Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Regulamin biblioteki szkolnej

&1

PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
 3. Godziny pracy biblioteki ustala nauczyciel - bibliotekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Informacja o godzinach pracy biblioteki znajduje się na drzwiach biblioteki i w każdej klasie.
 4. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki i godzinami udostepniania zbiorów.
 5. W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie. Zakazuje się spożywania posiłków i picia napojów.
 6. Czytelnicy odpowiadają materialnie za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek
 7. Dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone. Jeżeli uczeń nie rozliczy się z biblioteką w wyznaczonym terminie może mieć wstrzymane wydanie świadectwa szk0olnego.
 8. W każdej klasie powołuje się "łącznika klasowego", który jest łącznikiem pomiędzy bibliotekarzem a wychowawcą klasy.
 9. Łącznicy klasowi tworzą Klub Miłośników Książki, który wspomaga działania bibliotekarza.

& 2

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I POSZANOWANIE ZBIORÓW


 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie.
 3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów maja prawo wypożyczenia większej liczby książęk jednorazowo.
 4. Uczeń powinien dbać o wszystkie wypożyczone z biblioteki zbiory.
 5. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną wskazaną przez bibliotekarza.
 6. W bibliotece znajduje się kącik czytelniczy, w którym można korzysta ć z księgozbioru podręcznego i czasopism.
 7. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.
 8. Przed opuszczeniem  biblioteki czasopisma, książki i programy edukacyjne odnosi  się na miejsce.