Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Regulamin ICIM

Internetowe centrum informacji multimedialnej(ICIM) jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską, wdrażanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. W skłąd ICIM wchodzą cztery stanowiska komputerowe i urządzenie wielofunkcujne(drukarka, skaner, kopiarka). Po zatwierdzeniu RP regulaminu(w dniu 08.08.2008r) ICIM i zapoznaniu się przez uczniów centrum działą od 7 lutego 2008r. Z pracowni multimedialnej mogą nieodpłatnie korzystać uczniowie i nauczyciele. 

 

 

Regulammin Internetowego Centrum  Informacji Multimedialnej

 

 1.  Z komputerów mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły w godzianach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Z czytelni multimedialnej mogą korzystać uczniowie będący już po lekcjach albo przed lekcjami.
 3. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie nie moga korzystać z ICIM.
 4. Stanowisko komputerowe w ICIM służy wyłącznie do celów edukacyjnych.; do wyszukiwania informacji w Internecie oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 5. Przy jednym stanowisku moze pracowć tylko jedna osoba.
 6. Zabrania się używania komputera do gier, czatów, wysyłania sms, używania poczty, rozmów na gg, Alegro, itp.
 7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania  innych i  dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 8. Zabrania się zapisywania dokumentów na twardym dysku.
 9. Zauważone usterki należy bezzwłocznie zgłosić nauczycielowi - bibliotekarzowi.
 10. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik aktualnie na nim pracujący.
 11. W przypadku naruszenia przez użytkownika obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania jego pracy.
 12. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary ( zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas)
 13. Każdy użytkownik ICIM ma obowiązek wpisania się (każdorazowo) do zeszytu użykownika ICIM ( nazwisko, imię, klasa, numer komputera, data, godzina z czego korzystam w ICIM)
 14. Używanie sprzętu komputerowego ( w tym drukarki, odtwarzacza CD, nagrywarki, skanera) jest możliwe tylko za zgoda nauczyciela