Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Warsztaty z doradztwa zawodowego

Dnia 11.10.2019 roku odbyły się warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII. Warsztaty zostały zorganizowane przez szkolnego doradcę zawodowego Panią Tatianę Żak. Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Doradztwa Zawodowego działającego  w  Częstochowie przeprowadzili warsztaty dla uczniów. Uczniowie klasy VII uczestniczyli w zajęciach, nt. „ Mój potencjał – pierwszy krok do kariery” , a uczniowie klasy VIII , nt. „ Poznajemy zawody- wybieramy dalszy kierunek kształcenia”. Uczniowie klasy VII określali swoje mocne i słabe strony oraz  swoje predyspozycje zawodowe. Uczniowie klasy VIII poznawali świat zawodów oraz   określali  plusy i minusy pracy w różnych zawodach.  Uczniowie klasy VIII zostali zapoznani także  z możliwościami dalszego kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. Efektem przeprowadzonych warsztatów jest zwiększenie wiedzy uczniów na temat wyboru szkoły i zawodu.