Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tym roku szkolnym odbywało się w sposób nietypowy.

W związku z panującą obecnie epidemią oraz związanym z tym reżimem sanitarnym nie było, tak jak do tej pory, uroczystego rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich klas w hali sportowej. Uczniowie spotkali się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych, zgodnie z harmonogramem oraz według zasad bezpieczeństwa określonych na ten dzień. Wysłuchali audycji ze szkolnego radiowęzła poświęconej 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W hali sportowej , przy udziale pocztu sztandarowego, uczniowie klas pierwszych  złożyli ślubowanie oraz zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w Starczy.

Pani dyrektor Aldona Huras złożyła wszystkim uczniom życzenia aby w tym roku szkolnym mogli zdobywać wiedzę oraz nowe umiejętności w salach lekcyjnych naszej szkoły, podczas bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami, w pogodnej, przyjaznej atmosferze.

Rodzicom życzyła cierpliwości i wytrwałości   oraz pociechy z dzieci.

Nauczycielom i pracownikom szkoły - pogody ducha, optymizmu oraz spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia.