Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Zajęcia profilaktyczne

Zajęcia profilaktyczne


Zajęcia Programu profilaktycznego Fundacji FORMY ,,My odkrywcy” realizowanego w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w roku szkolnym 2018/2019 mają na celu dostarczyć uczniom biorącym w nich udział wiedzy na temat samych siebie.

Mają im uświadomić, jaki potencjał w nich samych drzemie, że mają nieograniczone możliwości. Znając swoje mocne i słabsze strony mogą nad nimi pracować w taki sposób, aby doskonalić w sobie to, co najlepsze i pracować nad tym, co wymaga doskonalenia. Celem zajęć z zakresu autoafirmacji i samopoznania  było samopoznanie beneficjenta zajęć (w sferze osobowościowej i emocjonalnej), budowanie przez niego pozytywnego obrazu siebie, wzmocnienie wiary we własne siły poprzez podwyższenie samooceny, przeciwdziałanie skłonności do izolacji. Prowadzący zajęcia  miał na celu ograniczenie lęków dzieci związanych z kontaktami społecznymi. Uczniowie kształtowali umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych, aktywizowali  się społecznie, uczyli się  otwartości na innych i spontanicznych zachowań. Zajęcia z zakresu autoafirmacji miały na celu kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb, naukę otwartego wyrażania własnych przeżyć i uczuć, rozwój ekspresji emocji, kształtowanie zachowań empatycznych a także rozwój wyobraźni i postawy twórczej. Poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach profilaktycznych uczeń uświadomił sobie słabość  zawartą w przemocy i agresji. Uświadomił  sobie, w jakich sytuacjach wyraża negatywne emocje i uczucia. Rozumie konieczność dzielenia się swoimi uczuciami z innymi. Uczestnicząc w zajęciach poświęconych emocjom i sposobom radzenia sobie z nimi uczniowie zapoznają się z  samym pojęciem emocji i ich różnorodnością, poznają mechanizm powstawania reakcji emocjonalnej na konkretną sytuację, uświadamiają sobie bogactwo odczuwanych emocji, rozpoznają i nazywają odczuwane emocje. Na zajęciach dotyczących konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, dzieci oraz młodzież poznają etapy rozwiązywania konfliktów, uświadamiają sobie do czego prowadzą nierozwiązane konflikty, próbują swoich sił w naturalnych i czysto teoretycznych sytuacjach konfliktowych. Poznają zasady prawidłowej, skutecznej komunikacji. Zapoznają się z efektywnymi sposobami rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.