zaprzyjaźnij się z matematyką – klasy 4-6 szkoły podstawowej  i klasy 1-3 gimnazjum

v  Przyroda Twoim Przewodnikiem – klasy 4-6 szkoły podstawowej i klasy 1-3 gimnazjum

v  Blok młodego inżyniera (chemiczno-fizyczny) – klasy 1-3 gimnazjum

v  Opieka psychologiczno-pedagogiczna - Naprzód ku sukcesom klasy 4-6 szkoły podstawowej 

v  Opieka psychologiczno-pedagogiczna z elementami doradztwa zawodowego (Szkolny Ośrodek Kariery) – gimnazjum

 

Szczegółowych informacji udzielają:

1)    Ilona Ciura                 – Sekretarz Gminy,  tel.(34) 3140-334

2)    Elżbieta Sygulska      – Dyrektor Gimnazjum, tel. (34) 3140-305

3)    Marian Krzyczmanik  – Dyrektor Szkoły Podstawowej, tel. ( 34) 3140-305 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego